Tin tức → Tin tức SUSTA

Liên hiệp các hội KH&KT tọa đàm góp ý về Dự thảo Báo cáo chính trị đại hội XV đảng bộ tỉnh


 Liên hiệp các hội KH&KT tọa đàm góp ý về Dự thảo Báo cáo chính trị đại hội XV đảng bộ tỉnh
 
 
           Thực hiện công văn chỉ đạo của BTV tỉnh ủy, sáng ngày 14/8/2020, Liên hiệp các hội KH&KT tổ chức lấy ý kiến của anh em trong cơ quan góp tiếp tục đóng về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XV đảng bộ tỉnh mới nhất. Cùng tham gia có lãnh đạo hội khoa học kinh tế và Hội khoa học lịch sử.
Lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT và một số hội thành viên đã một vài lần được Tỉnh ủy mới tham gia ý kiến, khi so sánh với các dự thảo Báo cáo trước, thấy  dự thảo lần này đã tiếp thu nhiều ý kiến của các kênh tham gia tại địa phương và trung ương.Dự thảo báo cáo mới đưa ra lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đã hoàn thiện rất nhiều cả về nội dung và thể thức. Ví dụ, thành tố mục tiêu chiến lược trong chủ đề đại hội lúc đầu là xây dựng tỉnh Sơn La « phát triển nhanh và bền vững » đã được bổ sung thành « phát triển xanh, nhanh và bền vững ». Mục tiêu nhiệm kỳ XV (2020-2025) đã được bổ sung thành « phương hướng, mục tiêu ». Bốn khâu đột phá ban đầu là «  đào tạo nguồn nhân lưc », « xây dựng cơ sở hạ tầng », « phát triển nông nghiệp công nghệ cao », « phát triển du lịch », nay đã được điều chỉnh thành ba khâu là: « đào tạo nguồn nhân lưc », « xây dựng cơ sở hạ tầng », «  Tăng cường cải cách hành chính ». Một số chỉ tiêu đã được điều chỉnh tăng lên như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm( từ 6,5% lên 7,5%), GRDP/người vào năm 2025( từ 57 lên 60 triệu đồng). Chỉ tiêu về giáo dục mấy kỳ đại hội gần đây không có, lần này đã được đưa vào. Về thể thức băn bản, không còn để chú thích quá nhiều cuối từng trang, mà đã chuyển thành biểu bảng phụ lục...Có thể nói khái quát, nhiều ý kiến tham gia tâm huyết,có căn cứ khoa học và thực tiễn và cấp có thẩm quyền cũng thực sự cầu thị, trân trọng lắng nghe.

Ảnh minh họa

Tư duy là một quá trình, qua tọa đàm, trao đổi, những người tham gia thấy vẫn còn một số vấn đề băn khoăn và tiếp tục mong muốn Dự thảo Báo cáo Chính trị được hoàn thiện thêm.   
1. Nhiều số liệu cơ bản đã được rà soát, chỉnh lý, nhưng vẫn còn một số số liệu cần chuẩn xác thêm nội hàm. Ví dụ, số liệu GRDP năm 2020 so với năm 2015( năm 2020 đã tính các công trình thủy điện lớn, còn năm 2015 chưa tính); số liệu DN/HTX là số liệu lũy kế thành lập, hay thực tế hoạt động hay hoạt động có kết quả SXKD. Số liệu diện tích cây sơn tra tính gộp vào cây ăn quả( Không tính cây sơn tra, thì DT cây ăn quả của tỉnh ta đã lớn nhất miền Bắc và thứ nhì cả nước; mặt khác DT cây sơn tra đã một lần tính vào DT trồng rừng, một lần tính vào DT cây dược liệu); Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của Sơn La và các tỉnh trong vùng TD&MN phía Bắc cần được dẫn nguồn; Một số số liệu cũng cần được cập, tham khảo thêm  các tài liệu thống kê và các cuộc điều tra chuyên ngành gần đây. Như  số liệu về  tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ năm 2019 của Sơn La là 11,2%(do Tổng cục thống kê công bố) và tỷ lệ lao động nông nghiệp năm 2019 là trên 80%( do Ủy ban DT&MN, Cục thống kê tỉnh công bố) chênh lệch khá lớn với số liệu của tỉnh. Hay chỉ tiêu nước hợp vệ sinh và nước sạch muốn biết cao hay thấp thì cần được chú thích rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn...
 2. Về tăng trưởng kinh tế và thu nhập. Nhiều tỉnh miền núi, trong đó có Sơn La, mặc dù cố gắng đẩy tốc độ tăng trương kinh tế nhưng thu nhập vẫn có nguy cơ tụt hậu. Ví dụ, năm 2015, GDP/người của cả nước là 45,7 triệu đồng, GRDP/người của Sơn La là 30,9 triệu, khoảng cách khoảng gần 15 triệu.Năm 2020, chỉ tiêu này của cả nước ước đạt 79 triệu, của Sơn La hơn 44 triệu, khoảng cáchlà 35 triệu.Năm 2025, mục tiêu của cả nước là 5 000 USD, tương đương 117 triệu, của Sơn La là 60 triệu, khoảng cách tăng lên 55 triệu. Tầm đại hội cũng nên xem xét thực tế  này để có giải pháp giảm thiểu sự tụt hậu( như tăng thu hút, huy động nguồn lực đầu tư, tái cơ cấu đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện hệ số ICOR, giảm chi phí thời gian, vật chất, nhân lực, tín dụng, giảm chi phí không chính thức, chống thất thoát, lãng phí...).
3.CCHC. Chỉ số CCHC( năm 2019) của tỉnh đã ở thứ hạng khá cao, thứ 23 trong cả nước và thứ 5/14 trong vùng TD&MNPB, nhưng so với điểm tối đa(100 điểm), cũng mới đạt trên 81 điểm, dư địa cải thiện vẫn còn rất lớn. Riêng chỉ số chính quyền điện tử Sơn La đang đứng tứ 46 trong cả nước và thứ 10 trong vùng, còn dịch vụ công trực tuyến đứng thứ 49 và thứ 10. Đáng chú ý nhất là chỉ số năng lực cạnh tranh PCI vẫn đang đứng thứ 57 trong cả nước và thứ 11 trong vùng. Rất đúng và trúng khi lần này tỉnh xác định một trong ba khâu đột phá là tăng cường CCHC. Nhưng tăng cường CCHC phải đi đôi với việc coi trọng cải thiện chỉ số  năng lực cạnh tranh PCI. CHHC lâu nay mới được tiến hành trong khu vực nhà nước, sẽ trôi chảy và hiệu quả hơn khi được tiến hành đồng bộ cả cả trong cấp ủy và chính quyền các cấp.
4. Đào tạo nhân lực. Đào tạo nhân lực được xác định là khâu đột phá.  Cơ cấu kinh tế tỉnh ta chuyển dịch khá nhanh, tỷ lệ khu vực nông nghiệp còn 23%, tỷ lệ khu vực công nghiệp và dịch vụ, chênh lệc thuế sản phẩm là 77%. Nhưng lao động chuyển dịch rất chậm, theo ngành thống kê thì số lao động nông nghiệp  tỉnh ta năm 2019 vẫn trên 80%, trong khi cả nước là 34%. Lao động khối doanh nghiệp chỉ có 2,6 vạn, khối các hộ công thương nghiệp gần 5 vạn, mấy năm nay không tăng. Trong lúc đó  hàng năm có 2,2 vạn học sinh tốt nghiệp THCS và 1,1 vạn tốt nghiệp PTTH. Tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ năm 2019 cả nước là 23,1%, vùng TDMNPB 18,7%, Sơn La mới chiếm 11,2%đứng thứ 14/14 trong vùng và thứ 61/63 trong cả nước. Sơn La cũng là tỉnh đứng vào tốp cuối về số lao động đi làm ăn trong nước, nhất là xuất khẩu lao động. Đi lao động trong nước hay nước ngoài có thể không trực tiếp làm tăng GRDP, nhưng là nguồn bổ sung quan trọng( nội tệ và ngoại tệ ) làm tăng thu nhập thực tế của dân cư.. Do đó, việc đào tạo lao động ở tỉnh ta không chỉ nhắm vào thị trường lao động trong tỉnh mà còn hướng tới thị trường trong nước và nước ngoài, chuyển từ tự phát sang có chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách khuyến khích, chắp nối thị trường. Dự thảo báo cáo chính trị cần thể hiện rõ hơn quan điểm, mục tiêu vấn đề này.
5. Giáo dục -đào tạo. Để cạnh tranh phát triển đường dài thì giáo dục-đào tạo giữ vai trò quyết định hàng đầu. Nhưng Sơn La cũng đang có nguy cơ tụt hậu cả về giáo dục đào tạo, nhất là về giáo dục. Thực trạng giáo dục của tỉnh nghiêm trọng hơn là chúng ta tưởng. Vụ gian lận thi cử năm 2018, đã được xử lý hình sự nghiêm minh, là bài học răn đe và cảnh tỉnh chung, nhưng theo dư luận không phải là bột phát, nhất thời, mà là diễn ra đã nhiều năm. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp PTTH của Sơn La đang chủ yếu là dựa vào điểm học bạ, điểm ưu tiên. Còn chỉ căn cứ vào điểm thi thì tỷ lệ đậu cả nước trên 50%, còn Sơn La chỉ 15%, đứng tốp cuối trong vùng và trong cả nước. Mấy năm gần đây, 70% học sinh cả nước là thi để xét tốt nghiệp kết hợp tuyển sinh. Còn Sơn La thì ngược lại, 70% là để xét tốt nghiệp, 30% là để kết hợp tuyển sinh. Các môn tự nhiên của học sinh Sơn La rất thấp, nhất là môn toán, dưới 3,5 điểm; Môn ngoại ngữ dưới 3 điểm; các môn xã hội thì đỡ hơn trên dưới 4,5 điểm. Thi học sinh giỏi quốc gia cũng vậy. Học sinh giỏi Sơn La từng có trường hợp cá biệt( em Ngô Phi Long) nổi tiếng trong cả nước, còn nói chung  có thứ hạng thấp. Cả nước học sinh giỏi quốc gia trên 51% là các môn tự nhiên, 31% là các môn xã hội, 18% là ngoại ngữ. Học sinh giỏi quốc gia của Sơn La 87% là các môn xã hội, 13% là các môn tự nhiên, 0% về ngoại ngữ. Hiện nay, thứ hạng Sơn La trong vùng TD&MNPB như sau: Tỷ lệ người lớn biết chữ:11/14; Tỷ lệ học sinh phổ thông các cấp đi học 11/14. Kết quả thi tốt nghiệp PTTH (2017-2019) 14/14. Học sinh giỏi quốc gia 11/14. Tỷ lệ lao động có trình độ PTTH dưới 12%, cả nước là 39,1%; Tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ cả nước là 23,1%, Sơn La 11,2%, đứng thứ 14/14 trong vùng và 61/63 cả nước ( Tổng cục thống kê).
 Để nâng cao chất lượng của cả ngành giáo dục thì là cả một quá trình, nhưng phải quyết liệt ngay từ bây giờ. Theo ngành giáo dục, trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên Sơn La không thua kém các tỉnh trong vùng. Năng lực trí tuệ của học sinh cũng vậy. Thế thì phải tìm nguyên nhân trong công tác quản lý, cơ chế chính sách của địa phương. Thành công phụ thuộc vào sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục thực hiện chủ trương nói không với bệnh thành tích, với tiêu cực. Sơn La có gần 84% dân số là các dân tộc, mức độ tăng cường tiếng Việt cho các cháu từ mẫu giáo đến lớp 1, lớp 2, làm chìa khóa để tiếp thu kiến thức  cũng là khâu rất quan trọng, cần được đặc biệt quan tâm.
6. Mục Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng.
Trong phần đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020, mục “Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội” đã được bổ sung thành“Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng”. Nhưng trong phầnphương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, mục này vẫn để “Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội”. Báo cáo chính trịnên xem xét để bổ sung cho thống nhất với phần đánh giá. So với mặt bằng chung của các tỉnh, các hội quần chúng của Sơn La vào loại mạnh, tập hợp trên 30 vạn hội viên, gần 70% trí thức, nhiều hội thuộc tốp đầu cà nước, được bằng khen của UBND tỉnh, bằng khen Thủ tướng, cá biệt có hội được Huân chương lao động. Dự thảo báo cáo nên ghi nhận, động viên, đồng thời có chủ trương rà soát, sắp xếp để phát huy tốt hơn các hội quần chúng.
7. Chỉ tiêu phát triển đảng viên. Trung ương không chỉ đạo thống nhất, nhưng tỉnh ta cũng có kỳ đại hội có chỉ tiêu phát triển đảng viên, có kỳ không. Kỳ đại hội lần này, có khoảng 50% số tỉnh có chỉ tiêu phát triển đảng viên, 50% tỉnh không có. Chỉ tiêu về mức độ phát triển đảng viên trong từng nhiệm kỳ là chỉ tiêu đặc trưng của đảng, nên có thì tốt hơn là không có. Báo cáo chính trị nên xem xét kỹ thêm vấn đề này.
Ngoài các vấn đề trên, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến cụ thể cả về văn phong và nội dung. Sau hội thảo, Liên hiệp các hội KH&KT sẽ có báo cáo gửi Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, xử lý.
                                                                                                Phan Đức Ngữ
                                                                                   
 

 

                                                                               

Số lần đọc : 309   Cập nhật lần cuối: 19/08/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10279681

Số người Onlne: 40