Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh Sơn La


TÌM HIỂU PCI NĂM 2016 TỈNH SƠN LA
            1. Khái quát về PCI.
             PCI là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đánh giá bằng sự cảm nhận, trải nghiệm của cộng đồng các doanh nghiệp về năng lực quản trị hành chính công của chính quyền các tỉnh, thành phố.
            Nội dung đánh giá gồm về 10 chỉ số thành phần: Chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý.
            PCI được đo bằng 10 chỉ số tương ứng với 10 nội dung, gồm 93 chỉ số thành phần. Mỗi chỉ số tính theo thang điểm 10. Tổng số điểm tối đa là 100. Các tỉnh, thành phố được xếp hạng theo 6 nhóm: Rất tốt, Tốt, Khá, Trung bình, Tương đối thấp, Thấp.
            Cơ quan chủ trì thực hiện là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đơn vị phối hợp là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). PCI được tiến hành thí điểm trong 02 năm 2005-2006, từ năm 2007 tới nay đã thực hiện ở tất cả 63 tỉnh, thành phố.
            PCI năm 2016 được VCCI  tổ chức công bố vào sáng ngày 14/3/2017 tại Hà Nội, có nhiều đại diện các bộ ngành, tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cơ quan truyền thông tham dự.
            2. PCI của Sơn La
           2.1. PCI và các chỉ số thành phần 2007-2016 của Sơn La
 
-Trong 10 chỉ số thành phần Sơn La có 5 chỉ số tăng điểm, 5 chỉ số tụt điểm.
            + 02 chỉ số tăng khá là Cạnh tranh bình đẳng, Chi phí thời gian. 03 chỉ số tăng nhẹ là Tính năng động, Đào tạo lao động, Gia nhập thị trường.
            + 02 chỉ số tụt  nhẹ là Tính minh bạch, Chi phí không chính thức. 03 chỉ số tụt điểm tương đối sâu là Thiết chế pháp lý, Tiếp cận đất đai, Hỗ trợ doanh nghiệp.
            - PCI năm 2016 của Sơn La so với 2015 tụt 1,72 điểm và tụt xếp hạng 14 bậc. Mức tụt hạng của Sơn La tương đối sâu so với mục tụt điểm là nhiều tỉnh cạnh tranh vươn lên. Có một số tỉnh điểm số tuy có tăng( tăng nhẹ), nhưng thứ hạng vẫn bị tụt. 
2.2. Sơn La trong  khu vực  Trung du-miền núi phía Bắc và vùng Tây Bắc
 
            - Khu vực Trung du & Miền núi phía Bắc có 14 tỉnh. PCI trung bình đạt 57,02 điểm. Có 01 tỉnh thuộc tốp đầu( Rất tốt) là Lào cai; 01 tỉnh thuộc tốp 02(Tốt) là Thái Nguyên. Tốp khá có 03 tỉnh, Tốp Trung bình có 03 tỉnh, Tốp Tương đối thấp có 3 tỉnh; Tốp Thấp( tốp cuối) có 02 tỉnh( xem biểu đồ)
Só với điểm trung bình của khu vực, PCI của Sơn La thấp hơn 1,53 điểm. Sơn La thụt hạng từ vị trí thứ 5 xuống vị tríí thứ 10/14 tỉnh (đứng sau 9 tỉnh, đứng trước 4 tỉnh là Hà Giang, Bắc Cạn, Lai Châu, Cao Bằng).
            - Vùng Tây Bắc có 6 tỉnh: Lào cai, Yên bái, Sơn la, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu. Điểm trung bình PCI của vùng là 57,00 điểm. PCI của Sơn La thấp hơn điểm trung bình vùng là 1,51 điểm. Sơn La tụt hạng từ vị trí thứ nhì xuống vị trí thứ  5/6 tỉnh, đứng sau 04 tỉnh(Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình), đứng trước 01 tỉnh(Lai Châu).
2.3. Sơn La trong cả nước.
Điểm số PCI năm nay đạt 58,20 điểm, gần tương đương  2015( 58,47). Các tỉnh, thành phố phân theo nhóm gồm có: Rất tốt: 05( tương đương 2015);  Tốt: 15( Tăng 8); Khá: 28( giảm 6); Trung bình : 06( giảm 03); Tương đối thấp: 04( tương đương); Thấp: 02. ( giảm 02). Đà Nẵng  tiếp tục dẫn đầu cùng với 4 tỉnh thuộc tốp Rất tốt là Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bình Dương, Lào Cai. Hai tỉnh Tốp cuối(  Thấp) là Lai Châu, Cao Bằng.
PCI Sơn La đạt 55.49 điểm, thấp hơn điểm trung bình cả nước 2,71 điểm, thấp hơn địa phương cao nhất( TP Đà Nẵng) 14,51 điểm, cao hơn địa phương thấp nhất(Cao Bằng) 2,50 điểm.
- So với cả nước, Sơn La đứng ở tốp tương đối thấp (tốp thứ 5 trong 6 tốp từ cao xuống thấp), đứng sau 57 tỉnh, thành phố, đứng trước 5 tỉnh (Hà Giang, Bắc Cạn, Đắc Nông, Lai Châu, Cao Bằng)
 
3. Nhận xét.
3.1. Biểu tổng hợp.
 
Ghi chú:
- Thứ hạng của Sơn La trong cả nước là căn cứ  xếp hạng của VCCI
- Thứ hạng của Sơn La trong khu vực là căn cứ vị trí cao, thấp của Sơn La trong khu vực.
2. Xu hướng tích cực và những vấn đề cần cải thiện.
a. Cả nước.
*Xu hướng tích cực.
Điểm PCI tại tỉnh trung vị của cả nước đạt 58,20 điểm gần tương đương với mức 02 năm trước( 2014, 2015). Khoảng cách giữa nhóm đầu bảng và nhóm cuối đã thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn 17 điểm, thấp hơn mức 19 điểm năm 2015. Số tỉnh thành phố nhóm Rất tốt và Tốt tăng khá, tăng 8( tăng 66%), nhóm thấp giảm 2( giảm 50%).
- Những lĩnh vực cải thiện rõ rệt nhất ở lĩnh vực Gia nhập thị trường,
tiếp theo là các lĩnh vực Đào tạo lao động, Tính năng động và Dịch vụ hỗ
trợ doanh nghiệp
*Các lĩnh vực đáng quan ngại, cần cải thiện:
- Tính minh bạch: Sụt giảm, biến động mạnh theo từng năm, chưa có dấu hiệu được cải thiện ổn định
            - Chi phí không chính thức: Chi phí không chính thức giai đoạn 2014-
2016 chưa có dấu hiệu cải thiện so với mốc năm 2006
            - Chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính: Chỉ số này
liên tục giảm và đang ở mức thấp
            - Tiếp cận đất đai: Chỉ số Tiếp cận đất đai bắt đầu giảm sau khi liên tục tăng trong suốt giai đoạn 2008-2013. Năm 2016, tình hình sử dụng đất theo đánh giá của
 doanh nghiệp trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
            - Cạnh tranh bình đẳng: Kết quả điều tra PCI tại các chỉ tiêu gốc 2006-2016 vẫn tồn tại một “sân chơi” chưa bình đẳng giữa các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố Việt Nam. Thiệt thòi nhất vẫn là nhóm doanh nghiệp dân doanh quy mô nhỏ và vừa.
            -Thiết chế pháp lý: Chỉ số này bắt đầu có xu hướng chững lại trong 3 năm gần đây.
            b. Sơn La.
            - Xu hướng. PCI Sơn La nhiều năm dưới mức trung bình cả nước, tăng giảm không ổn định, thất thường, xu hướng cải thiện điểm số, thứ hạng chưa rõ và chưa vững chắc.
            Trong 10 chỉ số thành phần, có 02 chỉ số được cải thiện, đã đạt 70-80% mức điểm tối đa, 04 chỉ số đạt mức trưng bình và 04 chỉ số dưới mức trung bình. Năm 2016  có 02 chỉ số tăng khá là Cạnh tranh bình đẳng, Chi phí thời gian. 03 chỉ số tăng nhẹ là Tính năng động, Đào tạo lao động, Gia nhập thị trường. Nhưng xét quá trình nhiều năm, xu hướng cải thiện các chỉ số thành phần cũng chưa vứng chắc. 
            - Vấn đề đáng quan tâm. Phần lớn các chỉ số còn thấp. Nhiều chỉ số tụt điểm. 02 chỉ số tụt  nhẹ là Tính minh bạch, Chi phí không chính thức. 03 chỉ số tụt điểm tương đối sâu là Thiết chế pháp lý, Tiếp cận đất đai, Hỗ trợ doanh nghiệp.
Tình hình trên chứng tỏ, việc giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp còn có biểu hiện lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có lĩnh vực thuận lợi, có lĩnh vực còn khó khăn, có nghĩa còn phụ thuộc nhiều vào thái độ, trách nhiệm thất thường của cá nhân cán bộ  thực thi công vụ.
Mối quan hệ giữa chất lượng điều hành ( thông qua chỉ số PCI) và hiệu quả kinh tế là vấn đề rất cần được địa phương quan tâm. Động lực phát triển kinh tế là cộng đồng doanh nghiệp. Cả nước hiện có 500.000 doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 tăng lên 01 triệu, trong tương lai lên 5 triệu doanh nghiệp. Sơn La hiện mới có 1100 doanh nghiệp. Dân số Sơn La chiếm 13,5% so với cả nước, nhưng doanh nghiệp mới chiếm 0,2%, hơn nữa doanh nghiệp của Sơn La chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ.  Nhóm nghiên cứu VCCI tìm thấy bằng chứng thống kê rõ ràng về mối quan hệ chặt chẽ giữa các nỗ lực cải thiện chất lượng điều hành và sự phát triển ủa khu vực doanh nghiệp. Cụ thể, một điểm cải thiện trong chỉ số PCI gốc sẽ giúp tăng tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới lên 2,7%. Cải thiện chất lượng điều hành kinh tế còn có các tác động dài hạn. Tăng một điểm trong PCI sẽ giúp tăng thêm doanh nghiệp thành lập mới lên 3% trong 10 năm tiếp theo./
                                                                        Phan Đức Ngữ.
Tài liệu tham khảo: Báo cáo  chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2015, 2016  của VCCI. http://www.pcivietnam.org/
 
 
 

Số lần đọc : 2699   Cập nhật lần cuối: 28/03/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 5543107

Số người Onlne: 74