Hội thành viên → Tin hoạt động hội

Hội Khuyến học tỉnh nghiệm thu 02 đề tài khoa học


 


Hội Khuyến học tỉnh nghiệm thu 02 đề tài khoa họcNgày 14/12, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành năm 2018 đối với 2 đề tài: “Xây dựng xã hội học tập gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La” và “Thực trạng và giải pháp tổ chức học tập cho người lớn vùng dân tộc Mông tỉnh Sơn La”. Chủ tịch hội đồng nghiệm thu là ông Phan Đức Ngữ, PCT Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh.
 

 

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài.( ảnh  baodientusonla)


Đề tài “Xây dựng xã hội học tập gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La” do ông Phạm Xuân Thịnh, Trưởng Ban Phong trào, Hội Khuyến học tỉnh làm chủ nhiệm. Nội dung đề tài cập nhật mối quan hệ mật thiết giữa 19 tiêu chí của mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới với 15 tiêu chí của đề án xây dựng xã hội học tập. Và khuyến nghị hai Ban chỉ đạo cần tăng cường phối hợp trong việc tổ chức thực hiện và xếp loại các xã về xây dựng nông thôn mới, về xây dựng xã hội học tập.
Đề tài “Thực trạng và giải pháp tổ chức học tập cho người lớn vùng dân tộc Mông tỉnh Sơn La” do bà Hoàng Thị Yến, Trưởng Ban Khuyến học vùng cao, Hội Khuyến học tỉnh làm chủ nhiệm. Đề tài đã đề cập tới thực trạng văn hóa và dân trí, đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán vùng đồng bào Mông và giải pháp tổ chức học tập cho người lớn vùng dân tộc Mông của tỉnh. Tập trung vào việc xóa nạn mù chữ, dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức bảo vệ sức khỏe…
Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu và để nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến hội đồng để hoàn thiện báo cáo khoa học.
                                                                                                                                                                Phan Đức
 
 
 

Số lần đọc : 17501   Cập nhật lần cuối: 18/12/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13172528

Số người Onlne: 40

Thông tin doanh nghiệp