Tư vấn, phản biện → Bài viết Tư vấn, phản biện

Giới thiệu một mẫu văn bản tư vấn


 MỘT MẪU VĂN BẢN TƯ VẤN.

         

            Theo quyết định  số 14/2014/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam và các hội thành viên có chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã  hội. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra. Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặc một vấn đề, một sự việc cụ thể.

          Tư vấn, phản biện, giám định xã hội  khác với ý kiến tham gia thông thường  ở chố là tính chuyên nghiệp, có luận  cứ, luận chứng ngắn gọn, có sức thuyết phục.

          Dưới đây, BBT xin giới thiệu một mẫu văn bản tư vấn của tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam về việc đề xuất tăng thuế thuốc lá mà Liên hiệp các hội KH&KT có thể tham khảo.( Các mẫu văn bản phản biện, mẫu văn bản giám định xã hội  sẽ tiếp tục được  giới thiệu).

                                                                                                                                BBT.

Số lần đọc : 3499   Cập nhật lần cuối: 29/07/2014

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13152500

Số người Onlne: 13

Thông tin doanh nghiệp