Tin tức → Tin tức SUSTA

Hội nghị tổng kết, sơ kết một số Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT, SƠ KẾT

MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT, CHỈ THI, CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẢNG

 
Sáng ngày 22/9/2017, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 20, 23, 24 và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X gắn với 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác giáo dục và đào tạo, văn hóa, xây dựng đội ngũ trí thức, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác hội và phong trào nông dân.
Đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban đảng tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật và một số Hội thành viên.
 
 

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

          Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đó là: Chương trình số 20-CTr/Tu về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; Chương trình số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Chương trình số 24-CTr/TU về thực hiện Kết luận số 90 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về xây dựng đội ngũ trí thức; Nghị quyết số 26-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới; Kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
          Sau 3 năm thực hiện Chương trình số 20, 23, 24 và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình bầy tại Hội nghị.
Kết luận Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề cập tới các nhóm vấn đề:
Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, khuyến học, khuyến tài trong thời gian qua tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp, tới đây cần quan tâm hơn nữa việc đầu tư cho hệ thống giáo dục, rà soát việc sử dụng cơ sở vật chất và hiệu quả hoạt động của các trường Cao đẳng, Trung cấp, các trung tâm dạy nghề; hỗ trợ, nâng cấp sửa chữa các trường học gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết khó khăn về chênh lệch phát triển theo vùng.
Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng đô thị văn minh; phát triển các nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phong trào trồng cây dịp lễ, tết cổ truyền, tập trung xây dựng các công trình trọng điểm như bệnh viện 500 giường, quảng trường, khu du lịch quốc gia Mộc Châu, kè suối Nậm La, vận hành cơ chế nghĩa trang nhân dân...
Về xây dựng đội ngũ trí thức bên cạnh các Chương trình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh cần quan tâm phát triển đội ngũ trí thức thông qua việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn và việc liên kết đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng của địa phương. Vận hành cơ chế để các Hội tham gia tư vấn, phản biện qua đó phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.
Về công tác Hội và phong trào nông dân cần tập trung chỉ đạo phát triển Hợp tác xã, tạo mối liên kêt giữa các hộ nông dân, xây dựng và tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuỗi chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới xuất khẩu. Chuyển kinh phí đề tài, dự án để hỗ trợ các hợp tác xã (xây dựng thương hiêu, chỉ dẫn địa lý...); thu hút các tập đoàn đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp tại Sơn La; triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hàng năm biểu dương các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong tỉnh.
                                                                             Hải Thành

Số lần đọc : 17207   Cập nhật lần cuối: 26/09/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10915504

Số người Onlne: 23