Tin tức → Tin tức VUSTA

Hội đồng Trung ương 5, khóa VII bầu bổ sung 19 Ủy viên


 Hội đồng Trung ương 5, khóa VII bầu bổ sung 19 Ủy viên
 
Ngày 29/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (Khóa VII) với sự tham dự của đại diện các Ban Đảng, Bộ, ngành cùng 161/182 đại biểu là Ủy viên Hội đồng Trung ương. Hội nghị do GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh chủ trì đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc bầu bổ sung 19 Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII.
GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc, GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh cho biết, hội nghị lần này tập trung giải quyết những vấn đề mà các Ủy viên Trung ương rất quan tâm: Đề cương, kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ VIII của Liên hiệp Hội; việc thay đổi biểu trưng (logo) và tên gọi, Điều lệ của Liên hiệp Hội; công tác tổ chức và thay đổi nhân sự Hội đồng Trung ương…
Ngay sau phát biểu khai mạc của vị chủ trì, hội nghị đã nghe đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, PCT kiêm Tổng Thư ký Phạm Văn Tân báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Liên hiệp Hội.
Theo đó, tuy trong bối cảnh, tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và thế giới năm 2018 có nhiều biến động, nhưng hoạt động của Liên hiệp Hội vẫn đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác củng cố và phát triển tổ chức; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức; Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường; Hoạt động hợp tác quốc tế; công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra…góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Để củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội ngành toàn quốc, các liên hiệp hội địa phương, lãnh đạo Liên hiệp Hội đã chủ động nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của hội thành viên, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của các Liên hiệp Hội địa phương, đặc biệt từ sau khi triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế; chủ động làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm chắc tình hình,bàn giải pháp tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam...
Cùng với tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, quan tâm các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ việc củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, trong năm 2019, Liên hiệp Hội sẽ tham mưu, trình Ban Bí thư Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được Ban Bí thư thông qua;tập trung nâng cao chất lượng thông tin trong hệ thống các cơ quan báo chí của Liên hiệp Hội và của Hội thành viên. Từng bước xây dựng phương án quy hoạch báo chí, phát triển hoạt động báo chí và xuất bản; Tiếp tục hỗ trợ các thành viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất.
Cũng trong năm nay, Liên hiệp Hội sẽ quan tâm đến phong trào sáng tạo KH&CN, công tác thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức. Xây dựng kỷ yếu tổng hợp các kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên từ giai đoạn nhiệm kỳ VII của Liên hiệp Hội Việt Nam; tiếp tục vận động ban hành Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và Luật Phổ biến kiến thức; tập hợp các hội thành viên tham gia Đề án Tri thức Việt số hóa.
Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên với một số tổ chức quốc tế, chú trọng các nước đối tác có tiềm lực KH&CN mạnh. Tích cực chuẩn bị cho việc Liên hiệp Hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (CAFEO 38) tại Việt Nam vào năm 2020, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại nhân dân, diễn đàn nhân dân ASEAN, công tác huy động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các cơ chế, sáng kiến phù hợp với chủ đề trong tâm của ASEAN trong năm Việt Nam đóng vai trò Chủ tịch (2020)...
 
Biểu quyết bầu ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII 
 
Tại hội nghị, Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày các báo cáo về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII của Liên hiệp Hội; Báo cáo về việc thay đổi biểu trưng (logo) và tên gọi, Điều lệ của Liên hiệp Hội và các vấn đề liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội VIII; Báo cáo xin chủ trương về việc huy động phần vốn ngoài ngân sách Nhà nước để hoàn thiện Trụ sở Liên hiệp Hội; Báo cáo về công tác tổ chức và thay đổi nhân sự Hội đồng Trung ương.
Theo đó, Hội đồng Trung ương đã xem xét và thông qua việc tạm đình chỉ tư cách hội thành viên đối với Hội Bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam trong thời hạn 12 tháng; Nhất trí kết nạp Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vào làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam, nâng tổng số Hội thành viên của Liên hiệp Hội hiện nay thành 150.
Về vấn đề nhân sự, Hội đồng Trung ương cũng chấp thuận để 18 đồng chí thôi chức Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII, bầu bổ sung 19 đồng chí vào Hội đồng Trung ương khóa VII. Đồng ý để 02 đồng chí thôi chức Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII; Bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII, bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII. Bầu bổ sung Đồng chí Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội khóa VII.
Hội đồng Trung ương khóa VII cũng đã nhất trí thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng Trung ương khóa VIII (dự kiến diễn ra trong quý II năm 2020)với chủ đề “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.
Về cơ cấu và độ tuổi tham gia Hội đồng Trung ương: Cơ quan Liên hiệp Hội bao gồm các đồng chí Thường trực, đại diện các Ban và Văn phòng; Mỗi Hội thành viên cử 01 đại diện, riêng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các Tổng hội, mỗi đơn vị được cử 02 đại diện; Ngoài đại diện của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ cấu thêm một số đại biểu của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương có liên quan nhiều đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Về độ tuổi tham gia Hội đồng Trung ương: không quá 70 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Đại hội.
Về số lượng và cơ cấu Đoàn Chủ tịch (ĐCT) khoá VIII: ĐCT dự kiến có 25 uỷ viên (khóa VII có 25 ủy viên). Một tỷ lệ nhất định uỷ viên ĐCT sẽ làm công tác chuyên trách; ĐCT có các thành viên đại diện cho các hội thành viên (Hội ngành toàn quốc và LHH địa phương). ĐCT có tuổi đời không quá 70 tính đến thời điểm tổ chức Đại hội VIII.
ĐCT cần được cơ cấu có cán bộ trẻ để bảo đảm có tính kế thừa cho các đại hội sau; số lượng Uỷ viên ĐCT dành cho các hội thành viên là 50-55%, trong đó Hội ngành toàn quốc 25-30% và Liên hiệp Hội địa phương 25%. Số còn lại 45-50% sẽ dành cho những người sẽ tham gia Thường trực ĐCT, lãnh đạo UBKT, lãnh đạo Cơ quan Liên hiệp Hội, đại diện các tổ chức trực thuộc, đại diện Ban Tuyên giáo TW, Bộ KH&CN, cán bộ quản lý và cán bộ khoa học tiêu biểu.
Số lượng và cơ cấu ủy viên Thường trực ĐCT: Chủ tịch, PCT, TTK: Thường trực ĐCT phải là ủy viên ĐCT, Thường trực ĐCT gồm 5-6 thành viên bao gồm Chủ tịch, 4-5 PCT, TTK (phần lớn là hoạt động chuyên trách), trong đó có thể có 1 PCT kiêm TTK. Số lượng ủy viên UBKT: UBKT khóa VIII dự kiến có 9 ủy viên (khóa VII có 9 ủy viên). Có một số ủy viên chuyên trách. Chủ nhiệm UBKT tham gia ĐCT và là PCT chuyên trách.
Sau phiên thảo luận, các đại biểu Hội đồng Trung ương đã biểu quyết nhất trí các nội dung:
1. Nhất trí nọi dung các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo một số nội dung cần xin ý kiến của Hội đồng Trung ương về Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo về công tác tổ chức và thay đổi nhân sự Hội đồng Trung ương.
2. Nhất trí giữ nguyên tên gọi và Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.
3. Nhất trí phương án thay đổi biểu trưng (logo) của Liên hiệp Hội Việt Nam.
4. Nhất trí phương án xã hội hóa từ nguồn vốn đóng góp của các hội thành viên và các tổ chức khác để đảm bảo hoàn thành trụ sở theo thiết kế đã được phê duyệt.

 

Tin, ảnh: Vũ Thanh Hải - VinaCert 
 
 
 

Số lần đọc : 1500   Cập nhật lần cuối: 01/04/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10164196

Số người Onlne: 34