Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Học chữ “Đoàn kết” của Hồ Chí Minh


 

  

 

 

Học chữ “Đoàn kết” của Hồ Chí Minh    

 

Mở đầu di chúc, Bác Hồ nhấn mạnh:Trước hết nói về Đảng, nhớ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay. Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.   

 

Và Người nói thêm: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đối với Bác Hồ, “Đoàn kết” trước hết vì sự nghiệp yêu nước và cách mạng. Chúng ta đều biết, trong thời kỳ tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào đoàn kết : “Vì đoàn kết mới có lực lượng, có lực lượng mới giành được độc lập, tự do”.   

 

Trong đấu tranh thống nhất, Người nêu cao ý chí của đoàn kết và tin tưởng ở tương lai tất thắng. “Đoàn kết là một lực lượng vô địch”. Nhờ lực lượng đoàn kết mà cách mạng tháng tám đã thành công. Nhờ lực lượng đoàn kết đã giúp cho kháng chiến thắng lợi. Để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, Người nói: “Đoàn kết là một truyền thống quý báu của Đảng ta, của dân ta”. Trong thư “Gửi các chiến sĩ quyết tử thủ đô”, ngày 27/1/1947, Người đã biểu dương: “Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn, tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám”...  

 

Đối với một Đảng cộng sản, đoàn kết là vấn đề cực kỳ quan trọng. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân cho đoàn kết dân tộc. Xác định đoàn kết dân tộc ta là một chiến lược cách mạng lâu dài, nhất quán, có ý sống còn, quyết định thành, bại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Bởi vì “Sự nghiệp cách mạng do quần chúng tiến hành” và “Vì quyền lợi của bản thân quần chúng”.   

 

Trong Di chúc, chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nói về đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng, Người còn nhấn mạnh tới vấn đề đoàn kết quốc tế, đồng thời góp phần vào sự nghiệp đoàn kết quốc tế vô sản.  

 

Phương châm, biện pháp đoàn kết của Người là phải chân thành, chặt chẽ. Trong di chúc Người đã chỉ rõ, phải “Đoàn kết chặt chẽ”, “Đoàn kết nhất trí”, “Đoàn kết và thống nhất”, để có được đoàn kết thì “Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Đoàn kết phải với tinh thần thương yêu, khoan dung, độ lượng. “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Nhờ vậy mà hiệu quả của đoàn kết do Người lãnh đạo là vô cùng lớn lao:    

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

Thành công, thành công, đại thành công”.    

 

                Nguyễn Tấn Tuấn 

 

 

 

 

 

Số lần đọc : 304   Cập nhật lần cuối: 29/07/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10279666

Số người Onlne: 34