Nghiên cứu → Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi


 Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi
 
Kể từ khi ra đi tìm đường cứu nước và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc phát huy vai trò và lực lượng người cao tuổi. Bởi, người cao tuổi ở nước ta không chỉ có công sinh thành, giáo dưỡng lớp trẻ, mà còn là lớp người có vai trò rất lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Người cao tuổi không chỉ là những người có kinh nghiệm, uy tín, là người lao động cần cù, sáng tạo trong xây dựng gia đình, quê hương, đất nước, mà còn là người dám hy sinh thân mình cho độc lập tự do của dân tộc. Họ chính là những người trực tiếp làm nên lịch sử, gìn giữ bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong bài viết “Càng già càng giỏi” đăng trên báo Nhân dân số 4218, ngày 22/10/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tiếp tục truyền thống Diên Hồng vĩ đại, các cụ phụ lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc mà hưởng thụ thanh nhàn. Các cụ đều cố gắng góp phần tích cực vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước. Các cụ tùy điều kiện mà tổ chức đội Bạch đầu quân để làm những công việc như: khuyến khích con cháu tham gia bộ đội và thanh niên xung phong; giữ gìn trật tự trị an làng xóm; giúp đỡ dân quân, tăng gia sản xuất, trồng cây gây rừng; cổ động bà con đặt hũ gạo chống Mĩ cứu nước…” (1).
Trước lúc đi xa Người viết: “Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh nhất thập cổ lai hy”, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay hiếm”. Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay hiếm”… Bác khẳng định: Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ Cách mạng, phục vụ Tổ quốc phục vụ nhân dân bao lâu nữa?” (2).Đó là lý do Bác viết di chúc để đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè Năm châu khỏi cảm thấy đột ngột. Bác xem cái chết nhẹ nhàng như một chuyến đi xa gặp “các vị cách mạng đàn anh khác” (3).Đây là cách nói hóm hỉnh, vui vẻ. Bác muốn đừng để mọi người đau thương quá khi được tin Bác mất, bởi mọi người đã dành cho Bác tình yêu thương, kính trọng như Người cha già của dân tộc.
Tư tưởng, tình cảm và những cử chỉ, hành động của Người đối với người cao tuổi, là hình ảnh tiêu biểu và sinh động về triết lý sống, nhân văn và văn hoá của người Việt Nam đối với người cao tuổi. 50 năm-kể từ ngày Bác ra đi, thực hiện Di chúc của Người: “Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước” Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước, Quốc Hội, Chính phủ.. luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi. Đặc biệt trong mấy năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta quan tâm nhiều đến người cao tuổi. Sau thông báo của Liên hợp quốc, ngày 01/10/1991,Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) Võ Chí Công đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước hưởng ứng quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc (Nghị quyết số 45/106, lấy ngày 01 tháng 10 hàng năm “Ngày Quốc tế người cao tuổi”, Việt Nam bắt đầu từ ngày 01/10/1991); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra Chỉ thị số 332 ngày 17/9/1992 về việc Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế NCT, Chỉ thị nêu rõ các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể phải làm trong dịp “Ngày Quốc tế NCT 01/10” hàng năm vàNgày Quốc tế NCT 01/10 cần được tổ chức tốt, có sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà Nước, các đoàn thể nhân dân, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng”.
Các Nghị quyết, Báo cáo chính trị của Đảng (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng; Báo cáo chính trị Đại hội X của Đảng; Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng; Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng…) đều quan tâm tới xây dựng chính sách, chương trình hành động Quốc gia, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho NCT sống, tiếp tục phát huy, cũng như bồi dưỡng, giáo dục kinh nghiệm cho thế hệ trẻ…Hưởng ứng “Ngày Quốc tế NCT 01/10”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đến NCT,Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia vì NCT Việt Nam; tổ chức Hội NCT Việt Nam các cấp luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Hội NCT các cấp là nòng cốt trong hoạt động và là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.
Theo thông tin từ Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tính đến hết năm 2019, ở Việt Nam hiện tại có khoảng 11,3 triệu người cao tuổi, trong đó, người từ đủ 90 tuổi trở lên khoảng 350.000 người, từ đủ 80 tuổi trở lên 1,8 triệu người. Tuổi thọ bình quân của nước ta hiện nay là 74 tuổi.Dự báo, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già vào năm 2038 với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đạt trên 20%. Đến năm 2049, tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số, tức là cứ 4 người dân có một người cao tuổi".Đặc điểm của già hóa dân số ở Việt Nam là nữ cao tuổi nhiều hơn nam, với sự gia tăng tỷ lệ góa và tình trạng người già sống một mình. Đời sống vật chất của người cao tuổi Việt Nam còn nhiều khó khăn khi 68% sinh sống ở nông thôn, là nông dân và làm nông nghiệp. Hơn 72% người già sống cùng với con cháu, trong khi xu hướng quy mô gia đình Việt Nam đang chuyển dần từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân. Phải sống một mình là điều rất bất lợi đối với họ, bởi gia đình luôn là chỗ dựa cơ bản cho mỗi thành viên khi về già.Sức khỏe người cao tuổi Việt Nam còn nhiều hạn chế. Tuổi thọ trung bình cao (73 tuổi) nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 64 tuổi. 96% người mang gánh nặng bệnh tật kép, chủ yếu là bệnh mạn tính không lây truyền. Trung bình một người cao tuổi Việt Nam mắc 3 bệnh. Hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng của người già.
Bảo vệ và chăm sóc nhóm dân số này chính là một trong những việc làm thiết yếu để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Trên cơ sở Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, Năm 2019 Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát động chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam là “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”, bằng nhiều hình thức và nguồn lực, hy vọng rằng, tuổi, công tác người cao tuổi cần được các cấp các ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm ưu tiên, kiên trì tổ chức thực hiện, trước hết cần nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác người cao tuổi. Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giảm giá vé, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác người cao tuổi theo quy định của pháp luật. Các Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo kế hoạch nhiệm vụ đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và các quy định hiện hành; tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 và Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020. Yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc huy động và thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định của pháp luật.
 
Chú thích:
(1)-Hồ Chí Minh - Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, H2011, tập 14, trang 635.
(2,3)- Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, năm 2007 tr. 57

 

                               Nguyễn Văn Thanh

Số lần đọc : 1619   Cập nhật lần cuối: 30/09/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862283

Số người Onlne: 38