Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng năm 2016 của tỉnh Sơn La


Mời tải nội dung văn bản tại đây  

THÔNG BÁO

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐẶT HÀNG  NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016.

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2016 như sau:

            I. ĐỀ TÀI

          1. Thực trạng ô nhiễm và giải pháp bảo vệ nguồn nước khu vực cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố Sơn La

            2. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Sơn La

            3. Nghiên cứu nhân giống cá nước lạnh phục vụ cho việc nuôi cá nước lạnh trên lòng hồ thủy điện Sơn La.

            4. Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê hữu cơ sơn la.

          5. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và tiềm năng của cao nguyên Nà Sản phục vụ cho việc qui hoạch phát triển kinh tế gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

            6. Trồng khảo nghiệm cây Táo Mỹ Đỏ, Đào Tiên Trung Quốc, ghép Lê lai Trung Quốc với cây Mắc Cọp Sơn La tại huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Thành phố Sơn La.

            7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của chính quyền cấp tỉnh Sơn La.

          8. Hội nhập kinh tế khu vực (ASEAN) – thời cơ, thách thức và vị trí vai trò của tỉnh Sơn La.

          9. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020.

          10. Mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình và nhà đầu tư: Kinh nghiệm từ các địa phương trong nước và giải pháp đối với tỉnh Sơn La

            11. Nâng cao hiệu quả và sức c,m ạnh tranh của các hình thức tổ chức sản xuất tại Sơn La

            12. Thực hiện xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay - Thực trạng và đề xuất một số giải pháp

            13. Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

            14. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả khoa học và những giải pháp  tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La.

            15. Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch huyện Mộc Châu và Vân Hồ  tỉnh Sơn La

            16. Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Yên Châu(1945 - 2015).

            17. Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Châu (1945 - 2015).

            18. Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Phù Yên (1939 – 2015).

            19. Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai (1945 - 2015).

            II. ĐỀ ÁN

            1. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

          III. DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

          1. Xây dựng mô hình nhân nuôi ong mật (Apis cerana) nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với vườn rừng và bảo tồn đa dạng sinh học ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

            2. Thử nghiệm Sản xuất thức ăn chăn nuôi tại huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La

            3. Xây dựng mô hình chế biến nước mắm từ cá nước ngọt lòng hồ tại huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La

Đề nghị các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện tham gia tuyển chọn đề tài, đề án, dự án nêu trên xây dựng hồ sơ đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La.

Bộ hồ sơ đóng thành 13 quyển, bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN

- Thuyết minh nhiệm vụ KHCN

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN.

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì chuyển giao công nghệ (đối với dự án SXTN)

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên cứu.

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ các nguồn khác.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/3/2016 đến hết ngày 31/3/2016. Hồ sơ gửi sau thời hạn đó sẽ không được tham gia tuyển chọn.

(Mẫu hồ sơ chi tiết được đăng tại mục Thông báo trên Webside sokhoahoc.sonla.gov.vn).

Địa chỉ liên hệ và nộp Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án xin gửi về:

Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

 Địa chỉ: Số 19 - Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La tỉnh Sơn La.

           Điện thoại : 022 3856980 ;  DĐ: 0912145750 ; 0913252351.

    

  Nơi nhân :

  - Đài PTTH (Đưa tin);

  - Báo Sơn La (Đưa tin);

  -TT thông tin và TKKHCN ;

  - Lưu VT, QLKH.

         

 

Số lần đọc : 3693   Cập nhật lần cuối: 15/03/2016

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12861968

Số người Onlne: 45