Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Thứ hạng học tập của học sinh Sơn La


 

 

 

Thứ hạng  học tập của học sinh Sơn La
 
            Thứ hạng học tập ở đây được xét trên hai khía cạnh: Điểm thi quốc gia PTTH và thi học sinh giỏi quốc gia, có sự so sánh với cả nước và vùng TD&MN phía Bắc.
I. Thi quốc gia PTTH( 2017, 2018)
1. Cơ cấu hai đối tượng thí sinh năm 2018
            Một đối tượng thi để xét tốt nghiệp PTTH(1); Một đối tượng thi để vừa xét tốt nghiệp vừa dự tuyển sinh ĐH, CĐ(2). Hai nhóm đối tượng có sự phân hóa rất lớn giữa các vùng và giữa các tỉnh, thành phố.
 
 
TT
Địa phương
Tỷ lệ 02 nhóm thí sinh
 
TT
Địa phương
Tỷ lệ 02 nhóm thí sinh
 
TT
Địa phương
Tỷ lệ 02 nhóm thí sinh
 
 
1
2
 
 
1
2
 
 
1
2
1
Cả nước
24
67
7
Kon Tum
23
77
11
Phú Thọ
50
50
2
Sơn La
67
33
8
Đắc Lắc
23
77
12
Bắc Cạn
47
53
4
Thái Bình
29
71
9
Điện Biên
41
59
13
Tuyên Quang
57
43
5
Nghệ an
40
60
10
Yên Bái
55
45
14
Thái Nguyên
37
63
6
Cần Thơ
41
59
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            Cơ cấu giữa hai nhóm thí sinh(1) và (2) của cả nước là 24% và 76%. Tức là thí sinh cả nước thi PTTH chủ yếu là để vừa xét tốt nghiệp vừa dự tuyển sinh. Còn  phổ biến các tỉnh là 50:50. Sơn La thuộc tốp chủ yếu thi để xét tốt nghiệp(67%), thi để vừa xét tốt nghiệp vừa dự tuyển sinh chiếm tỷ trọng thấp(33%).     Năm 2017 của Sơn La còn chênh lệch lớn hơn(là 68,6% và 31,4%). Điều này chứng tỏ, một mặt thí sinh, gia đình và cả xã hội tỉnh Sơn La đã có sự thay đổi, chuyển hướng ưu tiên cho học nghề hoặc học có kiến thức để tự thân vận động hơn là đi học chuyên nghiệp đại học, cao đẳng. Nhưng mặt khác ,về năng lực học tập hoặc điều kiện kinh tế gia đình, có thể là do học sinh Sơn La không tự tin bằng các địa phương khác trong việc dự tuyển sinh để đi học chuyên nghiệp.
2. Điểm thi PTTH quốc gia 2018
Bốn bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài tổ hợp khoa học tự nhiên (Lý+ Hóa+ Sinh) hoặc khoa học xã hội (Sử+Địa+ Giáo dục công dân).
Năm 2017, tra cứu được kết quả xếp hạng tỷ lệ tốt nghiệp theo điểm thi, chưa tra cứu được xếp hạng điểm thi tất cả các tỉnh, thành phố. Điểm trung bình cả nước năm 2017 là 5,19, cao hơn năm 2018. Hà Giang thấp nhất 4,53, đứng cuối. Sơn La 4,56, xếp thứ 62.
Sau đây là xếp hạng điểm thi năm 2018.
2.1. Thứ hạng điểm thi trung bình các môn của Sơn La.
 
Trung bình
Hóa
Sinh
Lịch sử
Địa lý
GD
CD
Toán
Ngữ văn
TiếngAnh
Cả nước
4,98
4,97
4,87
4,54
3,79
5,46
7,13
5,00
5,45
3,91
Sơn La
4,26
4,03
4,17
4,29
3,52
4,67
5,98
3,43
4,69
3,02
Thứ hạng
63
62
61
51
61
63
63
63
61
62
 
Sơn La thuộc tốp địa phương có sự phân hóa mạnh giữa nhóm thí sinh điểm thi thấp và nhóm thí sinh điểm thi cao. Điểm trung bình 8/9 môn thi của tỉnh đều đứng cuối cùng, 01 môn đứng áp chót(môn sinh). Đồng thời, số điểm cao nhiều môn lại thuốc tốp dẫn đầu( tính theo lượng số bài thi điểm cao và tỷ lệ bài thi điểm cao trên tổng số bài thi của môn). Nhưng năm 2018, Sơn La đã xaỷ ra tiêu cực, sửa nâng điểm được cho là rất nghiệm trọng. Dư luận nghi ngở các điểm cao của nhiều thí sinh Sơn La. Vì vậy, bài này không phân tích, so sánh số lượng và tỷ lệ bài thi có điểm cao.
2.2. Sơn La trong vùng TD&MNPB
TT
Địa phương
Điểm TB
TT
Địa phương
Điểm TB
TT
Địa phương
Điểm TB
1
Phú Thọ
5,19
6
Lạng Sơn
4,87
11
Cao Bằng
4,66
2
Bắc Giang
5,15
7
Thái Nguyên
4,81
12
Hòa Bình
4,37
3
Lào Cai
5,12
8
Lai Châu
4,77
13
Hà Giang
4,28
4
Tuyên Quang
4,94
9
Bắc Cạn
4,75
14
Sơn La
4,26
5
Điện Biên
4,92
10
Yên Bái
4,74
Trung bình Vùng  
4,77
 
3. Tỷ lệ tốt nghiệp kỳ thi quốc gia PTTH (2017, 2018)
3.1. Tỷ lệ và thứ hạng của Sơn La
 
TT
 
Nội dung
Cả nước
Vùng TD&MNPB
Sơn La
2017
2018
2017
2018
2017
2018
1
Tỷ lệ đậu tốt nghiệp (Điểm thi + Điểm học bạ)/2
97,42
97,57
97,20
96,83
97,12
97,29
2
Tỷ lệ đậu tốt nghiệp tính theo điểm thi
58,00
46,38
36,10
29,.42
18,90
12,71
3.
Thứ hạng tỉnh Sơn La
 
 
 
 
 
 
3.1.
Tỷ lệ đậu tốt nghiệp
44
46
10
10
 
 
3.2.
Tỷ lệ đậu tốt nghiệp tính theo điểm thi
63
63
14
14
 
 
 
Ghi chú. Năm2017: Số liệu FPT.Năm 2018: 
Số liệu từ các nguồn: (1) Lê Trường Tùng, Chủ tịch FPT; (2) infonet; (2)Sơn Quang Nguyễn, giaoduc.net.vn
            Tính cả điểm thi và điểm học bạ, điểm khuyến khích và điểm ưu tiên thì tỷ lệ đậu tốt nghiệp của Sơn La tương đối cao( hơn 97%), khộng chênh lệc mấy so với cả nước và vùng TD&MNPB, nhưng thứ hạng thì vào tốp tương đối thấp, thứ 44-46 trong cả nước, và thứ 10 trong vùng.
Chỉ tính theo điểm thi thì  tỷ lệ đậu tốt nghiệp của Sơn La rất thấp, chỉ 18,90% (2017), 12,71%( 2018). Tỷ lệ này chỉ bằng trên dưới 30% của cả nước và trên dưới 50% của vùng, Sơn La xếp cuối trong cả nước cũng như trong vùng.
            3.2. Xếp hạng các tỉnh vùng TD&MNPB về tỷ lệ đậu tốt nghiệp tính theo điểm thi
 
TT
Tỉnh
Tỷ lệ tốt nghiệp
TT
Tỉnh
Tỷ lệ tốt nghiệp
 
 
2017
2018
 
 
2017
2018
1
Bắc Giang
54,0
50,50
8
Yên Bái
40,0
27,17
2
Lạng Sơn
50,9
30,27
9
Tuyên Quang
37,6
28,76
3
Phú Thọ
50,0
45,75
10
Cao Bằng
30,5
29,58
4
Điện Biên
48,2
36,15
11
Lai Châu
29,8
25,35
5
Thái Nguyên
46,0
34,50
12
Hòa Bình
26,8
22,00
6
Bắc Cạn
45,0
32,45
13
Hà Giang
21,3
14,14
7
Lào Cai
44,2
31,20
14
Sơn La
18,9
12,71
 
Ghi chú: Số Liệu FPT năm 2017 tính đến 1 chữ số thập phân. Năm 2018, tính đến 2 chữ số thập phân. Năm 2017, tất cả 14 tỉnh là do FPT tính toán. Năm 2018, 8 tỉnh thuộc tốp cuối do FPT tính toán. 6 tỉnh do tác giả tính toán dựa trên  trên số liệu FPT, Bộ giáo dục đào tạo, diemthi.vnExpress.net
            Tỷ lệ đậu tốt nghiệp của Sơn La bằng 52% mức bình quân của vùng( 2017), 43,20%( 2018)
II.  Thứ hạng học sinh giỏi quốc gia của Sơn La
Học sinh giỏi quốc gia PTTH thi hang năm, gồm 9 môn: Toán, Văn, Lý ,Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Tin học.
Nội dung
Cả nước
Vùng TD&MNPB
Tỉnh sơn La
2017
2018
2017
2018
2017
2018
1. Học sinh THPT (lớp 12)
879.705
925.792
108.520
118.024
9.612
10.400
2. Học sinh giỏi quốc gia
2202
2200
346
337
8
10
3. Tỷ lệ HSGQG
0,25
0,24
0,31
0,28
0,083
0,096
4. Thứ hạng tỉnh Sơn La về học sinh giỏi quốc gia
Theo số lượng HSG
48
48
10
10
 
 
Theo tỷ lệ HSG/HS
48
47
14
12
 
 
           
            Theo số lượng HSGQG 2017, 2018, thứ hạng Sơn La trong cả nước tương đối thấp, ở vị trí 48/63, còn thứ hạng trong vùng TD&MNPB đứng thứ 10, vào tốp cuối, chỉ trên 4 tỉnh(Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang). Tỷ lệ HSG quốc gia/Tổng số học sinh  của Sơn La chỉ bằng 1/3 của cả nước và vùng TD&MNPB, thứ hạng Sơn La ở vị trí 47-48 trong cả nước, còn trong vùng ở vị trí cuối cùng ( 2017), vị trí áp cuối (2018), chỉ trên Cao Bằng, Hà Giang.
            Vượt trội là 3 tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang. Hàng năm mỗi tỉnh đạt 40-70 giải, trong đó có 1-2 giải Nhất, 5-15 giải Nhì.
 Sáu(6) tỉnh  Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang cũng ở đẳng cấp khá cao. Hàng năm mỗi tỉnh đạt 20-30 giải, có Giải Nhất hoặc giải Nhì.
Tốp thấp là 5 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Hàng năm mỗi tỉnh đạt 2-10 giải, chủ yếu là giải giải Ba và Khuyến khích.
Năm 2017, cả nước có 68 giải nhất, 473 giải Nhì, năm 2018 có 52 giải Nhất , 472 giải Nhì. Vùng TD&MNPB năm 2017 có 5 giải Nhất, 73 giải Nhì, năm 2018 có 7 giải Nhất, 42 giải Nhì. Trong khi đó,  5 tỉnh tốp thấp, năm 2017, không có giải cao nào, năm 2018, chỉ có Sơn La đóng góp 01 giải Nhì.
III. Đôi điều bàn luận
Thứ hạng học tập của học sinh Sơn La thấp trong cả nước và vùng TD&MNPB là điều rất đáng suy nghĩ.
1. Bắt đầu từ năm 2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp PTTH có sự thay đổi quan trọng. Đó là cơ cấu điểm xét tốt nghiệp giữa điểm thi và điểm học bạ là 50:50, sẽ được chuyển đổi thành 70:50. Điều này làm giảm tỷ lệ đậu tốt nghiệp.
Có thể hiểu như sau: Điểm thi là a, điểm học bạ là b. (0.5 a+0.5b) > (0.7a+0.3b) khi a< b. Ví dụ, xét 1 học sinh có  điểm trung bình bài thi  là 4 (không có điểm liệt), điểm trung bình lớp 12 là 7.0. 
Theo cách cũ, điểm xét tốt nghiệp là (0.5x7 + 0.5x4) = 5.5, học sinh đỗ tốt nghiệp.
Còn theo cách mới, điểm xét tốt nghiệp là 0.3x7 + 0.7x4 = 4.9, học sinh trượt tốt nghiệp
            Các chuyên gia dự báo, nếu phương thức thi và độ khó của đề thi tương tự như hai năm 2018 thì khả năng tốt nghiệp của cả nước sẽ giảm xuống khoảng 85%, tỷ lệ trượt tăng lên khoảng 15%. Có tỉnh tỷ lệ trượt tốt nghiệp thấp hơn, trên dưới 10%, nhưng cũng có tỉnh sẽ trượt tốt nghiệp sâu hơn, trên 20%. Sơn La thuộc nhóm tỉnh có nguy cơ trượt tốt nghiệp cao nhất cả nước. Nhưng nếu đề thi dễ hơn và học sinh, trường học và địa phương quyết tâm cao hơn thì tình hình vẫn có thể khác. Có điều sẽ càng thêm tiêu cực nếu lựa chọn giải pháp tăng cường “làm đẹp” học bạ để bù đắp cho điểm thi..
2. Sơn La được mệnh danh là thủ phủ của Tây Bắc. Dân tộc Thái và dân tộc Kinh chiếm trên 70%. Toàn tỉnh hiện có 3,5 vạn trí thức, trong có trên 1.000 thạc sỹ, gần 100 tiến sỹ, 4 phó giáo sư( chưa kể số con em có học hàm, học vị cao đang sinh sống và làm việc ngoài tỉnh), chỉ đứng sau Thái Nguyên, Phú Thọ của vùng TD&MNPB. Sơn La cũng từng có học sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, đạt Huy chương vàng olimpic Châu Á và quốc tế môn vật lý (2012, 2013). Đó là em Ngô Phi Long. Có thể đây là hiện tượng cá biệt, nhưng đã đem lại niềm tự hào và cảm hứng cho học sinh và người Sơn La.
Kết quả thi quốc gia  PTTH và thi học sinh giỏi  quốc gia PTTH của Sơn La  thấp, đứng cuối cùng hoặc tốp cuối cùng của cả nước và vùng TD&MNPB không chỉ là năng lực học tập của học sinh mà còn liên quan đến trách nhiệm ngành giáo dục đào tạo, nhà trường, gia đình và địa phương. Vấn đề rất đáng tiếp tục được nghiên cứu, hội thảo khoa học để làm rõ hơn.
                                                                                            Phan Đức Ngữ
 
Tài liệu tham khảo chính:
1. Điểm thi quốc gia PTTH năm 2017, 2018, danh sách học sinh giỏi quốc gia năm 2017, 2018, www.moet.gov.vn(Bộ GDĐT)
            2. diemthi.vnExpress 
3. Tỷ lệ tốt nghiệp PTTH các tỉnh căn cứ vào điểm thi quốc gia năm 2017, 2018,  FPT
 
 
 

 

Số lần đọc : 7368   Cập nhật lần cuối: 11/02/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9878006

Số người Onlne: 23