Tin tức → Tin tức SUSTA

Hội thảo khoa học “Lịch sử đảng bộ huyện Yên Châu, tập I (1945-2015)”


 

 

HỘI THẢO LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN CHÂU TẬP I (1945-2015)

 

Ngày 21.7.2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử đảng bộ huyện Yên Châu, tập I (1945-2015)”. Tham dự Hội thảo có đông đảo các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Yên Châu qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Khoa học & Công nghệ, Hội Khoa học Lịch sử.
 
         Bản thảo “Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Châu, tập I (1945-2015)” đã khắc hoạ rõ nét các hoạt động của Đảng bộ qua các thời kỳ: Đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc quê hương, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Bản thảo đã chỉnh sửa, bổ sung và viết mới 20 năm so với cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Châu (1945-1995), xây dựng nên bức tranh lịch sử cả quá trình hoạt động của Đảng bộ từ khi giành được chính quyền dân chủ nhân dân (24.8.1945) đến năm 2015 - kết thúc nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XIX.
Bản thảo có cấu trúc rõ ràng, bố cục chặt chẽ, kết cấu phù hợp với một công trình lịch sử theo trình tự thời gian. Cuốn sách bao gồm phần Mở đầu, 7 chương, phần Kết luận và Phụ lục. Ở mỗi chương đều chia thành những mục, gắn với mỗi thời đoạn lịch sử cụ thể, có tiêu đề phù hợp với nội dung các sự kiện. Các chương mục đã nêu rõ đặc điểm tình hình và kết quả hoạt động nổi bật của Đảng bộ huyện qua từng giai đoạn lịch sử. Chương Kết luận rút ra những bài học kinh nghiệm cơ bản vận dụng cho bước phát triển mới của Đảng bộ được thể hiện khá cô đọng, xúc tích, có giá trị lịch sử và thực tiễn. Phần phụ lục về cơ bản đã phác thảo 20 kỳ Đại hội Đảng bộ huyện; có ảnh tiêu biểu minh họa cho từng thời kỳ hoạt động của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Châu.
          Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và sự chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Sơn La, Đảng bộ Yên Châu đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện giành nhiều thành tích về kháng chiến chống thực dân Pháp, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.   

         Những nội dung và các sự kiện bổ sung đã làm rõ hơn tiến trình lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện, nhất là sự kiện thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện (11.6.1948), hoặc sự kiện thành lập Ban xung phong Lào Bắc hoạt động trên địa bàn biên giới và bản Lao Khô đã trở thành nơi đứng chân của Đội xung phong Lào Bắc để phát triển cơ sở cách mạng sang đất Lào; hay trận đánh đồn Mường Lựm và truy kích địch, giải phóng Yên Châu…  

 

         Tại Hội thảo, các bài tham luận đã đánh giá cao sự nỗ lực của các tác giả và đưa ra những ý kiến đóng góp rất chân thực về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Yên Châu từ khi có tổ chức cách mạng đầu tiên (Thanh niên cứu quốc - 1945) đến ngày thành lập Chi bộ (6 năm 1948), cho đến ngày nay; xác định rõ sự kiện Tiểu đội nữ dân quân xã Chiềng Hặc bắn rơi máy bay Mỹ; việc đón đồng bào miền xuôi lên thành lập các đơn vị xây dựng vùng kinh tế mới…   

         Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Yên Châu lãnh đạo nhân dân các dân tộc thực hiện các phong trào cách mạng, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp.  
Ghi nhận những ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội thảo, Bí thư huyện ủy Quản Thị Dung đã tiếp thu những ý kiến đóng góp vào bản thảo. Ban Chỉ đạo và Ban biên soạn sẽ cố gắng chỉnh sửa, hoàn thiện để cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Châu, tập I (1945-2015)” sớm ra mắt bạn đọc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương cho các thế hệ./.
                                                                                                                Vương Ngọc Oanh
 

Số lần đọc : 1743   Cập nhật lần cuối: 26/07/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 4424825

Số người Onlne: 22