Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

10 Kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của Tỉnh Sơn La năm 2021


 

 

 

10 KẾT QUẢ NỔI BẬT TRÊN CÁC LĨNH VỰC
chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Tỉnh Sơn La
năm 2021
 
Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2021 Tỉnh ủy Sơn La có Báo cáo số 229-BC/TU thng nht v 10 kết quả ni bật trên các lĩnh vực của tỉnh năm 2021, BBT xin trân trọng giới thiệu:
 
1. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diên biên phức tạp, tác động mạnh đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; Tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chi đạo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, chuyển từ “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phục hồi sản xuất kinh doanh. Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, điểm sáng của tăng trưởng năm 2021 là khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,19%, cao hơn 2,29 điểm % so với kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán Trung ương giao; GRDP bình quân đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 24.693 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm của cá nhân đạt 19.327 tỷ (tăng 1.735 tỷ so với năm 2020).
 2. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh có 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn (tăng 39 chuỗi so với năm 2020); có 702 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản (tăng 88 hợp tác xã so với năm 2020); có 20.000 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt; có 24 sản phẩm địa danh của tỉnh Sơn La được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ (tăng 03 sản phẩm so với năm 2020), trong đó có 02 sản phẩm được bảo hộ tại Châu Au và Thái Lan.
3. Lĩnh vực công nghiệp được duy trì phát triển; tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả 35 nhà máy, cơ sở chế biến nông sản, góp phần quan trọng tiêu thụ sản phẩm nông sản tươi; trong đó một số sản phẩm chủ ỵếu tăng so với năm trước: Đường tăng trên 4%; chè tăng trên 16%; tinh bột sắn tăng trên 14%...; duy trì ổn định sản xuất và tiêu thụ, vận hành tốt các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.
4. Hoạt động thương mại tiếp tục được duy trì ổn định; công tác xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa, nhât là sản phàm nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp được quan tâm và đây mạnh; sảnphẩm nông sản đã được đưa lên 35 sàn thương mại điện tử. Mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phâm nông sản, đã xuất khẩu và giới thiệu 17 sản phẩm nông sản vào thị trường 21 nước và vùng lãnh thổ (tăng 05 nước so với năm 2020); là 1 trong 2 tỉnh trên cả nước có sản phẩm nông sản tham gia Hội chợ hoa, quả quốc tế tại Trung Quốc và Italia; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt trên 161,2 triệu USD, tăng 43,9% so với năm 2020, trong đó trên 150 triệu USD giá trị hàng hóa nông sản thực phẩm, tăng 45,1% so với năm 2020.
5. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ; triển khai Quy hoạch cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập; khởi công tuyến đường tránh thành phố Sơn La; tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và đề nghị Quốc hội bố trí nguồn vốn thực hiện; cấp điện cho thêm 5.950 hộ, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 98,4%; có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 05 xã so với năm 2020); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 55,1% (tăng 41 trường so với năm 2020).
6. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh; đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2021, đã trao chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, với tổng mức đầu tư 6.154 tỷ đồng; cấp mới chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký trên 5.000 tỷ đồng.
7. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, thể thao được triên khai phù hợp với tình hình dịch, bệnh Covid-19; tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn I, Dự án tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi và công trình tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Kháng chiến chống Pháp - Rừng bản Nhọt tại xã Gia Phù, huyện Phù Yên. Thực hiện hiệu quả chủ trương “Học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học ”, hoàn thành nhiệm vụ và chương trình năm học 2020-2021 với chất lượng và hiệu quả tốt hơn năm học trước; tỷ lệ học sinh đô tôt nghiệp Trung hoc phổ thông đạt 98,34% (tăng 2,6 điểm phần trăm so với năm 2020); triên khai chương trình “Sóng và máy tính cho em, đến nay toàn tỉnh đã tiếp nhận quyên góp ủng hộ trên 03 tỷ đồng, 1.606 điện thoại và 48 máy tính, 100 máy tính bảng trị giá trên 3,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016- 2020 còn 15,1%, giảm 3,28% so với năm 2020.
8. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Tô chưc thành công Diễn tập Khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2021 gắn với diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cap trên bản đồ, có một phần thực binh trên địa bàn Tây Bắc của Quân khu 2 đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng và các tỉnh bạn đánh gia cao. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đoi thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân;
Số đơn thư và người dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị giảm mạnh; trong năm đã tiếp 2.176 lượt/2.676 người với 2.008 vụ việc (giảm 520 lượt, 70 vụ việc so với năm 2020); tiếp nhận mới 4.177 đơn (giảm 400 đơn (8,8%) so với năm 2020), tỷ lệ giải quyết đơn đạt trên 90%. Quan hệ họp tác với các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán nước ngoài, hợp tác hữu nghị giữa Sơn La với 09 tỉnh Bắc Lào được duy trì; đã hỗ trợ máy thở, vật tư y tế và tiên cho 09 tỉnh Bắc Lào phòng, chổng dịch Covid-19 với kinh phí gần 3,1 tỷ đông; tiếp nhận trên 1,1 tỷ đồng tiền hỗ trợ của 06 tỉnh Bắc Lào cho tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19.
9. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội được tăng cường, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân. Vận động được trên 26 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Hỗ trợ trên 03 tỷ đồng và 470 tấn nông sản cho một số tỉnh, thành phố miền Nam ruột thịt để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huy động được trên 20,5 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; xã hội hóa trên 74 tỷ đồng để chi trả thực hiện các công trình Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi tại huyện Mai Sơn, di tích lịch sử Kháng chiến chống Pháp - Rừng bản Nhọt tại huyện Phù Yên.
10. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tỷ lệ cử tri đi bâu cử đạt 99,81%; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại, bầu cử thêm, bị hủy kết quả bầu cử). Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các Chương trình hành động, các đề án, nghị quyết, kết luận để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lân thứ XV. Thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác, bố trí nguồn lực để thực hiện các đề án, nghị quyết. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có trên 88.286 đảng viên (tăng 2.635 đảng viên so với năm 2020); đã tổ chức thành công các cuộc hội thảo khoa học và thực hiện quy trình, thống nhất lấy ngày 26/12/1939 là ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh./.
BBT
 
Phạm Thị Hà

Số lần đọc : 593   Cập nhật lần cuối: 10/01/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867040

Số người Onlne: 49