Tư vấn, phản biện → Hoạt động của LHH

Hội thảo tư vấn Những vấn đề đặt ra trong phát triển hợp tác xã kiểu mới về lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sơn La


 

 

 

HỘI THẢO TƯ VẤN NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI
VỀ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH SƠN LA

 

Ngày 06/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn những vấn đề đặt ra trong phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới về lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sơn La. Bà Phạm Thị Hà – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội và Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố, UBND huyện Mộc Châu; một số hiệp hội, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo đã đánh giá thực trạng phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Hiện tỉnh Sơn La có 784 HTX đang hoạt động, trong đó có 648 HTX lĩnh vực nông nghiệp (278 HTX cây ăn quả, 46 HTX chăn nuôi, 33 HTX rau, 58 HTX thủy sản, 14 HTX dược liệu, 15 HTX Lâm nghiệp, 4 HTX chè, 5 HTX cà phê, 195 HTX NN tổng hợp); có 06 Liên hiệp HTX, trong đó 05 HTX cây ăn quả, 01 HTX thủy sản (gồm: Liên hiệp HTX Nông sản An toàn Sơn La tại thành phố Sơn La; Liên hiệp HTX DV&TM nông, lâm nghiệp Hưng Thịnh Sơn La tại huyện Mai Sơn; Liên hiệp HTX phát triển cây ăn quả Sông Mã; Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Mai Sơn; Liên hiệp Hợp tác xã Dâu tây Sơn La; Liên hiệp HTX thủy sản Sông Đà huyện Quỳnh Nhai). Số HTX thành viên Liên hiệp là 51 thành viên; Vốn sản xuất kinh doanh Liên hiệp hợp tác xã: Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của LH HTX là 48,5 tỷ đồng. Bình quân nguồn vốn HTX nông nghiệp 700 triệu đồng/HTX, doanh thu đạt 2 tỷ/HTX/năm, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/thành viên/tháng.

      Tại Hội thảo các đại biểu đánh giá sự phát triển hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Sơn La thời gian qua có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng, đóng góp lớn vào việc thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó đặc biệt là về chất lượng hoạt động, hiện chỉ mới có khoảng 30% hợp tác xã hoạt động khá, tốt 70% còn lại trung bình và yếu. Vấn đề xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và cả nguyên nhân nội tại của các HTX, đó là: những bất cập trong hệ thống quản lý nhà nước về HTX; cơ chế chính sách chưa đồng bộ, thực thi chưa hiệu quả; nhận thức của các cấp, các ngành ở một số nơi còn hạn chế; chất lượng hoạt động của HTX; trình độ, năng lực, nhận thức của người đứng đầu và người lao động HTX còn yếu; khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ như tín dụng, đất đai… của các HTX còn gặp nhiều khó khăn.

      Để phát triển HTX nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về HTX kiểu mới; xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với HTX; rà soát lại hoạt động của các HTX, giải thể hoặc sát nhập, cơ cấu lại các HTX hoạt động yếu kém hoặc không hoạt động; xây dựng mô hình HTX kiểu mẫu điển hình để nhân rộng; trú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ của Ban giám đốc, kế toán và người lao động trong các HTX đặc biệt là công tác lập kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh, chính sách thuế, lập phương án vay vốn; tiếp cận, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, khả năng thích ứng với thương mại điện tử, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi…; đặc biệt quan trọng là huy động sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng và phát triển các HTX trên địa bàn.

     Liên hiệp Hội và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tư vấn của các đại biểu để tổng hợp, xây dựng báo cáo, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các vấn đề đặt ra trong phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới của tỉnh trong thời gian tới.

Hải thành


 

Số lần đọc : 292   Cập nhật lần cuối: 12/05/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12866975

Số người Onlne: 42