Tin tức → Tin Trong nước và Quốc tế

Định hướng một số nội dung tuyên truyền trong tháng 8/2020


 ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 8/2020
 

Ngày 09/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020 bằng hình thức trực tuyến tới 640 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình thế giới và khu vực, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình cuối năm và một số định hướng lớn.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí báo cáo viên các cấp chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp uỷ đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo; trước mắt là tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, nghiên cứu, tham mưu với cấp uỷ bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền; đặc biệt quan tâm tuyên truyền, báo cáo về kết quả thành công của đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền về việc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các giải pháp tập trung vừa phục hồi, phát triển kinh tế vừa tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid-19; tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và một số ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong tháng 7 và tháng 8/2020./.

 
       Minh Nguyệt 
 
 

 

 

Số lần đọc : 635   Cập nhật lần cuối: 10/07/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10619389

Số người Onlne: 105