Tin tức → Tin Trong nước và Quốc tế

Hội LHPN Sơn La sơ kết 02 năm phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”


 Hội LHPN Sơn La Sơ kết 02 năm phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”


Sáng ngày 29/5/2018, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và biểu dương điển hình tiên tiến.
Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đồng chí Mùi Thị Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo và chuyên viên các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố, 3 đơn vị trực thuộc và 72 đại biểu là các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong học tập và là và các đại biểu tiêu biểu của phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, chuyên viên Hội LHPN tỉnh.
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ; trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong các cấp Hội; đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” vào chỉ tiêu thi đua của Hội để thực hiện; qua đó góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, hội viên. Đồng thời tác động hiệu quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội;
Các hoạt động “làm theo” Bác đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả như vận động hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo; tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các mô hình tiết kiệm, bảo vệ môi trường; quyên góp giúp phụ nữ nghèo... đã đóng góp tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.
 Việc “làm theo” tấm gương của Bác thông qua việc triển khai phong trào tiết kiệm đã được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ. Hiện toàn tỉnh có 17 loại mô hình “làm theo Bác” như: tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày; tiết kiệm trong ma chay, cưới xin; tiết kiệm điện, nước; làm vườn rau sạch; nuôi lợn đất tiết kiệm; ống tre tiếp sức; hũ gạo tình thương; tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy mực, văn phòng phẩm... với 58.232 thành viên; đã tiết kiệm được hơn 30 tấn gạo, thóc giúp hội viên gặp khó khăn lúc giáp hạt. Tiết kiệm được trên 20 tỷ đồng giúp cho hơn 5.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Toàn tỉnh đã có 83.957 hộ/10 huyện đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; trong đó có 20.748 hộ được Hội giúp đạt được 8 tiêu chí và có 160/204 xã, phường, thị trấn/10 huyện giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” năm 2017.

 

Tham luận của đại biểu dự Hội nghị 

 
Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị và thực hiện phong trào, chỉ rõ những mặt hạn chế, những khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và báo cáo phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Hội LHPN tỉnh, đồng thời đã được các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng báo cáo tham luận giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phong trào“cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã phát động nội dung thi đua giai đoạn 2018- 2020, trọng tâm là thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng- an ninh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, tích cực xây dựng nông thôn mới.

 Đ/c Mùi Thị Hiền – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

 

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XII về suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống và “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Phát huy vai trò của người gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu Hội LHPN các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến; xử lý nghiêm các đơn vị, không nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 CT-TW và phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hoặc triển khai hình thức đối phó.
Hai là, Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân cán bộ Hội gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Ba là, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định nội dung đột phá cần thực hiện; lựa chọn nội dung có tính khả thi cao để thực sự làm chuyển biến rõ nét; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngay trong năm 2018.
Từ tinh thần của Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sự gương mẫu, trách nhiệm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng hệ thống Hội phát triển vững mạnh.
 
Vi Thị Bình
Phó Chủ tịch – Hội LHPN tỉnh
 
 
 

 

Số lần đọc : 2542   Cập nhật lần cuối: 01/06/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 6476234

Số người Onlne: 34