Nghiên cứu → Đa chiều

Liên hiệp các hội KH&KT Sơn La tròn 10 năm: Thành công và trăn trở


 

 

 

Liên hiệp các hội KH&KT Sơn La tròn 10 năm: Thành công và trăn trở

(21/4/2010-21/4/2020)

 

 

 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La (Liên hiệp hội) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thành lập ngày 21/4/2010, đến nay đã tổ chức 2 kỳ đại hội, với 10 năm tuổi, thuộc diện có thâm niên ít nhất trong cả nước. Liên hiệp hội là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức ở địa phương, trực thuộc sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Liên hiệp hội là vận động,tập hợp đôi ngũ trí thức, phát triển các hội thành viên; Nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức; Tham mưu, tư vấn phản biện; Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ; Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao đọng sáng tạo; Hoạt đông xã hội, khuyến học, khuyến tài..., góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 

 

Trụ sở Liên hiệp hội Sơn La (Số 18, Đường Két nước, Tổ 8, P. Chiêng Lề, TP. Sơn La)

 

 

 

Liên hiệp hội Sơn La thuộc tốp thành lập cuối cùng, nhưng đúng vào dịp triển khai thực hiện Chỉ thị 42–CT/TW của Bộ Chính trị về "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo vận dụng chủ trương của đảng và chính sách của nhà nước ở mức cao nhất trong khung quy định; Bố trí nhân sự chủ chốt; Sớm có chương trình hành động, xác định rõ các công việc tiến hành để xây dựng và phát triển Liên hiệp hội, tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ cho Liên hiệp hội; Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh đến thăm và làm việc với Liên hiệp hội; Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc tỉnh có thư động viên, chúc mừng Liên hiệp hội cùng các hội thành viên và đội ngũ trí thức... Đội ngũ cán bộ của Liên hiệp hội cũng chủ động, tâm huyết. Nhờ vậy, Liên hiệp hội Sơn La phát triển khá nhanh, ngay trong 5 năm đầu tiên đã cơ bản xây dựng hoàn chỉnh  bộ máy và triển khai tất cả hoạt động chuyên môn, 5 năm tiếp theo là kế thừa, hoàn thiện, nâng cao chất lượng công việc.

 

 

 

 

I. Những kết quả đáng ghi nhận

 

 

 

         1. Xây dựng tổ chức bộ máy

 

       Đến nay, bộ máy của Liên hiệp hội tương đối hoàn thiện. BCH gồm lãnh đạo và các ban chuyên môn Liên hiệp hội, các hội thành viên và một số ban ngành tỉnh, gồm khối đảng, nhà nước và đoàn thể. Ban thường vụ gồm 9 đ/c (4 đồng chí ở cơ quan Liên hiệp hội, 2 đ/c hội thành viên, 3 đ/c ở ban ngành (Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở KHCN, sở GĐ-ĐT). Ngược lại, cơ quan liên hiệp hội cũng có 5 đại diện tham gia BCH của các hội thành viên. Cơ quan chuyên trách của Liên hiệp hội gồm Chủ tịch, nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy, một PCT cán bộ nghỉ hưu nguyên PGĐ Sở KH&CN, một PCT nguyên là PGĐ Trường Chính trị tỉnh, 01 Tổng thư ký. Bộ máy giúp việc có 5 chuyên viên, kế toán, lái xe. Trình độ đào tạo chuyên môn của đội ngũ chuyên trách có 02 thạc sĩ, 6 cử nhân, 2 trung cấp; về lý luận có hai cử nhân chính trị, 02 cao cấp, 3 trung cấp, về ngạch bậc, có 01 chuyên viên cao cấp, 2 chuyên viên chính, 5 chuyên viên, 02 nhân viên. Cơ quan Liên hiệp hội được thành lập Văn phòng và Ban KHCN, TVPB, có Đảng đoàn, Chi bộ và Tổ chức công đoàn. Liên hiệp hội được tỉnh công nhận là hội đặc thù, bố trí trụ sở, phương tiện làm việc, biên chế và kinh phí đáp ứng yêu cầu hoạt động. Cán bộ của Liên hiệp hội vốn từ các sở ban ngành, trường học chuyển về, hoàn toàn mới lạ với mô hình tổ chức, phương thức làm việc và hoạt động chuyên môn. Liên hiệp hội đã kịp thời tổ chức nhiều đoàn đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm của các Liên hiệp hội bạn có thâm niên và nhiều thành tích, cử nhiều đợt cán bộ đi dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức. Cử 01 cán bộ đi học bằng hai, 3 cán bội đi học quản lý nhà nước, 3 cán bộ đi học lý luận, kết nạp, phát triển 5 đảng viên mới. Với ý thức tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, nội bộ sớm vươn lên tự bồi dưỡng, giúp đỡ lẫn nhau. Đến nay, Liên hiệp hội đã triển khai tương đối đồng bộ các hoạt động, tất cả cán bộ và chuyên viên đều đã cơ bản làm chủ chuyên môn, có khả năng mở rộng và nâng cao chất lượng công việc. Chi bộ và cơ quan liên hiệp hội thường xuyên hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ. Liên hiệp hội và các hội thành viên có 11 đại biểu được bàu vào ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, tăng 4 đại biểu so với nhiệm kỳ trước.

 

 

         2. Hoạt động chuyên môn

 

 

         * Nghiên cứu khoa học

 

         Liên hiệp hộitham gia Hội đồng tư vấn KHCN cấp tỉnh (2010), Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (2016). Đã tham gia hơn 50 lượt hội đồng tuyển chọn và nghiệm thu trên 100 đề tài cấp tỉnh, trực tiếp làm chủ tịch hoặc phản biện hơn 15 hội đồng. Trực tiếp chủ trì 01 đề tài KHCN cấp tỉnh (về giải pháp năng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên), phối hợp hướng dẫn chuyển giao, xây dựng 03 mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT cấp cơ sở. Tổ chức hơn 20 hội thảo khoa học, trong đó có hội thảo phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về vấn đề năng lực cạnh tranh với khỏi nghiệp sáng tạo, được Bí thư tỉnh ủy PCT thường trực HĐND tỉnh, đại diện thường trực UBND tỉnh và một số ủy viên BTV tỉnh ủy đến dự. Thực hiện nhiệm vụ do Ban thường vụ tỉnh ủy giao, đã tổ chức hội thảo và đang hoàn thiện Tiêu chí trí thức, Trí thức tiêu biểu và Chuyên gia cấp tỉnh trên từng lĩnh vực, phục vụ cho công tác vận động trí thức, đối thoại trí thức của tỉnh.

 

         * Thông tin phổ biến kiến thức

 

        Xuất bản Bản tin Trí thức với KH&CN (năm 2011), Bí thư tỉnh ủy có thư tay chúc mừng số đầu tiên. Diễn đàn trí thức điện tử xuất bản năm 2012. Đến nay, đã xuất bản trên 1.000 tin bài, trong đó có trên 200 bài, video clip phổ biến kiến thức, 50 bài giới thiệu trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, học sinh, sinh viên ưu tú, trên 200 bài nghiên cứu trao đổi. Diễn đàn trí thức điện tử sau 8 năm hoạt động, đã có hơn 9 triệu lượt truy cập, vào tốp đầu các Liên hiệp hội tỉnh, thành phố cả nước. Ấn phẩm của Liên hiệp hội Sơn La được Liên hiệp hội Việt Nam và các tỉnh bạn đánh giá tốt. Nhiều bài có chất lượng, được đăng báo chí trung ương và tỉnh bạn. Có một số bài được đại biểu quốc hội sử dụng, được doanh nghiệp ngoài tỉnh liên hệ tìm hiểu, được lãnh đạo tỉnh đánh giá là có sức thuyết phục. Năm 2013, Bí thư tỉnh ủy đến thăm và làm việc với Liên hiệp hội đã biểu dương và yêu cầu phát huy tối đa tiềm năng và tác dụng của Diễn đàn. Liên hiệp hội cũng đã 4 lần báo cáo chuyên đề tại hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh và tại Trường Đại học Tây Bắc.

 

         * Hội thi, cuộc thi

 

Chủ trì Hội thi sáng tạo kỷ thuật từ năm 2012, đến nay đã tổ chức 4 kỳ, thu hút hơn 150 giải pháp tham gia, trong đó có 35 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 04 Giải pháp đạt giải toàn quốc (02 Giải Khuyến khích 1 Giải Ba, 1 Giải Nhì). Có 07 giải pháp được cấp bằng lao động sáng tạo. Chủ trì Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ từ năm 2013, đến nay đã tổ chức 4 kỳ, thu hút gần 500 mô hình, sản phẩm tham gia. Có hơn 150 mô hình, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh, 12 giải cấp toàn quốc, trong đó có 01 giải Nhất, Huy chương vàng, được chọn đi triển lãm quốc tế tại In-đô-nê-xi-a, giành huy chương Bạc của ban tổ chức và Giải đặc biệt do Ma Cao trao tặng. Nhiều công trình được thương mại hóa, chuyển giao ứng dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, có hai công trình được vinh danh trong sách vàng sáng tạo KHCN Việt Nam (Năm 2017 và năm 2019).

 

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao huy chương vàng và giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất Cuộc thi.

 

          

 

*Tham mưu, tư vấn phản biện

 

 

Là công việc khó, được Liên hiệp hội triển khai từ năm 2010, đến nay đã thực hiện được gần 40 vấn đề về KHCN, kinh tế xã hội, cải cách hành chính và hàng chục  dự án luật. Nổi bật là tham vấn về dự thảo báo cáo chính trị 03 kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh (XIII. XIV, XV). Riêng đại hội XIV, được BTV tỉnh ủy trưng tập tham gia tổ công tác giúp việc Tiểu ban nội dung, trực tiếp tư vấn đánh giá thứ hạng Sơn La trong tiểu vùng Tây Bắc và vùng TD&MN phía Bắc, được Thường trực tỉnh ủy mời tham gia đoàn công tác của tỉnh đi khảo sát nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng; Trực tiếp thuyết trình trước tập thể Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở ban ngành tỉnh về các chỉ số giám sát xã hội, đề xuất BTV tỉnh ủy đưa vấn đề các chỉ số vào nghị trường, được BTV tiếp thu, ban hành Chỉ thị cải thiện chỉ số CCHH và các chỉ số giám sát xã hội. Phối hợp tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của BCH Trung ương đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, phối hợp tư vấn về nội dung, hình thức đối thoại trí thức của tỉnh. Tư vấn hoàn thiện 4 kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện 4 kết luận của ban Bí thư về GD-ĐT, KHCN, Xây dựng đội ngũ trí thức, Khuyến học khuyến tài. Tham mưu xây dựng chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của bộ Chính trị về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, tham mưu cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị. Tư vấn điều chỉnh 2 quyết định của UBND tỉnh về đất đai và 01 dự án đầu tư của doanh nghiệp. Có văn bản tham gia ý kiến với Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hàng chục dự án Luật, trong đó 3 dự án luật thực hiện dưới hình thức hợp đồng, 03 dự án luật đề xuất lựa chọn nội dung phát biểu trên diễn đàn Quốc hội, có nội dung  được Quốc hội tiếp thu (Luật trồng trọt, 2018).

 

          Liên hiệp hội và một số hội thành viên đóng vai trò nòng cốt, thường xuyên tham gia tư vấn phản biện các đề án do MTTQ chủ trì lấy ý kiến. Năm 2019, Liên hiệp hội và 4 hội có chuyên gia được bầu vào UBMTTQ tỉnh, trực tiếp tham gia các Hội đồng tư vấn, phản của Mặt trận. Liên hiệp hội cũng tham gia Hội đồng tư vấn của một số hội thành viên. Tham gia 4 hội đồng đánh giá đồ án quy hoạch đô thị, 3 hội đồng đánh giá, bình chọn sản phẩm công nghiêp nông thôn, tham gia một số đoàn khảo sát của tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội. Năm 2014, Liên hiệp hội đăng cai cùng với Liên hiệp hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị giao ban khu vực các tỉnh miền Bắc và tổ chức hội thảo, tập huấn về công tác tư vấn, phản biện.

 

 

          * Tôn vinh trí thức

 

 

Tôn vinh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo từ năm 2014, đến nay đã tổ chức 05 kỳ, đã tôn vinh trên 450 trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo đạt các tiêu chí: Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2); Anh hùng Lao động (5); Nhà giáo Nhân dân (1) Nghệ sĩ Nhân dân (1); Phó Giáo sư (5); Huân chương Lao động hạng 2 (10); Huân chương Lao động hạng 3 (98); Chiến sĩ thi đua toàn quốc (17); Bằng Lao động sáng tạo (30); Học vị Tiến sĩ (92); Nhà giáo Ưu tú (22); Thầy thuốc Ưu tú (33); Bác sĩ chuyên khoa 2 (16); Nghệ sĩ Ưu tú (11); Nghệ nhân Ưu tú (16); Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc (1); Thầy thuốc trẻ tiêu biểu (2); các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, lĩnh vực khác (80)...

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ

 

 

Hướng dẫn, đề cử hơn 13 tác giả được vinh danh toàn quốc. Gồm  4 trí thức đạt giải thưởng Trí thức vì sự nghiệp nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2014); 02 trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu (2015); 02 trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh "Nhà khoa học của Nhà nông" (2018, 2019); 01 trí thức và 01 học sinh được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam (2017, 2019); 03 đại biểu trí thức được Liên hiệp hội Việt Nam tôn vinh "Trí thức  tiêu biểu (2015, 2017, 2019). Sự vinh danh không những là vinh dự cho cá nhân mà còn góp phần đem vinh dự về cho địa phương.

 

 

 

          * Hoạt động xã hội

 

 

 Đã vận động các nhà tài trợ trao quà cho hơn 40 lượt học sinh về thành tích cuộc thi sáng tạo TTNNĐ; Trao học bổng suốt quá trình học tập cho đến lúc tốt nghiệp cho 6 sinh viên con em dân tộc vượt khó học giởi ở trường Đại học Tây Bắc và Trường Cao đảng Y tế Sơn La; Trao học bổng cho 5 học sinh Tiểu học và THCS (Huyện Vân Hồ) là con em dân tộc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, chăm ngoan, học tốt cho đến lúc tốt nghiệp THPT.  

 

 

Bà Đỗ Thị Vân – Giám đốc Quỹ học bổng “Chắp cánh” (Thứ 3, bên trái) và Ông Phan Đức Ngữ - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Sơn La (cùng Đoàn công tác) trao quà cho cháu Đinh Văn Đạt, ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. 

 

 

 

            3. Phát triển các hội thành viên 

            Mười (10) hội thành viên đầu tiên được Liên hiệp hội vận động tham gia gồm có: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn, Hội khoa học Cầu đường, Hội Kiến trúc sư, Hội Dược học, Hội Điều dưỡng, Hiệp hội Doanh nghiệp Sơn La, Chi hội khoa học Đất. Đến nay(21/4/2020), Liên hiệp hội đã phát triển lên 18 hội thành viên và hai hội viên tập thể với trên 30 vạn hội viên. Trong đó, có gần 2 vạn trí thức KHCN, chiếm 60% trí thức toàn tỉnh. Có 5 hội cũng được tỉnh công nhận là hội đặc thù, cán bộ lãnh đạo chuyên trách là cán bộ nghỉ hưu được hưởng chế độ thù lao, cán bộ chuyên môn được hưởng chế đội viên chức. Các hội khác cũng được tỉnh và ngành hỗ trợ, tạo điều kiện hoạt động. Giữa Liên hiệp hội và các hội thành viên có quy chế phối hợp công tác, tích cực tham gia chéo công việc của nhau, nhất là về hội thảo khoa học, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức, khen thưởng, tài trợ... Hầu hết các hội đều phát triển được chi hội, huyện hội và các hội viên, năm 2020, đã có trên 30 vạn hội viên. Mười năm qua, các hội đã chủ trì nghiên cứu 16 đề tài KHCN cấp tỉnh và hơn 100 hội thảo khoa học và hàng chục đề tài khoa học cấp cơ sở; Tham gia ý kiến với về nội dung phát triển kinh tế - xã hội trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đảng bộ tỉnh và một số huyện, đóng vai trò nòng cốt phản biện các đề án do MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến và phản biện nhiều đề án độc lập của các sở banh ngành; Tôn vình tân Tiến sĩ, tân Phó giáo sư, khen thưởng vận động viên tài năng, học sinh giỏi, vận động tài trợ, trao học bổng cho hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó, tặng nhà tình nghĩa. Các hội thành viên có 2 ấn phẩm định kỳ, 01 ấn phẩm chuyên đề và 01 trang thông tin điện tử, xuất bản hàng  ngàn bài phổ biến kiến thức, biều dương các điển hình lao động sáng tạo, khuyến học, khuyến tài.

 

 

         4. Khen thưởng

 

 

Liên hiệp hội đã được UBND tỉnh tặng 6 bằng khen và 01 cờ thi đua dẫn đầu khối hội ở địa phương. Được Liên hiệp hội Việt Nam tặng 5 bằng khen và cờ thi đua dẫn đầu khối các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc (2017) và vinh danh  03 trí thức tiêu biểu toàn quốc; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2017); 01 cá nhân đại diện khối Liên hiệp hội địa phương được Ban chỉ đạo quốc gia mời dự Lễ kỷ niệm 70 năm chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc (2018).

 

         Đa số các hội thành viên có thứ hạng phát triển khá trong hội ngành toàn quốc, có 5 hội thuộc tốp đầu trong cả nước, 7 hội được tặng thưởng bằng khen của UBND tỉnh và Hội ngành toàn quốc, 03 hội được tặng cờ cờ dẫn đầu của UBND tỉnh và Hội ngành toàn quốc, 01 hội được đề cử đại biểu đi dự đại hội MTTQ Việt Nam, 01 hội được  tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba, đang phấn đấu Huân chương lao động Hạng Nhì.

          5. Tổng hợp chỉ số phát triển của Liên hiệp hội Sơn La trong cả nước(năm 2019)

 

TT
Tiêu chí
Các LHH cấp tỉnh trong cả nước
Liên hiệp hội Sơn La
Ghi chú về LHH Sơn La
I.
Tổ chức bộ máy
 
 
 
1.
Thâm niên bình quân (Năm)
18,5
9,0
Thành lập năm 2010
2.
Số hội thành viên/LHH
22,5
19
Lúc mới thành lập có 10
3.
Số hội viên của các hội thành viên (vạn)
11
Hơn 30
Hội viên chủ yếu tập trung ở Hội Khuyến học
 
Số hội viên là Trí thức KHCN
1,8
2,5
4.
Nhân lực chuyên trách của cơ quan/ LHH
9,5
10
3 lãnh đạo, 1 chuyên trách, 02 cán bộ nghỉ hưu
5.
Trụ sở, trang thiết bị tương đương cấp sở
31
X
 
 
Ô tô phục vụ công tác
25
X
 
II.
Hoạt động chuyên môn
 
 
 
1.
Xuất bản ấn phẩm truyền thông PBKT
 
 
 
1.1.
Bản tin Trí thức với KHCN
42
X
Từ năm 2011
1.2.
Diễn đàn trí thức điện tử
24
X
Từ năm 2012
1.3.
Tạp chí
7
0
 
2
Chủ trì Hội thi, Cuộc thi
 
 
 
2.1.
Hội thi sáng tạo KHKT
58
X
Từ năm 2012.
2.2.
Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ
48
X
Từ năm 2013
3
Nghiên cứu KHCN
 
 
 
3.1.
Chủ trì nghiên cứu đề tài, dự án KHCN, Hội thảo khoa học
35
X
Chủ trì nghiên cứu 1 đề tài cấp tỉnh, chuyển giao ứng dụng 3 mô hình , Hội thảo trên 15 vấn đề
3.2.
Tham gia Hội đồng KHCN cấp tỉnh, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh
42
X
Tham gia HĐKHCN từ năm 2010,  tham gia Hội đống sáng kiến năm 2016, một số hội đồng khác
4.
Thường trực Giải thưởng KHCN cấp tỉnh
 
 
 
4.1.
Số tỉnh có giải thưởng
20
0
Sơn La đang xúc tiến thành lập
4.2.
Liên hiệp các hội KH&KT thường trực
12
 
 
5.
Tôn vinh trí thức
 
 
 
5.1.
Chủ trì tổ chức tôn vinh trí thức tiêu biểu cấp tỉnh
25
X
Từ năm 2014
5.2.
Hướng dẫn, đề cử trí thức vinh danh toàn quốc
 
X
Từ năm 2012 (Giới thiệu, đề cử được 12 người được vinh danh)
6.
Tham mưu, Tư vấn phản biện
 
 
 
6.4.
Tham mưu với tỉnh ủy, UBND tỉnh
25
X
Từ năm 2010
6.2.
Tư vấn, phản biện
46
X
Từ năm 2010
7.
Hoạt động xã hội
50
X
Từ năm 2012. Vận động tài trọ hội thi, Cuộc thi, Trao học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó.
III.
Thi đua khen thưởng
 
 
 
1.
Bằng khen của UBND tỉnh, của Liên hiệp hội Việt Nam
45
X
5 bằng khen của UBND tỉnh
6 bằng khen của LHHVN.
2.
Cờ của của UBND tỉnh, của Liên hiệp hội Việt Nam.
20
X
01 cờ  dẫn đầu khối hội địa phương của tỉnh năm 2014. 01 cờ dẫn đầu khu vực TD&MN phía Bắc năm 2017 của LHHVN.
3.
Đại diện cho khối địa phương đi dự Lễ kỷ niệm quốc gia và biểu dương điển hình tiên tiến
1
X
Được LHHVN đề cử đại biểu đi dự Lễ kỷ niệm quốc gia và biểu dương điển hình tiên tiến năm 2018 nhân dịp 70 năm CT Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
4.
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
 
 
 
4.1.
Cá nhân
15
X
Năm 2017
4.2.
Bằng khen tập thể
12
0
 
5.
Huân chương lao động
9
0
 

            Nguồn: Tài liệu của Liên hiệp các hội KH&KT VN tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị.

         

 

           

 

II. Một số vấn đề đặt ra

 

 

 

 1. Sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền tỉnh cùng với sự chủ động, tự nguyện, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Liên hiệp hội là hai nhân tố cơ bản đưa đến thành công của Liên hiệp hội trong 10 năm qua. Theo đề án của Bộ Nội vụ chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền ở Trung ương, tới đây, mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế chính sách có xu hướng thay đổi. Theo quy định của Trung ương về độ tuổi của cán bộ hội (hội đặc thù), nhiều cán bộ chủ chốt của Liên hiệp hội và các hội thành viên sẽ lần lượt được thay thế. Đội ngũ chuyên viên chuyển từ chế độ biên chế sang chế độ hợp đồng. Cơ chế tài chính chuyển từ cấp phát theo biên chế và kế hoạch hoạt động của hội sang chế độ đặt hàng công việc của tỉnh. Tình hình đòi hỏi phải tiếp tục chuyển hóa triệt để hơn từ phong cách của người làm công ăn lương sang phương thức làm việc năng động hơn, tự nguyện và tâm huyết hơn, thậm chí là ít nhiều cần có sự đam mê, cống hiến. Cán bộ chủ chốt thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng Liên hiệp hội phải kế thừa và phát huy được dòng chảy liên tục, không để đứt đoạn.

 

 

 

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý: (1). Trước đây, Liên hiệp hội cấp tỉnh có điều lệ riêng do UBND tỉnh phê chuẩn, trong đó có điều khoản về nghĩa vụ, quyền lợi của các hội thành viên và quan hệ giữa liên hiệp hội và các hội thành viên. Từ năm 2015, Hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam (bao gồm liên hiệp hội cấp tỉnh) chung một Điều lệ do Thủ tướng phê chuẩn. Theo đó, Điều lệ chỉ quy định nghĩa vụ và quyền lợi đến cấp Liên hiệp hội cấp tỉnh và hội ngành toàn quốc, không quy định đến hội thành viên của Liên hiệp hội cấp tỉnh. Hướng giải quyết là Đại hội tới đây cần thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội để trình tỉnh phê chuẩn. (2). Đến nay, cả nước đã có hơn 50 tỉnh được UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động tư vấn phản biện của Liên hiệp hội. Liên hiệp hội Sơn La thuộc tốp còn lại chưa được tỉnh ban hành. Thực tế, Liên hiệp hội vẫn tổ chức hoạt động TVPB theo quyết định 14/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận giao nhiệm vụ của Bí thư tỉnh ủy (2013) và của đồng chí PCT tỉnh phụ trách khối (2015). Nhưng theo kinh nghiệm các tỉnh, khi tỉnh chính thức có quy chế hoạt động tư vấn phản biện của Liên hiệp hội thì hoạt động Tư vấn phản biện của Liên hiệp hội sẽ thuận lợi hơn.

 

 

 

3. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn hiện có, nhất là TVPB, Hội thi, Cuộc thi sáng tạo Phổ biến kiến thức. Riêng nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và hợp tác quốc tế của Liên hiệp hội và nhiều hội thành viên còn yếu so với mặt bằng chung của cả nước, rất cần được đẩy lên. Theo cơ chế khi tỉnh chuyển sang đặt hàng công việc thì Liên hiệp hội cần chủ động mở thêm một số hoạt động để có thêm kinh phí. Cần tham gia tích cực khi tỉnh thành lập Giải thưởng KHCN, tổ chức Hội thi khởi nghiệp sáng tạo, Hội thi thắp sáng thương hiệu ...

 

 

 

4. Phát triển các hội thành viên. Tiềm năng phát triển các hội thành viên và hội viên tập thể còn khá phong phú. Các hội tiềm năng có Liên hiệp các hội sinh viên, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chuyển đổi phát triển Chi hội đất lên thành Hội bảo vệ Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội các Trường đại học, Cao đẳng, Trung tâm liên kết đào tạo bậc đại học; Các hội viên tập thể có các trung tâm KHCN, các doanh nghiệp KHCN. Có thể thành lập một số chi hội trực thuộc ở những ngành có đông trí thức, Câu lạc bộ tiến sĩ, Câu lạc bộ trí thức hưu trí... Phương thức tăng cường quan hệ giữa Liên hiệp hội và các hội thành viên là phải chủ động phối hợp tham gia chéo vào công việc của hai phía, nhất là hội thảo khoa học, Hội thi, Cuộc thi, Tư vấn, phản biện, vận động tài trợ, thi đua khen thưởng...

 

 

5. Một số hội ngành cấp tỉnh và Liên hiệp hội tỉnh, thành phố  trong cả nước đã phấn đấu và vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động Hạng Ba, Hạng Nhì, Hạng Nhất của Nhà nước. Đó là những tấm gương tạo cảm hứng để học tập, noi theo. Đại hội nhiềm kỳ II (2016-2020) của Liên hiệp hội Sơn La cũng đã đặt ra mục tiêu từng bước vươn tới danh hiệu thi đua khen thưởng cao. Vạn sự khởi đầu nan, không có khó khăn nào bằng giai đoạn đầu, nhưng Liên hiệp hội Sơn La vượt qua và có bước phát triển khá ấn tượng. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ Liên hiệp hội Sơn La hoàn toàn có thể tin tưởng để phấn đấu.

                                                                                              Phan Đức Ngữ 

 

                                                                                   CVCC, PCT Liên hiệp hội Sơn La 

 

Ảnh: Tuấn Đạt

Số lần đọc : 942   Cập nhật lần cuối: 17/04/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10035290

Số người Onlne: 47