Đa chiều

  • Đổi mới cách nhìn nhận
    Cập nhật ngày 01/08/2012

  • Ai được coi là trí thức?
    Cập nhật ngày 31/07/2012
    Một người học xong đại học, làm việc trí óc, có thể gọi là có trí thức. Học vấn đại học mới chỉ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Muốn thành một người trí thức hoàn toàn, quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả tri thức trong đời sống xã hội, phục vụ dân sinh

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 4153567

Số người Onlne: 38