Tin tức → Tin tức SUSTA

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”


 

 

 

 Nghiệm thu đề tài

Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”

 

Ngày 4/6/2018, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” do Trường Đại học Tây Bắc chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Hoàng Yến làm chủ nhiệm. Ông Phan Đức Ngữ - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
 
 

Hội đồng nghiệm thu “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”

 
 
Với mục tiêu nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La gắn với bảo vệ sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, góp phần giảm nghèo cho cư dân vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, tháng 8/2016, trường Đại học Tây Bắc đã triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu những thuận lợi, khó khăn và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng trong việc phát triển du lịch bền vững của tỉnh Sơn La, đồng thời khảo sát thực địa, đánh giá sự phát triển du lịch tại thủy điện Thác Bà (Yên Bái), thủy điện Hòa Bình (Hòa Bình), thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) và xây dựng 02 mô hình thực nghiệm du lịch bền vững tại bản Bon và bản Bó Ban (Quỳnh Nhai) để rút ra những bài học kinh nghiệm đối với việc phát triển du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.
Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất được 08 giải pháp để phát triển du lịch bền vững vùng lòng hồ bao gồm: Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch; Thu hút đầu tư cải thiện cơ sở vật chất; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; Quảng bá xúc tiến du lịch có trọng tâm; tăng cường liên kết trong phát triển du lịch; Phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và người dân; Phát triển nguồn nhân lục và tổ chức thực hiện; Kiểm tra, đánh giá và kiến nghị với các đơn vị có thẩm quyền… Bên cạnh đó, đề tài còn thiết kế Website du lịch lòng hồ, xuất bản cẩm nang du lịch cộng đồng bằng du thuyền vùng lòng hồ, cẩm nang du lịch cộng đồng bản Bon và bản Bó Ban bằng 3 thứ tiếng (Việt, Anh, Trung), xây dựng 03 phim quảng bá về du lịch lòng hồ…
Hội đồng đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài, nhất trí xếp loại xuất sắc.
 
                                                                                    Bích Đào
 
 
 
 

 

Số lần đọc : 1059   Cập nhật lần cuối: 07/06/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 6327451

Số người Onlne: 45