Văn bản → Văn bản hệ thống Liên hiệp hội

Các hội thành viên của Liên hiệp hội năm 2012


a. Các Hội. Gồm 11 hội.  

Lúc đại hội thành lập năm 2010 có 10 hội thành viên. Năm 2012 có 11 hội thành viên, gồm các hội sau:  

1- Hội Khoa học kinh tế. Thành lập tháng 2.1993. Có 14 chi hội với 405 hội viên, 98, 5% là trí thức KHCN( tính từ trình độ cao đẳng trở lên.  

2- Hội Khuyến học. Thành lập ngày 24.8.2002. Có 2812 chi hội với 169.690 hội viên, khoảng 8% là trí thức KHCN.  

3- Hội dược học: Thành lập ngày 21.7.2001. Có 7 chi hội với 154 hội viên, 46% là trí thức KHCN  

4- Hội điều dưỡng: Thành lập tháng 11.2001. Có 14 chi hội với 590 hội viên, 100% là trí thức KHCN 

5- Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn: Thành lập tháng 7.2002.Có 377 chi hội với 6489 hội viên, 22% là trí thức KHCN  

6- Hội Khoa học cầu đường: Thành lập ngày 22.7.2005. .Có 13 chi hội với 291 hội viên, 81% là trí thức KHCN 

7- Hội Kiến trúc sư: Thành lập ngày 19.10.2005. Có 21 hội viên, 100% là trí thức KHCN 

8- Hội Khoa học lịch sử: Thành lập tháng 12.2007. Có 2 chi hội với 30 hội viênCó 2 chi hội, với 30 hội viên, 100% là trí thức KHCN 

9- Chi hội Khoa học về đất: Thành lập đầu năm 2009. Có 19 hội viên, 100% là trí thức KHCN. 

10- Hiệp hội doanh nghiệp: Thành lập ngày 27-2-2009. Có 103 doanh nghiệp thành viên 

       11- Hội Đông y: Thành lập năm 2011. Có 87 hội viên, 42% là trí thức KHCN. 

b.Tổng hợp hội viên. 

-Tổng số 11 Hội có 177.778 hội viên, trong đó trí thức( trình độ cao đẳng trở lên) 13.557, chiếm 7,6%. Hội có đông hội viên nhất là Hội khuyến học, chiếm 95,4% tổng số Hội viên và 88,5% hội viên trí thức của 11 Hội. 

- Tổng số trí thức toàn tỉnh có khoảng 2,5 vạn. Số trí thức tham gia Hội có 13.557, chiếm 54,2% (chủ yếu là tham gia Hội Khuyến học). Trí thức tham gia các Hội thành viên khác chỉ chiếm 6,2%. (Trí thức tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp, không tính Hội khuyến học, trong cả nước chiếm khoảng 50%. Phần lớn các tỉnh, thành phố tỷ lệ này là 15-30%, cao hơn rất nhiều so  với Sơn La.) 

- Các hội viên của các hội trí thức phần lớn là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc. Số đã nghỉ hưu đông nhất là ở Hội khuyến học, chiếm 30%, Hội Khoa học kinh tế 11%, còn các hội khác không đáng kể. Hội viên Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn lại chủ yếu ở khu vực dân doanh và cán bộ công chức, viên chức nghỉ hưu.

Phần lớn hội viên là đảng viên. Tỷ lệ đảng viên thấp nhất là Hội Khuyến học, khoảng 10%, Hội Đông y trên 41%, còn lại các Hội khác từ 60-95%.  Tỷ lệ lãnh đạo cấp ngành huyện, tỉnh trở lên tham gia hội khá cao, trên 30%. Chứng tỏ, chất lượng chính trị của hội viên các hội thành viên rất tốt.  Nhưng còn bộ phận lớn trí thức ngoài đảng chưa được tập hợp, thu hút vào các tổ chức Hội.

Số lần đọc : 2293   Cập nhật lần cuối: 17/08/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10923849

Số người Onlne: 51