Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII


Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc ( số 498-BC/TU ngày 22/9/2010)

Toàn văn báo cáo tải về tại đây

Số lần đọc : 3609   Cập nhật lần cuối: 05/09/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862224

Số người Onlne: 38