Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn đại biểu hội đồng nhân dân


 

 

 

 

GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
   
                                                                          ThS. Nguyễn Khánh Toàn
                                                                       Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu,
                                                                          Trường Chính trị tỉnh Sơn La
 
Hội đồng nhân dân (HĐND) với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương gồm những đại biểu HĐND do cử tri ở mỗi đơn vị hành chính các cấp bầu ra, vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương; thực hiện chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của thường trực HĐND, UBND; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương. HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương.
Để thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HĐND, những năm qua Đảng, Nhà nước ta không ngừng hoàn thiện quan điểm, chính sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động của thiết chế “cơ quan đại diện” này như pháp luật về bầu cử, về xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách…và về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, kỹ năng của người đại biểu nhân dân. Ở bài viết này, tôi chỉ xin bàn về một khía cạnh trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu dân cử cấp huyện và cấp xã theo phân cấp nhiệm vụ bồi dưỡng đại biểu HĐND.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021 đánh giá việc bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã ở tỉnh Sơn La đã có sự quan tâm thỏa đáng thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, tổ chức bồi dưỡng đầu nhiệm kỳ với tất cả các đại biểu; tập huấn có tính chuyên sâu kiến thức, kỹ năng cho Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và một số đại biểu là ủy viên các Ban của HĐND cấp xã.
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu HĐND ở nhiệm kỳ tới, theo tôi cần nghiên cứu tổ chức thực hiện bồi dưỡng đại biểu HĐND nói chung, đại biểu là ủy viên các Ban của HĐND theo phương án sau:
Một là, với công tác bồi dưỡng đầu nhiệm kỳ, thay vì tổ chức các lớp bồi dưỡng chung cho tất cả các đại biểu như đầu nhiệm kỳ 2016-2021, cần tách ra các lớp bồi dưỡng riêng cho nhóm những đại biểu tái cử và nhóm các đại biểu trúng cử lần đầu, từ đó thiết kế nội dung bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng, bố trí giảng viên, báo cáo viên, thời gian tổ chức lớp phù hợp với từng nhóm đại biểu.
Hai là,đối với công tác tập huấn cho Trưởng Ban, Phó Ban (Gọi tắt là lãnh đạo Ban), ủy viên các Ban của HĐND cấp huyện: Trên cơ sở thống kê số lượng ủy viên các Ban của HĐND, phân loại số lượng lãnh đạo Ban, đại biểu là ủy viên các Ban tái cử - trúng cử lần đầu để tổ chức lớp bồi dưỡng một cách linh hoạt, trong đó mở lớp tập huấn riêng hoặc mở lớp chung, nhưng chia tổ theo từng nhóm để cung cấp nội dung, trao đổi, thảo luận chuyên sâu gắn với nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực hoạt động của từng Ban.
          Ba là, đối với công tác tập huấn cho Trưởng Ban, Phó Ban, ủy viên các Ban của HĐND cấp xã: Trước hết cần phải nhắc đến việc kể từ khi lần đầu tiên được thành lập theo quy định của của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, các Ban của HĐND cấp xã vừa ổn định tổ chức, vừa xây dựng quy chế hoạt động cho cả nhiệm kỳ và kế hoạch công tác hằng năm. Sau thời gian đầu hoạt động nhận thấy có nhiều lúng túng, các huyện, thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ năng cho lãnh đạo Bancủa HĐND cấp xã (một số huyện có số lượng đơn vị hành chính cấp xã ít, tổng số lượng ủy viên các Ban không quá lớn tổ chức bồi dưỡng cho cả ủy viên các Ban).
Từ kết quả của việc được bồi dưỡng, các Ban bắt đầu đi vào hoạt động đạt được kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt, hoạt động giám sát có bước chuyển quan trọng, các đợt giám sát chuyên đề nhiều hơn, đi sâu vào các lĩnh vực bức xúc dân sinh. Các Ban HĐND xã đã giám sát nhiều cuộc (Nhiệm kỳ trước chỉ trung bình mỗi năm hai cuộc); HĐND xã, phường đã phát huy được vai trò giám sát kỹ hơn về các chuyên đề như công tác thu chi tài chính, xây dựng cơ bản, thực hiện an sinh xã hội, giám sát tiến độ giao đất để thực hiện các Dự án; giám sát tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã…
Bên cạnh kết quả tích cực nêu trên, hoạt động của các Ban còn có những hạn chế nhất định, trong đó có việc nhiều ủy viên các Ban chưa có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. Mà hạn chế trên có một nguyên nhân quan trọng là ủy viên chưa được hoặc không được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết.
           Từ thực tế trên, chúng tôi thiết nghĩ cần đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức kỹ năng cho ủy viên các ban của HĐND và để công tác này có tính khả thi, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp cụ thể như:
          Nếu vẫn giữ số lượng thành viên các Ban là 05 người, cần cân đối, bố trí nguồn lực để tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho tất cả các đồng chí ủy viên các ban. Thực hiện phương án này, ở huyện có số lượng đơn vị hành chính cấp xã ít nhất cũng cần mở 02 lớp. Đồng thời, theo phương án này, nên mở lớp bồi dưỡng riêng cho ủy viên của mỗi ban (Lớp cho ủy viên của Ban pháp chế, lớp cho ủy viên Ban kinh tế-xã hội);
          Trong điều kiện có thể có những khó khăn về nguồn lực kinh phí, thời gian không thực hiện được phương án trên, cần tính toán tách đối tượng đồng chí tái cử và đồng chí trúng cử lần đầu, từ đó dành nguồn lực thường xuyên tập trung xây dựng tài liệu phù hợp, mở lớp bồi dưỡng cho riêng các đồng chí tham gia lần đầu.

 

 

Số lần đọc : 491   Cập nhật lần cuối: 04/12/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11229523

Số người Onlne: 25

Thông tin doanh nghiệp