Tư vấn, phản biện → Hoạt động của LHH

Hội nghị tư vấn ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Sơn La


HỘI NGHỊ TƯ VẤN BAN HÀNH QUY ĐỊNH TƯ VẤN, PHẢN BIỆN,
GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT SƠN LA
 
Sáng ngày 13/4/2017 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị “ Tư vấn ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Sơn La”. Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở: Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trường Đại học Tây Bắc; Ban Thường vụ và các Hội thành viên của Liên hiệp Hội. Bà Lường Thị Loan – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Bà Lường Thị Loan – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Sơn La chủ trì Hội nghị
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo thực trạng tình hình hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) của Liên hiệp Hội Sơn La từ năm 2010 đến hết năm 2016; việc ban hành Quy chế hoạt động TV, PB & GĐXH và một số hoạt động TV, PB & GĐXH của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Từ năm 2010 đến hết năm 2016, Liên hiệp hội Sơn La đã chủ động tư vấn và phản biện một số vấn đề: Đối với Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII, các ý kiến tham gia được Liên hiệp hội tổng hợp, biên tập, thành 02 chuyên đề báo cáo: Báo cáo tham gia phần tổng kết nhiệm kỳ XII và báo cáo tham gia phần phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ XIII; Chủ động nghiên cứu xây dựng báo cáo tư vấn đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIV năm 2015 trước khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có dự thảo Báo cáo chính trị, nội dung tư vấn tập trung vào 02 vấn đề: Chủ đề Đại hội, và thứ hạng Sơn La trong khu vực Tây Bắc, khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; chủ động nghiên cứu tư vấn với Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh một số chương trình như: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
Năm 2016, Liên hiệp hội tư vấn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả xác định nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh” kiến nghị 10 vấn đề UBND tỉnh xem xét; phản biện 2 đề án: “Đề án bổ sung, điều chỉnh Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030” kiến nghị bổ sung 02 quan điểm, 4 nhiệm vụ; Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung thêm 02 mục tiêu mới và biên tập, sắp xếp lại phần mục tiêu gồm 9 mục tiêu cơ bản; Điều chỉnh lớn danh mục các chương trình, dự án, đề án trọng điểm về KH&CN. “Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến 2020”. Liên hiệp hội đã cho ý kiến rất cụ thể và rõ vào từng mục: Căn cứ pháp lý và thực tiễn, đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ ở Sơn La. Quan điểm; mục tiêu; đối tượng, điều kiện, phạm vi được hỗ trợ; lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ; nội dung hỗ trợ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; nguồn lực thực hiện Đề án; thời gian thực hiện đề án; tổ chức thực hiện.
Theo thống kê của Liên hiệp Hội Sơn La có 38 tỉnh, thành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương, trong đó: 01 TP (Hà Nội) do Liên ngành Sở Khoa học & Công nghệ, Nội vụ và Liên hiệp hội tham mưu; 01 tỉnh (Vĩnh Long) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu; 03 tỉnh (Vĩnh Phúc, Thừa Thiên – Huế, Kon tum) do Sở Nội vụ tham mưu; 11 tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu; 22 tỉnh do Liên hiệp Hội tham mưu.
Qua báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất: Cần thiết phải ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp các Hội KH&KT Sơn La trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động TV,PB&GĐXH theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Thực hiện tốt công tác tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức tham gia ý kiến, đề xuất, tư vấn, phản biện đối với các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giao cho Liên hiệp Hội (hoặc Sở Khoa học và Công nghệ) chủ trì tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Liên hiệp Hội Sơn La cần chủ động, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về TV,PB&GĐXH, …
Liên hiệp Hội Sơn La đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất tại hội nghị và sẽ có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La (văn bản quy phạm pháp luật). Đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn tham mưu, chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng Quy chế và trình tỉnh xem xét thẩm định ban hành./.
Minh Thư – Tuấn Đạt

 

 

Số lần đọc : 1713   Cập nhật lần cuối: 14/04/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10810587

Số người Onlne: 21