Tin tức → Tin tức SUSTA

Hội thảo “Xác định nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật


 Hội thảo
“Xác định nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương”
 
Để chuẩn bị tham mưu, đề xuất với các cơ quan chức năng những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp hội ở Trung ương và địa phương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tư vấn của các đồng chí lãnh đạo 26 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, TS. Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội thảo.

 

Ảnh: Quang cảnh hội thảo

 

37 năm qua, các nhiệm vụ của Liên hiệp hội Việt Nam được quy định trong Điều lệ, qua các kỳ đại hội được điều chỉnh, bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam trong từng giai đoạn; phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; với bối cảnh và lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
          Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội theo quy định; đặc biệt sau khi có Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trịhệ thống Liên hiệp hội phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tổ chức bộ máy được hoàn thiện, 49/63 Liên hiệp hội cấp tỉnh đã thành lập Đảng đoàn; công tác tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong các hoạt động tư vấn, phản biện, hội thi, cuộc thi, phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức đi vào nền nếp và đã góp phần gây dựng được vị thế của Liên hiệp hội đối với các sở, ban, ngành, tạo niềm tin với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.
          Bên cạnh việc tham gia ý kiến hoàn thiện 5 nhóm nhiệm vụ của Liên hiệp hội Việt Nam, các đại biểu còn tham gia ý kiến về việc đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xétsự thống nhất của hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với Liên hiệp hội, về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, giao nhiệm vụ và đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội địa phương;vấn đề ban hành Luật về Hội,…

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế của mình trước Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong công tác vận động, tập hợp phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước tham gia xây dựng và phát triển đất nước, nổi bật là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hội thảo lần này tạo sự đồng thuận cao trong việc xác định các nhóm nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn và sự phát triển của đất nước của Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương.
 

                                                                                                  Minh Nguyệt 

 

 

Số lần đọc : 472   Cập nhật lần cuối: 06/07/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10915044

Số người Onlne: 78