Tư liệu → Tư liệu

Danh sách gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2022


 

 

 

UBND TỈNH SƠN LA
LIÊN HIỆP CÁC HỘI
KHOA HỌC  VÀ  KỸ THUẬT
Số: 09/TB-LHH
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Danh sách gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2022
 
 
Thực hiện Thông báo số 1289-TB/TU ngày 30/8/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biêu, điển hình lao động sáng tạo khoa học và công nghệ; Văn bản số 2272/UBND-KTN ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ;
          Căn cứ kết quả cuộc họp liên tịch giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; kết quả cuộc họp Hội đồng thi đua Khen thưởng Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ngày 28/7/2022.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La thông báo danh sách gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2022 (Có danh sách kèm theo).
Mọi ý kiến (nếu có) đề nghị gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La, địa chỉ Số 56A, Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, trước ngày 08/8/2022.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Liên hiệp Hội VN;
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Thường trực UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Thường trực Liên hiệp Hội;
- Các sở, ngành, đơn vị;
- UBND các huyện/thành phố;
- Ban biên tập SUSTA.VN;      
- Văn phòng, Ban TVPB&KHCN;
- Lưu.
 TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Phạm Thị Hà
 
 
 
 
 
DANH SÁCH TÔN VINH
 TRÍ THỨC TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 09/TB-LHH ngày 29/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La)
 
 
TT
Họ và tên
Chức vụ hiện nay
Địa chỉ
Thành tích tôn vinh
I
Trí thức tiêu biểu (32)
1
Cao Đình Sơn
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao công nghệ
Trường Đại học Tây Bắc
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm nghiệp
2
Vũ Việt Hùng
Phó Trưởng phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Toán học
3
Trần Hồng Vinh
Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình
Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Tiến sỹ Y học Ngoại khoa
4
Nguyễn Bình Long
Phó Hiệu trưởng
Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh
Tiến sỹ Hóa học
5
Lò Châu Thỏa
Hiệu trưởng
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
Tiến sỹ Luật
6
Nguyễn Thùy Dương
Giáo viên
Trường Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh
Tiến sỹ Giáo dục học
7
Lại Huyền Trang
Giảng viên Khoa cơ sở
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Lịch sử
8
Giang Quỳnh Hương
Phó trưởng bộ môn khoa cơ sở
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Triết học
9
Đỗ Thị Thu Hiền
Giảng viên Khoa Kinh tế
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Tài chính - Ngân hàng
10
Đặng Trung Kiên
Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
11
Đào Thị Vân Anh
Trưởng bộ môn, Khoa Kinh tế
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Tài chính - Ngân hàng
12
Vũ Quang Hưng
Viên chức, Khoa Kinh tế
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
13
Nguyễn Tiến Dũng
Phó Trưởng phòng Đào tạo
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Sinh học
14
Đỗ Xuân Đức
Giảng viên, Khoa Nông Lâm
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Môi trường và phát triển bền vững
15
Hoàng Văn Thảnh
Phó Trưởng Khoa Nông Lâm
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Bảo vệ thực vật
16
Nguyễn Ngọc Duy
Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
17
Hoàng Thị Thanh
Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
18
Lê Thu Lam
Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Vật lý lý thuyết và vật lý toán
19
Phạm Đình Thành
Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Cơ sở toán học cho tin học
20
Lê Quốc Khánh
Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ
Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Hóa lý thuyết và hóa lý
21
Đặng Thị Nhuần
Giảng viên
Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Địa lí
22
Chu Thị Mai Hương
Giảng viên
Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Khoa học giáo dục
23
Lê Sĩ Bình
Phó Giám đốc
Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Hóa học
24
Nguyễn Văn Dương
Giảng viên
Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Sinh thái học
25
Lường Thị Định
Giảng viên
Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Giáo dục Mầm non
26
Hoàng Thị Thanh Giang
Giảng viên
Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc
Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý
27
Lê Thái Hà
Giám đốc
Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn
Bác sỹ chuyên khoa II Ngoại khoa
28
Phạm Thị Hường
Trưởng khoa Khoa Nhi
Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu
Bác sỹ chuyên khoa II Nhi khoa
29
Trung tá Nguyễn Quốc Việt
Trưởng Công an
Huyện Vân Hồ
Chiến sỹ thi đua toàn quốc Đề tài khoa học “Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La”
30
Nguyễn Đức Nguyên
Trưởng ban Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Mộc Châu
Chiến sỹ thi đua toàn quốc
31
Nguyễn Trọng Nam
Kiểm lâm viên
Chi cục Kiểm lâm Sơn La
Bằng Lao động Sáng tạo: Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Locus Map Free cài đặt trên máy điện thoại cá nhân trong quản lý công tác nắm bắt cơ sở của Kiểm lâm địa bàn
32
Vũ Thị Hiền
Tổ trưởng Tổ Văn Sử Địa
 Trường THPT Yên Châu
Giáo viên tiêu biểu toàn quốc  
II
Các giải thưởng, danh hiệu khác (10)
33
Lê Minh Triết
Học sinh lớp 12         
(năm học 2021 - 2022)
Trường THPT Chuyên Sơn La
Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Toán
34
Lò Thị Thu
Học sinh lớp 12        
(năm học 2021 - 2022)
Trường THPT Chuyên Sơn La
Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Sử
35
Nguyễn Hoàng Tuấn
Học sinh lớp 12        
(năm học 2021 - 2022)
Trường THPT Chuyên Sơn La
Giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn Sinh
36
Nguyễn Việt Hà
Học sinh lớp 12        
(năm học 2021 - 2022)
Trường THPT Chuyên Sơn La
Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh
37
Bùi Anh Đức
Học sinh lớp 12        
(năm học 2021 - 2022)
Trường THPT Chuyên Sơn La
Giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh; vào chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 năm 2022
38
Lò Thị Hoàng
Vận động viên
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La
Huy chương Vàng môn ném lao Sea games 31, phá kỷ lục Sea games
39
Bạc Thị Khiêm
Vận động viên
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La
Huy chương Vàng Giải vô địch
Taekwondo Đông Nam Á; Huy chương Vàng Sea games 31
40
Quàng Thị Thu Nghĩa
Vận động viên
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La
Huy chương Vàng môn pencak silat -
Sea Games 31
41
Tòng Văn Vũ
Vận động viên
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La
Huy chương Bạc Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á
42
Lò Ngọc Sơn
Vận động viên
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La
Huy chương Đồng Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á
 
 
 
 
 

Số lần đọc : 441   Cập nhật lần cuối: 01/08/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13171910

Số người Onlne: 48

Thông tin doanh nghiệp