Tin tức → Tin tức SUSTA

Hội thảo “Tư vấn xây dựng các tiêu chí xác định đội ngũ trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực tỉnh Sơn La” lần thứ 2


 

Hội thảo tư vấn “Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí xác định trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực tỉnh Sơn La” lần thứ 2

 

             Ngày 10/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La tổ chức hội thảo tư vấn “Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí xác định trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực tỉnh Sơn La” lần thứ 2. Đồng chí Lường Thị Loan - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì hội thảo. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các hội thành viên của Liên hiệp Hội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Lường Thị Loan - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì hội thảo

Tại hội thảo lần 1 tổ chức ngày 23/7/2019, các đại biểu đã thống nhất các tiêu chí xác định trí thức phải cụ thể hóa theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 8/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, theo đó trí thức “Là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu trí thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”

Tại hội thảo lần thứ 2, các đại biểu đã được cung cấp thông tin báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chuyên đề tư vấn: “nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xác định trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực tỉnh Sơn La” và một số nội dung tham luận. Nội dung thảo luận tập trung vào các nội dung về các tiêu chí chung xác định trí thức tỉnh Sơn La và các tiêu chí cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng trí thức trong các lĩnh vực khác nhau gồm: trí thức khoa học công nghệ (Những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ); trí thức văn nghệ sĩ (những người sáng tác, biểu diễn), trí thức báo chí (nhà báo, phóng viên); trí thức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp; trí thức khối sản xuất, kinh doanh và trí thức nghỉ hưu.

Các đại biểu đã quan tâm, phát biểu, đề xuất các tiêu chí xác định chuyên gia trên các lĩnh vực tỉnh Sơn La, qua đó tiếp tục khảo sát, thống kê trí thức tỉnh Sơn La theo các khối: trí thức đương chức hoạt động trong hệ thống công lập, trí thức hoạt động ngoài hệ thống công lập và trí thức nghỉ hưu (nhất là các trí thức còn sức khỏe, tâm huyết với thời cuộc, quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng với tỉnh, có tham gia hoạt động của các hội trí thức hoặc tham gia hoạt động chuyên môn dưới nhiều hình thức).

Hội thảo đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, sau hội thảo Liên hiệp hội tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện nội dung tư vấn để báo cáo Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

Hải Thành

 

Số lần đọc : 2753   Cập nhật lần cuối: 11/12/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11229738

Số người Onlne: 39

Thông tin doanh nghiệp