Văn bản → Văn bản Trung ương

Quy định mới về đào tạo sau đại học


 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực từ 21/10/2017 và thay thế Nghị định 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Tại Điều 6 của Nghị định có quy định mới về điều kiện được cử đi đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: 
Thứ nhất, đối với cán bộ, công chức:
- Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;(Nghị định 18 quy định có thời gian công tác là 05 năm và 03 năm liên tục liền kề trước thời điểm cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ)
- Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;
- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;(Quy định hiện tại là 03 lần)
- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
 
Thứ hai, đối với viên chức:Bổ sung điều kiện đào tạo đối với viên chức, tại Nghị định 18 không quy định
- Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);
- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;
- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
Thứ ba, quy định rõ việc đền bù chi phí đào tạo và cách tính chi phí đào tạo tại Điều 7 và Điều 8 cụ thể hơn, rõ hơn so Điều 24 của Nghị định 18
- Đn bù chi phí đào tạo
Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
u. Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.
v. Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.
Ž. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định.
- Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù
u. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).
v. Cách tính chi phí đền bù:
- Đối với trường hợp tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệpphải trả 100% chi phí đền bù;
b) Đối với các trường hợp đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định chi phí đền bù được tính theo công thức sau:
S =
F
x (T1 - T2)
T1
Trong đó:
- S là chi phí đền bù;
- F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;
- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;
- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.
Ví dụ: Anh A được cơ quan cử đi đào tạo thạc sỹ 02 năm (= 24 tháng), chi phí hết 30 triệu đồng. Theo cam kết, anh A phải phục vụ sau khi đi học về ít nhất là 48 tháng. Sau khi tốt nghiệp, anh A đã phục vụ cho cơ quan được 24 tháng. Sau đó, anh A tự ý bỏ việc. Chi phí đào tạo mà anh A phải đến bù là:
S =
30 triệu đồng
x (48 tháng - 24 tháng) = 15 triệu đồng
48 tháng
- Điều kiện được giảm chi phí đền bù
Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí đến bù./.

Nguồn: Nghị định số 18/2010/NĐ-CP; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

 

 

Số lần đọc : 24675   Cập nhật lần cuối: 09/09/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 5794053

Số người Onlne: 48