Hội thành viên → Hiệp hội doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp


 

 

 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp

 

Ngày 20/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp tăng cường mối quan hệ công tác và hoạt động, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

 Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.


Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Luật Công đoàn, tổ chức công đoàn, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động và các chính sách, pháp luật khác liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp; phối hợp triển khai Quyết định số 176 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hỗ trợ và phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Trọng tâm là hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động; cải thiện môi trường lao động, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động, tạo môi trường hấp dẫn, thu hút lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp... 


Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 58 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu đề ra đến năm 2025: Mỗi năm kết nạp mới từ 300 đoàn viên trở lên; tối thiểu 60% số doanh nghiệp có từ 15 công nhân, lao động trở lên và 90% số doanh nghiệp có từ 25 công nhân trở lên có tổ chức công đoàn; 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể...

           


Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp.


Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp, bổ sung các nội dung Quy chế phối hợp để đẩy mạnh việc thành lập các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia cùng với doanh nghiệp triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động. Tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. 
 

     Theo Báo Sơn La

 

Số lần đọc : 193   Cập nhật lần cuối: 22/09/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13131078

Số người Onlne: 42