Hội thành viên → Hội Khoa học Lịch sử

Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014


HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH SƠN LA

TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014,

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

          Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, ngày 09.01.2015, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra hội, các đồng chí là lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Khoa học Kinh tế, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Chủ tịch Hội, các đại biểu đều nhất trí đánh giá trong năm 2014, Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã chủ động tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan và các hội tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực:

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội viên đã tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài lớn của tỉnh “Địa chí Sơn La”, “Sơn La trong chiến dịch Tây Bắc 1952”… Việc tổ chức các cuộc hội thảo, đặc biệt là Hội thảo “Bác Hồ với Sơn La” thành công có ý nghĩa quan trọng trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Tây Bắc và trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời giúp cho tỉnh có quy hoạch và xây dựng tượng đài Bác Hồ ở vị trí phù hợp.

Các hoạt động tư vấn, phản biện và thẩm định các đề tài về lịch sử địa phương, vào việc bảo vệ, tôn tạo và giữ gìn các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; Thẩm định Hồ sơ thuyết minh về lịch sử Nhà tù Sơn La do Bảo tàng tỉnh xây dựng gửi Cục di sản trình Chính phủ công nhận là di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, xuất bản ấn phẩm lịch sử có nhiều khởi sắc: Chi hội Bảo tàng tỉnh đã phát huy nghề nghiệp, mở các cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 55 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc, giới thiệu cho hàng trăm ngàn du khách đến tham quan di tích lịch sử Ngục Sơn La, tuyên truyền về những giá trị lịch sử cách mạng địa phương, góp phần bảo vệ, tôn tạo những di tích lịch sử - văn hoá và phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu của đông đảo khách tham quan và học sinh các trường phổ thông.

Hội tiếp tục phát hành 4 số Bản tin “Sơn La xưa và nay”, nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kiến thức về lịch sử, văn hoá – xã hội, góp phần bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Sơn La . Đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Sơn La trong quá trình hội nhập quốc tế và trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà; trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá; trong việc tôn tạo, gìn giữ các di tích văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc Sơn La.

Những hoạt động đó đã phục vụ tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là cho thế hệ trẻ.

          Tuy nhiên, công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên còn chậm do chưa thống nhất từ tỉnh đến cơ sở về tổ chức của hội.

          Hội đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể, sát với yêu cầu và nhiệm vụ của từng Chi hội. Các chi hội tiếp tục xây dựng quy chế để đi vào hoạt động có nền nếp. Hiện nay tổng số hội viên được công nhận là hội viên chính thức lên tới 109 người.

Để tổ chức hội ngày càng phát triển và hoạt động của Hội ngày một hiệu quả, Hội đã đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2015 và những giải pháp thực hiện nhằm góp phần vào việc giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; khơi dậy được truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng, lòng tự hào dân tộc và niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La./. 

Ngọc Oanh - CT Hội KHLS

Số lần đọc : 2102   Cập nhật lần cuối: 19/01/2015

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 5794386

Số người Onlne: 76