Tin tức → Tin tức SUSTA

Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016


 HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ GIA ĐÌNH

SẢN XUẤT KINH DOANH TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2016

 
Ngày 12/4/2017, Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Chất – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Tổng biên tập Báo Sơn La, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên Minh hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Khoa học Kinh tế, Giám đốc các chi nhánh ngân hàng tại Sơn La và hơn 300 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016.
 
Ảnh Đồng chí Hoàng Văn Chất – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Qua báo cáo đánh giá bước đầu các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Sơn La năm 2016, toàn tỉnh có 69 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trong đó: có 11 doanh nghiệp và 37 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt có thu nhập từ 200 triệu đồng/ha trở lên, 04 doanh nghiệp và 06 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi có thu nhập từ 1 tỷ đồng/ha trở lên, 11 hợp tác xã  hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản có thu nhập từ 1 tỷ đồng/ha mặt nước trở lên.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các doanh ngiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đã và đang ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng được một só mô hình sản xuất nông sản hiệu quả, bước đầu tạo chuỗi sản xuất cho các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh. Doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu đã đóng góp quan trọng vào việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. Trong thời gian qua đã thu hút được các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tham gia vào hoạt động hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy sản xuất nông sản của tỉnh như: Tập đoàn VinGroup, tập đoàn TH, công ty Nafood Tây Bắc, Công ty TNHH phát triển thực phẩm IFOOD Việt Nam.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những khó khăn đó là số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp còn ít, quy mô còn nhỏ, thị trường tiêu thụ và giá cả một số nông sản chủ lực của tỉnh chưa thật sự ổn định, sự liên kết 4 nhà chưa bền vững, năng lực quản lý điều hành của một số doanh nghiệp, hợp tác xã còn nhiều hạn chế.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 15 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp và hợp tác xã tiêu biểu; đề xuất tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của Tỉnh để nhân diện rộng, thiết thực thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Đại biểu báo cáo tham luận tại Hội nghị
Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông lâm nghiệp trọng tâm là củng cố liên kết “4 nhà” trong sản xuất. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa, phát triển các mô hình liên kết chính trong kinh tế nông nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, khuyến khích thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã như các cơ chế chính sách về vay vốn, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và hỗ trợ chế biến, tiêu thụ nông sản… Đẩy mạnh tiến độ xây dựng, rà soát bổ sung quy hoạch trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất đối với các nông lâm sản hàng hóa của tỉnh.
Kết luận Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu đã đạt được trong năm 2016, với những đề xuất về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, vốn, kỹ thuật, đất đai, Tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách sát thực hơn. Đồng chí hy vọng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Đồng chí Bí thư đề nghị ngay sau hội nghị này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp và nhân dân quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, Năm nay là năm đầu tiên tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá và lựa chọn được 15 doanh nghiệp, 54 hợp tác xã, 782 hộ gia đình đã có nhiều sáng kiến để phát triển sản xuất, kinh doanh thu được hiệu quả kinh tế cao; đó là những tấm gương tiêu biểu vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đầu năm 2018, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị biểu dương các doanh nghiệp và hợp tác xã, hộ gia đình tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp hàng năm. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nhân diện rộng.
Hai là, Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu, mặt nước của tỉnh; đã có nhiều hộ gia đình sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao; có 111 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp, chiếm 5,68% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh; có 36 hợp tác xã trồng cây ăn quả,18 hợp tác trồng xã rau củ và 37 hợp tác xã nuôi cá lồng trên các lòng hồ thuỷ điện; đã có nhiều tập đoàn kinh tế lớn, doanh nghiệp có thế mạnh về nông nghiệp liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm sạch. Sau hội nghị này, đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng để thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, chấn chỉnh kịp thời những sai sót; thực hiện cơ chế đào tạo, tập huấn, tăng cường cán bộ làm giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để nâng cao tính năng động, gắn kết để tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình tiếp tục phát triển mạnh hơn; đề nghị các doanh nghiệp tích cực liên kết, giúp đỡ các hợp tác xã, hộ gia đình hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh đáp ứng yêu cầu từ thị trường
Ba là, Tiếp tục mời gọi các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào nông nghiệp; liên kết để đầu tư vào chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi, kết nối với hệ thống tiêu thụ ổn định trong nước và xuất khẩu.
Bốn là, Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh mối liên kết 4 nhà, nhất là vai trò của Nhà nước và Nhà khoa học trong nghiên cứu, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm; đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm; chế biến để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Năm là, Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi, đối thoại với chính quyền các cấp trong việc giải quyết các cơ chế, chính sách; tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ cao. Trong tháng 6/2017, Trung tâm Hành chính công của tỉnh, bắt đầu đi vào hoạt động.
Sáu là, Khái quát từ thực tế để bổ sung cho cơ sở lý luận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập trung giải quyết những vấn đề đang đặt ra tại tỉnh về quyền sử dụng đất và vấn đề thuê quyền sử dụng đất của các hộ gia đình; vai trò của hợp tác xã, của doanh nghiệp và của tập đoàn kinh tế trong mối liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm với các hộ gia đình; về vai trò, cách thức tổ chức hoạt động của mô hình hợp tác xã theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 (không bị ảnh hưởng của hợp tác xã thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2003).
Bảy là, Đề nghị các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các hộ gia đình tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”,…Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, nộp ngân sách Nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động và công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng./.

Số lần đọc : 1624   Cập nhật lần cuối: 13/04/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 3943838

Số người Onlne: 71