Tin tức → Tin tức SUSTA

Hội thảo tư vấn xây dựng tiêu chí xác định trí thức


  


 

 

 

Hội thảo tư vấn xây dựng tiêu chí
xác định trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực tỉnh Sơn La

 

 

Ngày 23/7/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn xây dựng tiêu chí xác định trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực tỉnh Sơn La. Đồng chí Lường Thị Loan – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội của trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội thành viên và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đồng chí Lường Thị Loan – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội của trì Hội thảo

 

 

Hiện nay các tiêu chí định tính đã lột tả được đặc tính cơ bản nhất của trí thức. Nhưng trong thực tế, ai là trí thức thì rất khó xác định và không thể thống kê được. Vì vậy, từ nhiều năm nay cả nước và các địa phương vẫn phải dựa vào tiêu chí định lượng, đó là bằng cấp. Cũng như trong cả nước, trí thức Sơn La được thống kê người có trình độ đào tạo từ bậc cao đẳng trở lên. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trí thức Sơn La tăng từ 26.600 người lên trên 32.200 người, bình quân tăng trên 2%/ năm. Tuy nhiên, số liệu trí thức ba khu vực: hành chính sự nghiệp công lập; sản xuất kinh doanh và trí thức hưu trí tiếp tục tham gia các hoạt nghiên cứuvà công tác trong các hội trí thức, các hoạt động xã hội chưa được thống kê đầy đủ.  

 

Trong tình hình nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, yêu cầu phát triển mạnh mẽ nguồn lực có chất lượng cao, trong đó có đội ngũ trí thức đang đặt ra hết sức cấp thiết, việc đưa ra giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong xây dựng đội ngũ trí thức là vấn đề được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Đối với tỉnh Sơn La cũng vậy, để xác định được đội ngũ trí thức trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực đòi hỏi phải xây dựng tiêu chí rõ ràng, cụ thể để có thể thống kê chính xác số lượng trí thức, xây dựng được đội ngũ chuyên gia, qua đó làm cơ sở để tham mưu với tỉnh đưa gia các cơ chế chính sách, các giải pháp để thu hút, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi và đề xuất một số tiêu chí cơ bản để xác định trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trong các lĩnh vực của ngành.  Theo đó, về tiêu chí xác định trí thức phải cụ thể hóa theo tinh thần của Nghị quyết số 27, ngày 8/6/2008 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu trí thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”; về cơ bản các đại biểu thống nhất trí thức phải là những người được đào tạo ở bậc đại học trở lên; đối với trí thức tiêu biểu cần xác định theo nhóm tiêu trí, chức danh, học vị, danh hiệu đạt được, có các công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Về chuyên gia, cần có sự phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị để xây dựng đội ngũ chuyên gia đầy đủ trên các lĩnh vực.

 


          Hội thảo tiếp thu các ý kiến, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu để đóng góp ý kiến trong Hội thảo lần 2 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
  
 


Lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật chuyển trao quà
của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Hoàng Trần Nghịch. 

 

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã chuyển trao quà của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Hoàng Trần Nghịch, người đạt giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2017.
 
Tin: Hữu Đức - Ảnh: Tuấn Đạt

 

 

 

 

Số lần đọc : 625   Cập nhật lần cuối: 24/07/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9852971

Số người Onlne: 33