Nghiên cứu → Kinh tế - Du lịch

Sơn La trong Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019


 

 

 

Sơn La trong Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019
 
          Vừa qua, cuối tháng 7 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư( Tổng cục thống kê), lần đầu tiên công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019( giới thiệu chi tiết doanh nghiệp năm 2017-2018 của cả nước, từng vùng và từng tỉnh, thành phố.
 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá, Sách trắng là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có cái nhìn tổng thể, để hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Ảnh: Nguyễn Việt
 
          Dưới đây là chọn lọc và tổng hợp các chỉ số cơ bản của doang nghiệp Sơn La trong cả nước và vùng TD&MNPB năm 2018
 
 
TT
 
Các chỉ số cơ bản
 
Cả nước
 
Vùng TD&MNPB
Tỉnh Sơn La
Tỉnh
Thứ hạng trong cả nước
Thứ hạng trong vùng TD&MNPB
1
Số doanh nghiệp đang hoạt động 2018
714.755
30.730
1.728
55
7
2
Tăng trưởng %
9,2
8,3
5,2
49
7
3
Số DN thành lập mới
131.175
5.271
283
57
6
4
Số DN quay trở lại hoạt động
34.010
1.323
52
58
11
5
Số quanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
27.126
1.418
56
7
5
6
Số DN giải thể
16.314
1.006
43
9
5
7
Số doanh nghiệp/ 1000 dân
7,6
2,5
1,4
56
7
8
Số doanh nghiệp 1000 lao động
14,7
4,5
2,5
56
7
9
Số lao động (Ngàn người)
14.500
875
28,2
54
7
10
Tỷ lệ lao động nữ%
46,1
49,7
31,5
55
7
11
Vốn (ngàn tỷ)
33.010
1.081
43,1
56
8
12
Doanh thu (Ngàn tỷ)
20.664
1.297
22,8
56
7
13
Thu nhâp bình quân/lao động (Triệu đ/tháng)
8,2
6,9
4,5
60
13
14
Lợi nhuận (Tỷ đồng)
876.677
72.119
756
52
4
15
Tỷ lệ DN kinh doanh có lãi %
45,6
56,9
64,3
49
7
Ghi chú: Các mục 1-8 là số liệu năm 2018. Các mục 9-15, số liệu năm 2017.
                                                           
                                                            Trung Hiếu (Biên tập)
 
                                                          Nguồn: Sách trắng Việt Nam 2019
                                                Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
                                                           Htpp://www.mpi.gv.vn/
 

 

                                                                                      Xử lý ảnh biểu đồ: Tuấn Đạt
 
 
 

 

                                                          

Số lần đọc : 1807   Cập nhật lần cuối: 15/08/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10161436

Số người Onlne: 26