Hội thành viên → Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường

Đại hội đại biểu Hội Vận tải ô tô tỉnh Sơn La lần thứ 3, nhiệm kì 2021-2026


 

 

 

 

Đại hi đại biu Hi Vn ti ô tô tnh Sơn La ln th 3,

nhim kì 2021-2026

 

Ngày 25/12, ti Thành ph Sơn La, Hi vn ti ô tô tnh Sơn La đã t chc Đại hi đại biu ln th III, nhim k 2021-2026. Ti d có lãnh đạo S Giao thông vn ti cùng 45 đại biu đại din cho các đơn v, doanh nghip vn ti ô tô trên địa bàn tnh.

 

 

Ông Bùi Trng Thng – Ch tch Hi nhim kì 2021-2026 phát biu nhn nhim v

 

Nhim k 2016-2021, Hi vn ti ô tô tnh Sơn La đã bám sát s lãnh đạo, ch đạo, ca S giao thông vn ti và Liên hip các Hi khoa hc k thut thc hin và phát trin ngày càng thu hút được nhiu cán b và qun lý trong và ngoài ngành tham gia. Trong nhim k, Hi đã phi hp vi S GTVT t chc nhiu hi ngh tp hun, các đoàn đi thăm quan hc tp kinh nghim trong và ngoài nước; thc hin tt hot động vn ti đáp ng nhu cu đi li, vn chuyn hàng hoá; nâng cao cht lượng dch v vn ti, giá cước vn ti được kim soát, vn ti hành khách phát trin n định; phi hp vi S GTVT đề ngh B Giao thông vn ti điu chnh, b sung quy hoch chi tiết tuyến vn ti hành khách c định liên tnh đường b toàn quc, định hướng đến năm 2030 để to điu kin cho các Doanh nghip m rng kinh doanh, phc v nhu cu đi li ca nhân dân, phù hp vi nhu cu thc tế ca tng địa phương; tuyên truyn vn động các đơn v vn ti, bến xe nghiêm túc thc hin Lut Giao thông đường b, các quy định ca pháp lut trong lĩnh vc vn ti đường b; nâng cao trách nhim, đạo đức ngh nghip ti đội ngũ lái xe, nhân vin phc v trên xe; xây dng phương án và thc hin gim giá vé cho người cao tui, người khuyết tt khi tham gia giao thông bng xe buýt, xe chy tuyến c định, xe taxi; Thc hin phương châm đã ung rượu bia thì không lái xe, không ch quá s người quy định, không thu giá vé cao hơn giá đã kê khai, niêm yết đã in trên vé, thc hin đúng hành trình lch trình chy xe, không ch các loi hàng nhà nước cm, cht độc hi, hôi tanh, d cháy…

Đại hi đại biu Hi Vn ti ô tô tnh Sơn La ln th 3, nhim kì 2021-2026 đã bu Ban Chp hành gm 15 người đại din các chi hi, các hi viên trên toàn tnh. Ông Bùi Trng Thng – Phó giám đốc S Giao thông, vn ti tnh Sơn La tiếp tc được bu gi chc Ch tch Hi nhim kì 2021-2026.

 

 

Ban Chp hành nhim kì 2021-2026 ra mt Đại hi

 

Nhim k 2021-2026, Hi Vn ti ô tô tnh Sơn La s tiếp tc xây dng Hi thc s là mt t chc xã hi ngh nghip vng mnh, phát huy dân ch, tp hp đoàn kết trí thc khoa hc, công ngh, nhng người làm công tác vn ti và các t chc, cá nhân làm qun lý trong lĩnh vc giao thông vn ti nâng cao v thế và tiếng nói ca Hi vn ti ô tô; tích cc ng dng khoa hc k thut tiên tiến, áp dng vào thc tin địa phương; thường xuyên giao lưu trao đổi, hc hi kinh nghim và tiếp cn các thành tu khoa hc k thut mi trong lĩnh vc qun lý vn ti; xây dng kế hoch bi dưỡng, nâng cao năng lc, trình độ chuyên môn nghip v ca các hi viên; tiếp tc cng c phát trin t chc Hi; tăng cường hot động xã hi gn vi ngh nghip và mang li li ích thiết thc cho hi viên. 

 

                                                                                                         Tun Đạt

 

 

Số lần đọc : 1165   Cập nhật lần cuối: 26/12/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13172708

Số người Onlne: 43

Thông tin doanh nghiệp