Văn bản → Văn bản Trung ương

Một số vấn đề cụ thể hóa Nghị định 91/2017/NĐ-CP về công tác thi đua, khen thưởng


 

 

 

Một số vấn đề cụ thể hóa Nghị định 91/2017/NĐ-CP

về công tác thi đua, khen thưởng

 

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2017/TT- BNV về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng. Theo đó,

1. Trong một năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân; trừ trường hợp:

- Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; 

- Khen thưởng quá trình cống hiến; 

- Khen thưởng theo niên hạn.

Đồng thời, Bộ Nội vụ còn có một số hướng dẫn về hình thức khen thưởng như sau:

- Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó.

- Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. 

- Không đề nghị tặng 02 loại Huân chương hoặc tặng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cùng một thành tích.

2. Việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ để xét, tặng danh hiệu, khen thưởng hằng năm

- Việc xét, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy định chi tiết.

- Đề tài để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu, khen thưởng là đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài.

- Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận./.

                                                                                                             KT.

 

Tải Thông tư 08/2017/TT-BNV tại đây

 

Số lần đọc : 2114   Cập nhật lần cuối: 06/11/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 6093462

Số người Onlne: 40