Tư vấn, phản biện → Hoạt động của LHH

Hội thảo tư vấn thành lập Quỹ xã hội về phát triển Khoa học công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La


 

 

 

Hội thảo tư vấn thành lập Quỹ xã hội về phát triển Khoa học công nghệ
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La
 
 
Thực Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La (Liên hiệp Hội) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội.

Đồng chí Phạm Thị Hà – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo
 
Ngày 08/12/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thảo tư vấn thành lập Quỹ xã hội về phát triển Khoa học công nghệ của Liên hiệp Hội theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Phạm Thị Hà – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đồng chí Trần Đình Yến, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội Sơn La khóa I (2010 – 2015), đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Khuyến học tỉnh và cán bộ, chuyên viên Liên hiệp Hội Sơn La.
Sau khi nghiên cứu Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện (NĐ 93/2019/NĐ-CP); Thông tư số 04/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, Liên hiệp Hội báo cáo với Hội nghị một số nội dung cơ bản Về việc thành lập Quỹ xã hội về Phát triển khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội.
Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề về căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, quy trình thành lập quỹ, nguồn kinh phí tối thiểu theo quy định của pháp luật, những vẫn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Căn cứ những ý kiến tư vấn tại Hội thảo, Liên hiệp Hội sẽ tổng hợp và có báo cáo kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh những nội dung liên quan đến thành lập Quỹ xã hội về phát triển Khoa học công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La.
 
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
 
 
Đ/c Trần Đình Yến – Nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa I phát biểu tham luận
 
Đ/c Giàng Thị Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại hội thảo
 
Đ/c Nguyễn Tiến Việt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo
 
 
Đ/c Nguyễn Văn Bao – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội thảo
 
 
                                                                                                     Hữu Đức
 
 
 
 
 

Số lần đọc : 838   Cập nhật lần cuối: 08/12/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862303

Số người Onlne: 43