Nghiên cứu → Đa chiều

Công nghiệp ICT cả nước và các tỉnh


 

 

 

CÔNG NGHIỆP ICT CẢ NƯỚC VÀ CÁC TỈNH
 
 
Description: Xếp hạng Vietnam ICT Index 2020: tỉnh Hậu Giang thăng hạng 15 bậc -  VietNamNet
 NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ CẬP TRONG BÀI:
 
PHẦN IV
 
II. HIỆN TRẠNG CÔNG NGHIỆP CNTT TẠI VIỆT NAM
2.1. Về hoạt động công nghiệp CNTT nói chung
Doanh nghiệp CNTT là các doanh nghiệp CNTT có phát sinh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh kể cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài (Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 07/08/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông).
III. KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CÔNG NGHIỆP CNTT
3.1. Xếp hạng chung
 
 
I. VẤN ĐỀ THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP ICT
 Ngày 26/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông  đã công bố bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Index) 2020. Chỉ số ICT của Sơn La trong cả nước và vùng TD&MNPB đã được giới thiệu trên Susta.vn. Lần này chúng tôi xin giới thiệu về công nghiệp CNTT (hay công nghiệp ICT).
           Mấy năm gần đây, nước ta chính thức có chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế số. Năm 2019, Bộ Chính trị đã chủ trương phát triển mạnh mẽ triển kinh tế số (NQ số 52-NQ/TWngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0). Đại hội XIII của Đảng, đầu năm 2021, lần đầu tiên đã đưa chỉ tiêu phát triển triển kinh tế số vào văn kiện, năm 2025 chiếm khoảng 20% GDP.Chương trình chuyển đổi số của Việt Nam  giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 được đặt ra cho cả Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số (Quyết định số: 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).  Các tỉnh đều có chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, cũng gồm các chỉ tiêu phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh Sơn La đặt ra chỉ tiêu triển kinh tế số chiếm khoảng 10% GRDP vào năm 2025 và 15-20% vào năm 2030.
          Vấn đề là đến nay, trong hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia và cấp địa phương mới có chỉ tiêu Thông tin và truyền thông, chưa có chỉ tiêu kinh tế số hay chỉ tiêu công nghiệp ICT. Thông tin truyền thông được hiểu là một ngành dịch vụ trong lĩnh vực dịch vụ gồm hàng chục ngành. Còn công nghiệp điện tử viễn thông, máy tính... lại nằm ở trong ngành công nghiệp, cùng chung nhóm chế biến, chế tạo, không được bóc tách riêng. Năm 2019, Thông tin và truyền thông cả nước chỉ chiếm gần 0,7% GDP, còn Công nghiệp CNTT và TT (hay gọi tắt là công nghiệp ICT) chiếm tới 14,3% GDP.
Kinh tế số nghe trừu tượng và khó hiểu, nhưng thực chất là công nghiệp ICT, có sản xuất, dịch vụ và kinh doanh, có thị trường và khách hàng, có xuất, nhập khẩu, có doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách...Nói theo thuật ngữ chuyên ngành là bao gồm các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phần cứng và dịch vụ phần mềm, cung cấp cơ sở hạ tầng (hệ thống đường truyền), kết nối khách hàng; cung cấp các dịch vụ phầm mềm, đào tạo, phương tiện thanh toán trên mạng, tạo ra cơ sở dữ liệu và quản lý, lưu giữ dữ liệu...
Đến nay, ngành Thống kê quốc gia và thống kê địa phương chưa thống kê riêng ngành Công nghiệp ICT hay kinh tế số. Năm 2020, lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, phân tích, xếp hạng các chỉ số công nghiệp ICT của các tỉnh, thành phố.
Trong quá trình thống kê, tính toán, mặc dù đã được hướng dẫn, tuy nhiên vẫn còn nhiều địa phương gặp khó khăn trong công tác thu thập số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh CNTT, nhất là các số liệu về doanh thu, thu nhập, thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước về CNTT. Ngoài ra, một số địa phương vẫn còn hiểu sai khái niệm về việc các loại hình công nghiệp ICT hay sai sót trong việc kê khai số liệu như về đơn vị tính. Những sai sót này đã được Vụ CNTT liên hệ các địa phương, đề nghị giải trình, làm rõ hoặc đính chính nhằm đảm bảo sự chính xác và tính logic của số liệu trước khi đưa vào tính toán, xếp hạng. Năm 2020, lần đầu tiên, Vụ CNTT đã đối chiếu, rà soát số liệu hoạt động công nghiệp ICT, ĐTVT từ báo cáo của các địa phương với số liệu được chia sẻ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Tổng Cục Thuế, Tổng cục Hải quan trên cơ sở kết nối, chia sẻ số liệu giữa các cơ quan nhà nước. Lần đầu tiên, Báo cáo Vietnam ICT Index 2020 cung cấp số liệu đầy đủ về xếp hạng công nghiệp ICT của toàn bộ 63 địa phương trên cả nước (có khá nhiều tỉnh chưa bóc tách được doanh thu và nộp ngân sách từ Công nghiệp ICT). Đây là nguồn số liệu duy nhất để các địa phương khai tác, sử dụng.
II. TÓM LƯỢC CÔNG NGHIỆP ICT TẠI VIỆT NAM
Doanh nghiệp CNTT là các doanh nghiệp CNTT có phát sinh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, tổng doanh thu toàn ngành công nghiệp ICT của Việt Nam đạt 120 tỷ USD, tăng 7,2% năm 2019. Đến hết tháng 6/2021, ước đạt gần 65 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Khả năng cả năm 2021 đạt 140 tỷ USD.
Phân tích và xếp hạng công nghiệp ICT các tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông mới chính thức tính toán cho năm 2019. Trong năm 2019, hoạt động công nghiệp CNTT bao gồm ba loại hình sản xuất sản phẩm CNTT, cung cấp dịch vụ CNTT và kinh doanh phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT diễn ra tại 58 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 5 tỉnh so với năm 2018. Cả nước có khoảng 66.000 doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài) hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT với số nhân lực 1 triệu người. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ CNTT năm 2019 đạt trên 2.600.000 tỷ đồng. Trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 82,1%. Doanh thu hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm và dịch vụ CNTT năm 2019 cũng đạt khoảng 150.000 tỷ đồng. Tính chung cả nước đạt doanh thu 2.750.000 tỷ đồng, tương ứng 112 tỷ USD. Xuất khẩu giá trị 89,2 tỉ USD, chiếm 33,7% xuất khẩu của Việt Nam (Trong khi dệt may là 32,85 tỉ USD; giày dép là 18,32 tỉ USD; máy móc, thiết bị khác là 18,3 tỉ USD; nông  sản là 16,91 tỉ USD; gỗ và các sản phẩm gỗ là 10,6 tỉ USD. Như vậy, ngành CNTT - TT có giá trị xuất khẩu lớn nhất cả nước, gấp 2,7 lần ngành hàng thứ 2 là dệt may). Đóng góp 14,3% vào GDP.(Giá trị đóng góp của ngành CNTT - TT vào GDP còn lớn hơn tổng giá trị đóng góp của 4 ngành du lịch, giáo dục và đào tạo, vận tải kho bãi và y tế là 13,7%  hơn cả ngành Nông nghiệp (13,96%). Nộp NSNN đạt trên 53.000 tỷ đồng, chiếm 3,5% thu ngân sách cả nước.
Về hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT. Có tới 59/63 tỉnh có phát sinh doanh thu liên quan đến sản xuất các lĩnh vực công nghiệp CNTT như công nghiệp phần cứng, phần mềm và nội dung số, tăng 18 tỉnh so với năm 2018. Riêng 5 địa phương dẫn đầu về hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT là Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, TP. Hà Nội và Thái Nguyên chiếm tới 88% tổng doanh thu sản xuất, 90% doanh thu xuất khẩu, 84% giá trị nộp ngân sách Nhà nước
Dẫn đầu về doanh thu và xuất khẩu sản phẩm CNTT là Bắc Ninh với trên 1.000.000 tỷ đồng doanh thu và trên 38 tỷ USD xuất khẩu. Xếp thứ 2 là Thái Nguyên với tổng doanh thu xuất khẩu gần 24 tỷ USD sau đó là TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Bắc Giang. Bắc Ninh cũng là địa phương nộp thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp sản xuất CNTT với giá trị trên 9.000 tỷ đồng gấp 3,5 lần so với TP. Hà Nội và trên 27 lần so với TP. Hồ Chí Minh. Năm 2019, cả nước có 21.400 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT với trên 737.000 lao động trong đó 5 tỉnh dẫn đầu chiếm 76% tổng số doanh nghiệp và 69,3% tổng số lao động trong hoạt động này
Về hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT. Có 39/63 tỉnh có phát sinh doanh thu liên quan đến dịch vụ CNTT, tăng 4 so với năm 2018. Riêng 5 địa phương dẫn đầu về hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, và Hải Dương chiếm tới 96,66% tổng doanh thu dịch vụ CNTT, 97,33% doanh thu xuất khẩu, 72,37% giá trị nộp ngân sách nhà nước
Dẫn đầu về doanh thu dịch vụ CNTT là TP. Hồ Chí Minh với trên 99.000 tỷ đồng xếp sau là TP. Hà Nội với trên 28.000 tỷ đồng. TP. Hà Nội cũng là địa phương thu được thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp dịch vụ CNTT với giá trị trên 1.300 tỷ đồng gấp 13 lần so với TP. Hồ Chí Minh. Năm 2019, cả nước có gần 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT với trên 54.000 lao động, trong đó 5 tỉnh dẫn đầu chiếm 74,5% tổng số doanh nghiệp và 61,7% tổng số lao động trong hoạt động này
Về hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm và dịch vụ CNTT. Năm 2019, hầu hết các tỉnh trên cả nước đều có hoạt động kinh doanh, phân phối các sản phẩm và dịch vụ CNTT với 56/63 tỉnh có phát sinh doanh thu liên quan đến hoạt động này, tăng 2 tỉnh so với năm 2018. Riêng 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số kinh doanh, phân phối sản phẩm và dịch vụ CNTTT là: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Long An chiếm 80,1% doanh thu kinh doanh, phân phối và 72,3% giá trị nộp ngân sách nhà nước. Dẫn đầu về doanh thu kinh doanh, phân phối CNTT là TP. Hà Nội với trên 142.000 tỷ đồng xếp sau là TP. Hồ Chí Minh với trên 31.000 tỷ đồng và Quảng Ninh với trên 9.000 tỷ đồng. Năm 2019, cả nước có trên 31.000 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT với trên 144.000 lao động trong đó 5 tỉnh dẫn đầu chiếm gần 80% tổng doanh thu và 70% tổng nộp NSNN.
III. XẾP HẠNG CÔNG NGHIỆP ICT CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
1. Thống kê doanh nghiệp ICT
TT
Tỉnh, TP
DN
TT
Tỉnh, TP
DN
TT
Tỉnh, TP
DN
       I.         Cả nước             66.015
1.
TP HCM
19.921
22.
Lâm Đồng
398
43.
Nình Bình
85
2.
Hà Nội
9.313
23.
K. Giang
286
44.
Phú Yên
85
3.
B. Dương
6.823
24.
Hòa Bình
284
45.
Bình Định
83
4.
Đà Nẵng
5.557
25.
Hải Dương
280
46.
An Giang
77
5.
Bắc Ninh
4.992
26.
Phú Thọ
240
47.
Bến Tre
77
6.
T.T.Huế
1.615
27.
Hưng Yên
230
48.
Vinh Long
72
7.
Đồng Nai
1.526
28.
Nghệ An
218
49.
Bình Phước
58
8.
BR-V T
1.411
29.
K. Hòa
206
50.
Yên Bái
55
9.
Lạng Sơn
1.130
30.
Vĩnh Phúc
211
51.
Bạc Liêu
50
10.
T.Nguyên
994
31.
Trà Vinh
175
52.
Cà Mau
50
11.
B. Thuận
961
32.
Đắc Lắc
170
53.
Đồng Tháp
44
12.
Q.Ninh
756
33.
Tây Ninh
156
54.
Hà Nam
43
13.
Q. Nam
687
34.
Lào Cai
154
55.
Hà Giang
40
14.
Bắc Giang
672
35.
Q. Bình
127
56.
Hậu Giang
37
15.
Cần Thơ
620
36.
Tiền Giang
122
57.
Điện Biên
36
16.
N. Thuận
603
37.
Q. Ngãi
121
58.
Thái Bình
27
17.
Long An
481
38.
T. Quang
121
59.
Cao Bằng
22
18.
Gia Lai
463
39.
Nam Định
102
60.
Kon Tum
19
19.
Quảng Trị
459
40.
T. Hóa
102
61.
Bắc Kạn
17
20.
Hải Phòng
421
41.
Sơn La
97
62.
Đắk Nông
11
21.
Sóc Trăng
410
42.
Hà Tĩnh
87
63.
Lai Châu
6
     II.   TDMNPB                     3.868
1.
Lạng Sơn
1.130
6.
Lào Cai
154
11.
Điện Biên
36
2.
T.Nguyên
994
7.
T. Quang
121
12.
Cao Bằng
22
3.
Bắc Giang
672
8.
Sơn La
97
13.
Bắc Kạn
17
4.
Hòa Bình
284
9.
Yên Bái
55
14.
Lai Châu
6
5.
Phú Thọ
240
10.
Hà Giang
40
 
 
 
 
2. Thống kê và xếp hạng các tỉnh theo sản xuất ICT
  
     Ghi chú: Bảng biểu này và những bảng biểu tiếp theo, những tỉnh để trống(0)là chưa có số liệu hoặc chưa bóc tách được doanh thu và nộp ngân sách của công nghiệp ICT.
 
3. Thống kê và xếp hạng theo dịch vụ ICT
 
3. Thống kê và xếp hạng theo kinh doanh ICT
 
Tỉnh Sơn La có giá trị doanh thu sản xuất ICT còn rất khiêm tốn, mới gần 7 tỷ đồng không tham gia xuất khẩu, chưa bóc tách được phần nộp ngân sách từ sản xuất ICT.
Sơn La đứng thứ 43 trong cả nước và thứ 6 trong vùng TD&MNPB về sản xuất ICT.
Doanh thu dịch vụ ICT của tỉnh cũng còn thấp, đạt gần 28 tỷ đồng, đứng thứ 39 trong cả nước và thứ 8 trong vùng. chưa bóc tách được phần nộp ngân sách từ dịch vụ ICT.
 Doanh thu kinh doanh ICT khá hơn, đạt trên 101 tỷ đồng, nhưng thứ hạng lại thấp hơn, đứng thứ 50 trong cả nước và thứ 9 trong vùng. Chưa bóc tách được phần nộp ngân sách từ kinh doanh ICT.
           Công nghiệp ICT các tỉnh mới tính được doanh thu và nộp ngân sách, nhưng các tỉnh tốp dưới (20 tỉnh) cũng chưa bóc tách được doanh thu và nộp ngân sách. Cả nước tính tổng quát được phần đóng góp của công nghiệp ICT vào GDP, còn cấp tỉnh chưa tỉnh nào tính nào tính toán được./.
 
                                                                  Trung Hiếu (Tổng hợp và biên tập).
                                              Nguồn: Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2020, mic.gov. vn/mic
 
 
 

Số lần đọc : 138   Cập nhật lần cuối: 30/09/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11490049

Số người Onlne: 21