Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Hội nghị cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ


 Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ giai đoạn 2021 -2025

 
Với các thế mạnh về cây công nghiệp, cây ăn quả, tỉnh Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản vùng Tây Bắc
 
Ngày 30/9/2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2021 -2025. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La; Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Dự Hội nghị có Thường trực UBND 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Về phía tỉnh Sơn La có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thành phố.
 
 

Quang cảnh Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ giai đoạn 2021 -2025.
 
 
Sau hơn 7 năm triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (2013-2020) và gần 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, cơ cấu lại ngành nông nghiệp vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đã có chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2017 - 2020, các tỉnh trong vùng đã chuyển đổi khoảng 54.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây hàng năm, lâu năm cho giá trị kinh tế cao hơn. Diện tích liên kết sản xuất, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ ngày càng tăng, cụ thể:
Ngành chăn nuôi mặc dù gặp nhiều khó khăn, song vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Phương thức chăn nuôi chuyển mạnh từ nhỏ lẻ, tự phát sang công nghiệp, bán công nghiệp quy mô lớn, toànvùng có 2.519 trang trại chăn nuôi, tăng 3 lần so với năm 2013. Đối với lĩnh vực thủy sản, so với cả nước, nuôi trồng thủy sản của vùng chỉ chiếm 4,3% diện tích và 3,1% sản lượng, nhưng tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản của vùng giai đoạn 2013 - 2019 đạt bình quân 7,54%/năm và là vùng có mức tăng cao nhất so với các vùng khác trên cả nước.
 
          Về lâm nghiệp, với diện tích 5,27 triệu ha rừng (chiếm 36% diện tích rừng cả nước), tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 50,4% lên 53,5% năm 2019. Chi trả dịch vụ môi trường rừng phát huy hiệu quả, trở thành động lực mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả bảo vệ, phát triển rừng bền vững.
Về chế biến và phát triển thị trường, các tỉnh thuộc vùng luôn quan tâm phát triển công nghiệp chế biến theo hướng chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao. Thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó có nhiều nông sản chủ lực của vùng như: Xoài, nhãn,... Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương khác giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu đưa nông sản vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị.
Đến hết tháng 8/2020, vùng có 798/2.280 xã (chiếm 35%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 16 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh đã đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 469 sản phẩm OCOP (trong đó, có 2 sản phẩm 5 sao; 117 sản phẩm đạt 4 sao và 349 sản phẩm đạt 3 sao). Toàn vùng có 3962 hợp tác xã nông nghiệp, 16 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, 3673 trang trại; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thuỷ sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết tăng từ 10,46% năm 2017 lên 12,44% năm 2019. Tổng vốn Ngân sách nhà nước cho phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn vùng ước đạt 30.421 tỷ đồng.Đã chuyển đổi 2.500 ha cây ăn quả đứng thứ 2 trong 7 vùng kinh tế - xã hội trong toàn quốc, độ che phủ rừng đạt 53%.
Giai đoạn 2020-2025, mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp vùng trung du miền núi Bắc bộ phấn đấu: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản của vùng đạt đạt trung bình 3,5%; tỷ lệ sản phẩm nông lâm thuỷ sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt khoảng 20%; Tỷ lệ che phủ rừng toàn vùng đạt 54,2%; có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); 30% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96%. Đặc biệt, ở tỉnh Sơn La với các thế mạnh về cây công nghiệp, cây ăn quả, lâm nghiệp, trong thời gian tới, phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản vùng Tây Bắc.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao kết quả việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của các tỉnh vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ trong việc phát triển nông nghiệp nhanh, bền vững. Với các điều kiện đặc thù về vị trí địa lý, nguồn nước, đa dạng về tài nguyên, các tiểu vùng khí hậu, về sinh thái, thổ nhưỡng, văn hoá, các tỉnh Trung Du miền núi Bắc Bộ có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế rừng, kinh tế nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP.
Đồng chí đề nghị, các tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp; tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ; phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong đó quan tâm đến thị trường trọng điểm như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc…; nâng cao trình độ nghiên cứu ứng dụng và chuyển gia khoa học công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với chất lượng và quy mô ngày càng nâng cao; Tiếp thu các ý kiến đề xuất của các tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ cùng các địa phương, doanh nghiệp tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế tự nhiên, con người trong nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvà UBND tỉnh Sơn La đã ký kết hợp tác đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

Tin, ảnh: Vũ Nguyệt

Số lần đọc : 949   Cập nhật lần cuối: 30/09/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862139

Số người Onlne: 31