Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Hội nghị bàn giao, triển khai ứng dụng kết quả đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2020


 

 

 

Hội nghị bàn giao kết quả đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu năm 2020 để triển khai ứng dụng trong thực tế
 
Ngày 22/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu năm 2020 để triển khai ứng dụng trong thực tế. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các trung tâm nghiên cứu, uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.   
 

Đồng chí Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 
Tại hội nghị sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; thông báo định hướng nghiên cứu, ứng dụng năm 2022. 
Giai đoạn 2016-2020 số nhiệm vụ KH&CN được triển khai trên địa bàn tỉnh là 93 nhiệm vụ gồm 86 nhiệm vụ cấp tỉnh, 7 nhiệm vụ cấp quốc gia. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp 48 nhiệm vụ, lĩnh vực xã hội nhân văn, y tế, giáo dục 37 nhiệm vụ, lĩnh vực kỹ thuật công nghệ 8 nhiệm vụ. Đến hết năm 2020 đã nghiệm thu 69 nhiệm vụ, bàn giao 53 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, ubnd các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục  để tuyên truyền, triển khai nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu và bàn giao trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay đã tập trung nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp có đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng một số cây trồng, vật nuôi và sản phẩm hàng hóa chủ lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết quả đã nghiên cứu của các nhiệm vụ KHCN sau khi kết thúc và bàn giao đã được tiếp tục ứng dụng, nhân rộng. Lĩnh vực nông nghiệp có nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN đã được mở rộng diện tích tại chỗ và nhân rộng sang các vùng lân cận, nhiều sản phẩm được xây dựng thương hiệu ngày càng có chố đứng trên thị trường. Lĩnh vực xã hội nhân văn, y tế, giáo dục có nhiều đề tài đã được xuất bản thành sách là nguồn tư liệu quý để các cơ quan, ban, ngành khai thác sử dụng.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Thuỷ biểu dương và ghi nhận những kết quả mà ngành khoa học và công nghệ đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phát huy những kết quả đã đạt được và để công tác khoa học và công nghệ phù hợp hơn với thực tiễn, đồng chí đề nghị trọng tâm định hướng trọng tâm trong đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021 – 2025 cần bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, tập trung giải quyết yêu cầu cấp thiết của tỉnh: phát triển xanh, nhanh và bền vững, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ chế biến sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; sở Khoa học và công nghệ cần kịp thời chủ động tham mưu cơ chế, chính sách để có nguồn kinh phí phục vụ cho việc tiếp nhận, triển khai nhân rộng các kết quả nghiên cứu; Xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN và xây dựng triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN bám sát với nhu cầu thực tiễn ở cơ sở; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ, thúc đẩy mối liên kết giữa nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà nước – nhà nông; Đẩy mạnh công tác truyền thông về KHCN, các kết quả nghiên cứu đến mọi đối tượng để triển khai ứng dụng mở rộng trong thực tiễn.
 
 
Lễ bàn giao kết quả nghiên cứu năm 2020
 
 
Tại hội nghị Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị đã ký biên bản bàn giao kết quả đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu năm 2020 để triển khai ứng dụng trong thực tế.

 

                                                                       Hải Thành
 
 
 

Số lần đọc : 288   Cập nhật lần cuối: 22/04/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11229517

Số người Onlne: 25

Thông tin doanh nghiệp