Khoa học XH&NV

  • Luật Giáo dục năm 2009
    Cập nhật ngày 17/08/2012
    Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 3943854

Số người Onlne: 82