Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn MTTQ tỉnh Sơn La


 HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN MTTQ TỈNH SƠN LA

 

 
            Ngày 07 tháng 12 năm 2018, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, theo đó:
           1. Mức hỗ trợ hàng tháng cho lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tư vấn thuộc UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.
             1.1. Hội đồng tư vấn thuộc UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh
                  - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng.
                  - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 0,8 lần mức lương cơ sở/tháng.
             1.2. Ban Tư vấn thuộc UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.
                  - Trưởng Ban tư vấn: Bằng 0,15 lần mức lương cơ sở/tháng.
                  - Phó Trưởng Ban tư vấn: Bằng 0,1 lần mức lương cơ sở/tháng.
          2. Mức chi h ội nghị, hội thảo, công tác phí: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La.
              3. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản: 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.
           4. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác: Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã giao./.
                                                                                                                         KT
(Nguồn: Nghị quyết số 87/2018-HĐND tỉnh Sơn La)

 

Số lần đọc : 4632   Cập nhật lần cuối: 08/04/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12651972

Số người Onlne: 31