Hội thành viên → Tin hoạt động hội

Hoạt động nổi bật của một số Hội thành viên Liên hiệp hội 6 tháng đầu năm


 

Hoạt động nổi bật của một số Hội thành viên Liên hiệp hội 6 tháng đầu năm

 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các hội thành viên tập trung củng cố, ổn định tổ chức, tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; phối hợp tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, các Hội tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh

Tham gia xây dựng 07 dự thảo Luật, 02 dự thảo Pháp lệnh; các chi hội trực thuộc tham gia 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, 47 dự thảo văn bản quy phạm của địa phương. Tổ chức 05 hội nghị tập huấn cho Già làng, trưởng bản, Trưởng tiểu khu, người có uy tín trong xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ địa chính xã tại 04 huyện Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã; trực tiếp tư vấn trợ giúp pháp lý cho 21 bản thuộc 6 xã với 1.373 lượt người. Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Tổng kết thực hiện quyết định số 409/QĐ –TTg của thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Hội quan tâm, làm tốt công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội, xây dựng và mở rộng tổ chức, tuyên truyền pháp luật và cung cấp các dịch vụ  pháp lý miễn phí cho nhân dân, góp phần nâng cao ý thức pháp luật giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hội Khoa học Kinh tế

Hội trú trọng triển khai các hoạt động tư vấn phản biện và thông tin phổ biến kiến thức. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học về phát triển kinh tế vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; nghiên cứu một số mô hình sản xuất kinh doanh và đề xuất với huyện để nhân rộng mô hình: trồng cam, nuôi ba ba gai, trồng nhãn ghép tại 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp; phối hợp với tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh khảo sát, xây dựng tổ chức triển khai thực hiện đề án “làng thanh niên lập nghiệp” tại xã Púng Bánh và đề xuất giải pháp thực hiện chương trình xóa nghèo bền vững tại huyện Sốp Cộp.

Hội cựu giáo chức

Là hội mới thành lập nên Hội đặc biệt quan tâm tới nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức. Đến nay, Hội đã phát triển được gần 100 chi hội và gần 2.500 hội viên. Các chi hội các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các phòng giáo dục, các nhà trường chăm lo giáo dục, quản lý các cháu ngoài nhà trường (ngoài giờ học); vận động các cháu đến trường đầy đủ, không bỏ học giữa chừng.  Hội phối hợp với Hội Khuyến học làm tốt công tác tuyên truyền vận động triển khai đề án “Xây dựng xã hội học tập” đạt hiệu quả. 

Hội Khuyến học

Trong 6 tháng đầu năm Hội phát triển thêm được 21 chi hội tại 12 đơn vị huyện, thành hội, 38 ban khuyến học cơ quan trực thuộc Tỉnh hội, 3.248 chi hội (ban) khuyến học, chiếm 98,7 % số tổ, bản, tiểu khu, với 202.180 hội viên Hội khuyến học, chiến 19,8% dân số toàn tỉnh; Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi cấp, mọi nhà, mọi gia đình, dòng họ tích cực tham gia,hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng xã hội học tập”. Đến nay toàn tỉnh đã công nhận 97.755 gia đình hiếu học, 127 dòng họ hiếu học, 1.115 tổ bản, 42 xã đạt danh hiệu cộng đồng khuyến học. Hội làm tốt công tác vận động tuyên truyền xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cụm dân cư khuyến học; phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và trong nước làm tốt công tác từ thiện, khuyến học khuyến tài, thi đua khen thưởng. Trong 6 tháng đã vận động các tổ chức ủng hộ gần 3 tỷ đồng,18.548 quyển vở, 2.000 bộ sách giáo khoa, 5.734 bộ quần áo, 4.586 bộ đồ dùng học tập, 54 xe đạp, vân động Hội viên hiến tặng 3.000 m2 đất để xây 02 nhà ăn bán trú cho học sinh huyện Mai Sơn. Hội phối hợp với công ty đại lý PRUĐENTAIL Chi hội Nhiếp ảnh, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Sơn La tổ chức các cuộc thi có ý nghĩa, góp phần động viên rất lớn tinh thần học tập của các em.

Tổng hợp: Minh Nguyệt

 

 

 

Số lần đọc : 1410   Cập nhật lần cuối: 20/06/2016

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 6476021

Số người Onlne: 19