Nghiên cứu → Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Địa phương giàu hay nghèo có sự phân hóa thu nhập lớn hơn?


 

 

 

ĐỊA PHƯƠNG GIÀU HAY NGHÈO CÓ SỰ PHÂN HÓA THU NHẬP LỚN HƠN?

 

Theo Cuộc Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (KSMS 2020) được Tổng cục Thống kê tiến hành, Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh là các địa phương có thu nhập cao nhất cả nước, lại có sự phân hóa giàu nghèo vào tốp thấp nhất.

Tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nghèo nhất lại có sự phân hóa giàu nghèo vào tốp cao nhất.

Người ta thường tưởng ở những nơi phát triển hơn, nhất là các thành phố thì sự phân hóa giàu nghèo (chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư) càng lớn. Nhưng thực tế lại ngược lại.

1.  Thu nhập bình quân và mức độ phân hóa giàu nghèo của cả nước và từng vùng

Thu nhập ở đây là thu nhập bình quân/người/năm của dân  cư (triệu đồng), khác với GDP hay GRDP/người. Mức dộ phân hóa là số lần chênh lệch thu nhập của nhóm cao nhất và nhóm thấp nhất.

 

 
 
Tiêu chí
Cả nước/khu vực
Các vùng
Bình quân
Thành thị
Nông thôn
Đông Nam
bộ
ĐB Sông Hồng
ĐB sông Cửu Long
Bắc TB &DHMT
Tây Nguyên
TD&
MNPB
Thu nhập
51,0
 
66,5
41,7
72,3
61,0
46,5
41,0
33,8
32,9
Mức phân hóa thu nhập (lần)
7,99
5,31
7,99
4,44
5,01
6,99
6,93
8,26
9,56
Xếp hạng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo TN
 
1
2
1
2
3
4
5
6
Theo phân hóa TN
 
2
1
6
5
3
4
2
1

 

Trong cả nước nhóm thu nhập cao nhất là 9,1 triệu đồng/người/tháng (gần 110 triệu đồng/năm), chiếm 20% dân số. Nhóm thu nhập thấp nhất trên 1,1 triệu/người /tháng (trên 13 triệu/năm), cũng chiếm 20% dân số. Thu nhập trung bình là 4,2 triệu người/tháng (51 triệu/năm). Khu vực thành thị có thu nhập cao hơn khu vực nông thôn, đồng thời mức phân hóa lại hẹp hơn. Mức phân hóa chung là 7,99 lần (Nhóm cao nhất có thu nhập gấp 7,99 lần nhóm thấp nhất).

Trong các vùng, thì vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Hồng có thu nhập trung bình, nhóm cao nhất và nhóm thấp nhất đều cao hơn các vùng khác, cao nhất và mức độ phân hóa lại thấp nhất. Ngược lại, vùng TD&MNPB và vùng Tây Nguyên có thu nhập trung bình, nhóm cao nhất và nhóm thấp nhất đều thấp nhất, và mức phân hóa lại cao nhất.

Như vậy, giữa hai khu vực thành thị và nông thôn và giữa các vùng có quan hệ tỷ lệ nghịch tuyệt đối, đó là thu nhập cao hơn thì mức phân hóa thu nhập thấp hơn, và ngược lại, thu nhập thấp hơn thì mức phân hóa lại cao hơn.

2. Nhóm các tỉnh có khoảng cách giàu nghèo nhỏ nhất

Nhóm 10 tỉnh phân hóa thu nhập thấp nhất có mức phân hóa từ 3,5 lần đến 4,3 lần, trong khi cả nước là 7,99 lần, vùng thấp nhất là 4,4 lần, vùng cao nhất là 9,56 lần.

Nhóm các tỉnh này không có quan hệ tỷ lệ nghịch tuyệt đối giữa thu nhập và mức độ phân hóa thu nhập. Nhưng nhìn chung, các địa phương có chênh lệch giàu nghèo thấp lại đứng thứ hạng cao về thu nhập. Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, TP. HCM đứng thứ hai.

Ghi chú: Dãy số trên là thứ hạng phân hóa giàu nghèo, dãy số dưới là thứ hạng thu nhập.

 

3. Nhóm các tỉnh có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất

Đó là Cao Bằng, Sơn La, Quảng Trị, Yên Bái, Quảng Bình, Bắc Kạn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Cần Thơ. Trong 10 tỉnh thì 7 tỉnh thuộc vùng TD&MNPB.

Trừ Cần Thơ, hầu hết các địa phương có chênh lệch giàu nghèo lớn thường có thu nhập tương đối thấp so với trung bình cả nước. Điện Biên là tỉnh có thu nhập thấp nhất cả nước. Đứng thứ hai sau Điện Biên là Sơn La.

Ghi chú: Dãy số trên là thứ hạng phân hóa giàu nghèo, dãy số dưới là thứ hạng thu nhập

 

Nhóm các tỉnh có sự phân hóa giàu nghèo cao cũng không có quan hệ tỷ lệ nghịch tuyệt đối với mức thu nhập, nhưng  hầu hết địa phương có thu nhập thấp  lại có mức phân hóa thu nhập cao.

          Như vậy, đối với các vùng, các tỉnh có thu nhập thấp thì phải phấn đấu thực hiện mục tiêu kép. Đó là vừa phải phấn đấu thu hẹp khoảng cách thu nhâp với mặt bằng chung, chủ yếu là thu hẹp khoảng cách về mức độ % (còn rất khó thu hẹp khoảng cách về giá trị tuyệt đối).  Mặt khác, phải phấn đấu thu hẹp mức độ phân hóa giàu nghèo giữa các nhóm dân cư./.

                                                                                     

                                                                                                 Phan Đức Ngữ

 

Số lần đọc : 114   Cập nhật lần cuối: 28/06/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12639014

Số người Onlne: 37