Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Hội nghị trực tuyến Quán triệt Thông báo số 173-KL/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư


 


Hội nghị trực tuyến Quán triệt Thông báo số 173-KL/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư
 
 
Ngày 9/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 173-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Dự và chủ trì hội nghi có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Hội nghị trực tuyến đến 283 điểm cầu trên các tỉnh, thành phố, trong đó có một số điểm cầu cấp xã.
Điểm cầu tỉnh Sơn La có Đồng chí Phạm Văn Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì; các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo cấp tỉnh, báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan trong khối khoa giáo, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh; Hội nghị được truyền trực tuyến tới các điểm cầu tại các huyện trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến 

 

 Trong những năm qua, chất lượng báo Nhân dân, tạp chí của Đảng có nhiều thay đổi về nội dung, đa dạng, sinh động là kênh thông tin tin cậy của bạn đọc. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí đã được tiếp tục nâng lên. Phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển; công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa đi vào nền nếp, hiệu quả chưa cao; kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa được bố trí đủ, có trường hợp sử dụng chưa đúng mục đích. Để tiếp tục thực hiện Chị thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo của Đảng, Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư đã chỉ rõ: cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm; có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua; đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp. Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục các loại báo phát không thu tiền đối với vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan đơn vị công tác ở nước ngoài và vùng đặc biệt khó khăn.
Hội nghị đã thông tin tới các đại biểu các nội dung về: Kết qủa thực hiện Kết luận số 29-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; “Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43-Ct/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị; “Xây dựng mô hình nghiên cứu vận dụng nội dung tạp chí cộng sản - Kết quả bước đầu và giải pháp trong thời gian tới”. Một số tham luận của các đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác xuất bản, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
Kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban tuyên giáo các cấp ban hành kế hoạch, hướng dẫn quán triệt những vấn đề mới trong kết luận của Ban Bí thư; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền để cán bộ, đảng viên tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung hình thức của các ấn phẩm báo Đảng, có các giải pháp triển khai Kết luận 173-KL/TW và các Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp với điều kiện của địa phương.
 
                                                                                                       Minh Nguyệt
 
 

 

 

Số lần đọc : 794   Cập nhật lần cuối: 11/09/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867368

Số người Onlne: 53