Tin tức → Tin Trong nước và Quốc tế

Nghiệm thu đề tài về đổi mới công tác đào tạo tại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề


 Nghiệm thu đề tài về đổi mới công tác đào tạo  tại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề
 
 
Sáng ngày 26 /01/2019, tại sở KHCN, Hội đồng khoa học cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài “ Đổi mới công tác đào tạo rại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài do tỉnh đặt hàng, cơ quan chủ trì là Ban tổ chức Tỉnh ủy, chủ nhiệm là ông Nguyễn văn Vị, cử nhân, Trưởng ban. Chủ tịch Hội đồng là ông Phan Đức Ngữ, cử nhân, PCT Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh. PCT Hội đồng là cử nhân Phạm Quang An, GĐ sở KHCN. Hai ủy viên phản biện là PGS, TS Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng đào tạo sau đại học, Đại học Tây Bắc và cử nhân ông Phạm Đăng Quang, nguyên PGĐ sở GDĐT. Các ủy viên là nhân Nguyễn Viết Hưng, PGĐ sở Nội vụ, Ths Nguyễn Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm; Ths Nguyễn Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La; Ths Vi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Cử nhân Lường Văn Yệu, chuyên viên sở KHCN.
 

Ông Nguyễn Văn V, Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu

 
Đề tài đã nghiên cứu lý luận, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục đại học và chuyên nghiệp, dạy nghề; tìm hiểu kinh nghiệm trong nước và nước ngoài; điều tra, khảo sát  sinh viên, (đang học và đã đi làm), cán bộ, giảng viên các trường, các sở ban ngành tỉnh, đoàn thể tỉnh, các huyện và các xã phường,các doanh nghiệp để lấy ý kiến về mức độ phù hợp của nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người được tuyển dụng, mức độ ưu tiên tuyển dụng theo nguồn đào tạo( trong tỉnh và ngoài tỉnh); Dự báo nhu cầu lao động đến năm 2030 trong từng khu vực Nông -lâm nghiệp, Công nghiệp-Xây dựng và Dịch vụ, Hành chính, Sự nghiệp và Sản xuất kinh doanh; Đề xuất hệ thống các giải pháp đổi mới công tác đào tạo tại các trường.
Hội đồng đánh giá đây là đề tài  khó, đã huy động các trường, các ngành liên quan phối hợp tham gia. Cơ bản hoàn thành tốt công việc và sản phẩm theo thuyết minh và hợp đồng. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn, có thể chuyển giao cho các trường, các ngành liên quan tham khảo, và sử dụng để tham mưu cho tỉnh hoạch định chủ trương đào tạo nhân lực.
 Đồng thời Hội đồng cũng yêu cầu hoàn thiện các vấn đề chủ yếu:
-Thuyết minh rõ việc điều chỉnh nội dung nghiên cứu( đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận); Làm rõ hơn phương pháp nghiên cứu, chọn mẫu điều tra để bảo đảm đại diện và khách quan cho việc suy rộng; thiết kế bảng biểu xử lý số liệu hợp lý hơn; 
-Sử dụng số liệu dự báo của ngành lao động cần có phân tích, phản biện khoa học,bổ sung dự báo toàn diện về số lượng, cơ cấu lao động theo lĩnh vực, nhóm ngành và trình độ đào tạo; có so sánh với số liệu của ngành Thống kê; Khai thác tài liệu để thông tin dự báo nhu cầu lao động của thị trường trong nước, khu vực và thế giới.
- Làm rõ các cơ chế, chính sách gì cần điều chỉnh, nội dung gì cần hoàn thiện. Đặc biệt, thực hiện tự chủ( tự chủ học thuật, tự chủ tổ chức và nhân sự, tự chủ rài chính) của các trường cũng như cơ chế đặt hàng đào tạo của nhà nước là khâu then chốt, đột phá, cần phải được đề xuất rõ lộ trình.
- Kết luận tập trung và rõ ràng về các kết quả nghiên cứu.
- Chỉnh lý thể thức báo cáo khoa học theo đúng quy định. Trích dẫn rõ nguồn tài liệu sử dụng. Chỉnh lý các báo cáo chuyên đề thống nhất tiêu đề và nội dung đã hợp đồng. Kết quả nghiên cứu cần được chuyển hóa thành bài báo khoa học để đăng tạp chí chuyên ngành như đã đăng ký.
Hội đồng bỏ phiếu xếp loại đề tài đạt yêu cầu.
                                                                                                                  Trung Hiếu           
 
 
 
 

Số lần đọc : 1397   Cập nhật lần cuối: 28/01/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 7884440

Số người Onlne: 44