Hội thành viên → Hội Khoa học Lịch sử

Lịch sử Đảng bộ xã Chiềng Nơi - Hội thảo lần thứ nhất


 LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG NƠI – HỘI THẢO LẦN THỨ NHẤT
 
 
Hội Khoa học Lịch sử tỉnh đã hoàn thành và tổ chức hội thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Chiềng Nơi 1960 – 2020” lần thứ Sau một năm nghiên cứu, biên soạn, bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học, chặt chẽ và logic, bản dự thảo Lịch sử Đảng bộ xã Chiềng Nơi 1960 – 2020 đã tái hiện được quá trình hình thành và phát triển của xã Chiềng Nơi, đặc biệt là các dấu mốc hình thành, phát triển của Đảng bộ xã kể từ khi Chi bộ xã ra đời và lãnh đạo ở địa phương.
Trước cách mạng tháng Tám – năm 1945, dưới chế độ thực dân – phong kiến, nhân dân Chiềng Nơi đã đón nhận ánh sáng cách mạng của Đảng, cùng cả nước tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công. Chính quyền cách mạng mới đang manh nha hình thành lại phải bước ngay vào cuộc trường kỳ kháng chiến đầy gian khổ. Đến năm 1949, đội vũ trang tuyên truyền Quyết Tiến đã xây dựng được khu du kích Mai-Thuận, trong đó có địa bàn Chiềng Nơi; địa danh Chiềng Nơi cũng chính thức được đặt làm tên xã với ý nghĩa là nơi tập trung hoạt động của cán bộ kháng chiến, là đầu mối giao thông quan trọng của các xã lân cận như Mường Chanh, Chiềng Chung, Phiêng Pằn, Chiềng Lương,
Mường Sai, Mường Lầm… Với vị trí, vai trò hết sức quan trọng đó, xã Chiềng Nơi đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của nhân dân Mai Sơn trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 – 1954.
Sau giải phóng năm 1954, nhân dân Chiềng Nơi tiếp tục thực hiện khôi phục và cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế tập thể, tập trung sức người, sức của cùng nhân dân miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trước những yêu cầu cấp bách trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, ngày 8-5-1960, Đại hội thành lập Chi bộ xã Chiềng Nơi được tổ chức.
Sự kiện Chi bộ xã Chiềng Nơi thành lập đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển ở địa phương, từ đây nhân dân Chiềng Nơi đã có Chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo, sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, đồng thời sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tích cực chi viện sức người, sức của cho
miền Nam góp phần hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương lớn.
 
 
Đại biểu dự Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Chiềng Nơi
 
 
Ngày 25-2-1979, Huyện ủy Mai Sơn ra Quyết định số 25-QĐ/HU chuyển Chi bộ Chiềng Nơi lên thành Đảng bộ. Sự ra đời của Đảng bộ xã Chiềng Nơi đã đánh dấu sự phát triển và trưởng thành mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương, đủ sức lãnh đạo toàn diện nhân dân các dân tộc trong xã ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Đến ngày 30-7-1998, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn ra quyết định thành lập Chi bộ xã Phiêng Cằm trên cơ sở tách từ Đảng bộ xã Chiềng Nơi để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân trên địa bàn hành chính mới Phiêng Cằm.
Trải qua 60 năm (1960-2020) xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ nhân dân Chiềng Nơi đã không quản ngại gian khổ, ra sức xây dựng và bảo vệ quê hương, nhiều con em xã Chiềng Nơi đã lên đường đi chiến đấu và anh dũng hy sinh cho độc lập dân tôc, góp phần cùng nhân dân các dân tộc Mai Sơn và cả nước chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Đảng bộ xã vừa lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vừa tập trung sức người, sức của cho tiền tuyến; củng cố hệ thống chính quyền, đoàn thể, cải tiến phương thức hoạt động và lề lối làm việc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, đưa sự nghiệp cách mạng địa phương vững bước tiến lên, đạt được những kết quả to lớn trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
 
 
Ông Lò Minh Hiến – Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh trao quà từ thiện cho đại diện các hộ khó khăn ở xã Chiềng Nơi
 
 
Trong những năm gần đây Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc Chiềng Nơi thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiến lên hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới. “Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Chiềng Nơi 1960 – 2020” đã tiếp tục làm rõ nhiều vấn đề nêu trong dự thảo và bổ sung thêm các tư liệu, sự kiện mới, giúp đánh giá, lý giải khách quan hơn những vấn đề trong quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ xã, nhằm cung cấp những cứ liệu khoa học khi xây dựng, đề xuất các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cũng tại buổi Hội thảo, lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử tỉnh đã chuyển trao quà từ thiện do hội viên đóng góp đến một số gia đình khó khăn của xã Chiềng Nơi.
 
                                                                                      Thư An Nhiên
 
 
                                                                                                                                               TG: Hà ngọc Hòa

 

Số lần đọc : 1595   Cập nhật lần cuối: 30/12/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13176603

Số người Onlne: 34

Thông tin doanh nghiệp