Tin tức → Tin tức VUSTA

Hội thảo Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam tại Yên Bái


 

 

 

Hội thảo Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội
của Liên hiệp Hội Việt Nam tại Yên Bái
 
Ngày 9/6/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt là LHH) Việt Nam phối hợp với LHH tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm thực hiện hiệu quả kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư. Dự và chỉ đạo Hội thảo có Đồng chí: Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH Việt Nam, Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch LHH tỉnh Yên Bái và các đại biểu đại diện cho cơ quan LHH của 19 địa phương phía Bắc. Đồng chí Phạm Thị Hà - Chủ tịch LHH tỉnh Sơn La tham dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo.
 
 

Đồng chí Phan Xuân Dũng - Chủ tịch LHH Việt Nam và Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch LHH tỉnh chủ trì Hội thảo.

 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đồng chí Phan Xuân Dũng - Chủ tịch LHH Việt Nam cho biết: mỗi năm, LHH Việt Nam đã triển khai khoảng 600 nhiệm vụ tư vấn, phản biện (TVPB)giám định xã hội (GĐXH). Tại Kết luận 93 ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X cũng đã đánh giá “Hoạt động TVPB và GĐXH có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó yêu cầu: “Khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của LHH Việt Nam. Xác định rõ, phân loại các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; quy định việc đặt hàng của Đảng và Nhà nước đối với LHH Việt Nam trong nhiệm vụ TVPB và GĐXH”. Bởi vậy, Đồng chí Phan Xuân Dũng đãđưa ra những vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận trong hội thảo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TVPB và GĐXH.
 

Quang cảnh Hội thảo.
 
Phát biểu chào mừng, Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức của LHH Tỉnh, đặc biệt là việc tham gia góp ý, TVPB và GĐXH đối với các dự thảo Luật, nghị định, đề án, kế hoạch của Trung ương, cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc hoạch định những chủ trương lớn, quan trọng, những vấn đề mới trong các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy - HĐND - UBND ban hành cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
 
 

Đồng chí Phạm Thị Hà - Chủ tịch LHH tỉnh Sơn La phát biểu tham luận

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về việc: triển khai nhiệm vụ TVPB và GĐXH theo đặt hàng và giao nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Kết luận số 93, những thuận lợi, khó khăn, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động TVPB và GĐXH, đề xuất các nội dung đặt hàng và giao nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về TVPB và GĐXH trong thời gian tới. Theo đó, các giải pháp được đưa ra là: Tiếp tục triển khai quan triệt Chỉ thị 42 và Kết luận 93 ở các cấp ủy Đảng trong cả nước; làm rõ vai trò của Đảng và chính quyền các cấp trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc biệt là cơ chế, quy chế đặt hàng, giao việc cho LHH về thực hiện nhiệm vụ TVPB và GĐXH; củng cố công tác tổ chức, trong đó có bộ phận, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ TVPB và GĐXH; xác định nhiệm vụ TVPB và GĐXH trong xây dựng kế hoạch hàng năm và nhiệm kỳ; thực hiện nhiệm vụ truyền thông để trí thức hiểu và có thể chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ…
 
                                                                                                                             Tuấn Đạt

 

 

 

Số lần đọc : 131   Cập nhật lần cuối: 11/06/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12462430

Số người Onlne: 48