Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu


 Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

 
Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu
 
                                                                           Nguyễn Văn Thanh
 
Từ bao đời nay dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, “Tôn sư trọng đạo”. Nhân dân ta ai cũng hiểu rằng muốn trở thành người hữu ích cho xã hội thì phải học tập và phải cậy trông vào những người thầy tốt, thầy giỏi. Bởi, giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững đất nước, quyết định tương lai của dân tộc; giáo dục vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển xã hội.
 
Nền giáo dục Việt Nam trong 10 thế kỷ của thời kỳ trước đã sản sinh ra nhiều thầy giáo, học sinh tài giỏi, đạo đức góp cho đất nước những anh tài trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu như Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Đình Chiểu…
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã kế thừa và phát huy nền giáo dục truyền thống trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bước chân vào đời đầu tiên Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh là một thầy giáo dạy chữ, truyền bá lí tưởng sống, lí tưởng cách mạng, giá trị con người, giá trị dân tộc độc lập, giá trị nhân văn, quyền được sống, quyền được sung sướng và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người Việt Nam. Từ ngôi trường nhỏ Dục Thanh (Phan Thiết), đã đưa Người đến với nghề giáo một cách hết sức tự nhiên, một mẫu hình nhân cách lớn, nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý, đào luyện ra những bậc khai quốc công thần, suốt đời tận tuỵ, phấn đấu hi sinh cho dân cho nước.
Trong quá trình xây dựng, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng giáo dục, gắn giáo dục với việc thực hiện, hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng. Vì vậy Người rất quan tâm đến giáo dục, chăm sóc ân cần đến thầy giáo, cô giáo và học sinh. Nói về công lao to lớn của người thầy, trong Thư gửi anh chị em giáo viên Bình dân học vụ tháng 5/1946, Người ngợi ca: “Anh chị em là những người vô danh anh hùng. Tuy là vô danh nhưng rất hữu ích, một phần tương lai nước nhà nằm trong sự cố gắng của anh chị em”(1). Những người vô danh anh hùng ấy đã góp công, góp sức cho sự phát triển, trường tồn của đất nước, đem ánh sáng văn minh, gieo vào tâm hồn, suy nghĩ của thế hệ trẻ. Để mai này lớn khôn, các em sẽ trở thành những nhà khoa học, cán bộ giỏi, những công dân có phẩm chất, tài năng, đóng góp vào sự phát triển, phồn vinh của đất nước.
Sức mạnh của giáo dục có thể làm nên nhiều điều kỳ diệu, tạo ra những thay đổi lớn, tác động tích cực tới con người và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định rằng muốn phát triển văn hóa thì phải cần thầy giáo, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Trong một lần về thăm Đại học Sư phạm Hà Nội, nói chuyện với các thày cô giáo tương lai, Người đánh giá cao nghề dạy học: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thày giáo tốt - thày giáo xứng đáng là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thày giáo tốt là những người anh hùng vô danh” (2).
Sự nghiệp giáo dục là mối quan tâm của toàn xã hội, nhưng người gánh trọng trách lớn lao lại thuộc về những người thầy. Để dạy tốt, đào tạo được những con người mới, có tài năng, trí tuệ, phẩm chất thì thầy cũng phải luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên, không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Với người thầy, chữ tâm, chữ tài phải được đặt lên hàng đầu. Không chỉ mẫu mực trong dạy chữ, dạy người mà trong cuộc sống sinh hoạt, trong giao tiếp hằng ngày cũng luôn phải giữ vững tác phong, chuẩn mực, phẩm chất đạo đức sáng ngời của nhà giáo. Đề cập đến đạo đức người thầy, Hồ Chí Minh nhiều lần động viên, nhắc nhở các thầy cô phải giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính; phải yêu nghề, yên tâm công tác; phải thật thà đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm; không nên đứng núi này trông núi nọ, muốn thay đổi công tác, kèn cựa vì địa vị. Thầy, cô phải thương yêu học sinh như con em ruột thịt của mình. Người nhấn mạnh đến mục tiêu của giáo dục: “Dạy và học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhà trường phải gắn liền với thực tế của nước nhà, với đời sống của nhân dân” (3).
Khắc ghi lời Bác dặn, kế thừa truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách nhằm phát huy mọi tiềm năng của con người, trong đó có đội ngũ thầy, cô giáo và những người làm công tác quản lý giáo dục. Nguồn lực giáo dục, đào tạo trước hết là nguồn lực con người, trong đó thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nguồn lực quan trọng nhất.Từ Ðại hội lần thứ VI (1986) đến Ðại hội lần thứ XII (1-2016) của Ðảng, cũng như  trong các văn kiện quan trọng của Ðảng và Nhà nước, giáo dục và đào tạo luôn luôn được khẳng định là "quốc sách hàng đầu", là "động lực của sự phát triển đất nước!”, “đầu tư cho giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là đầu tư cho phát triển”...
Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: ‘Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá…gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu….”(4). Do đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo càng trở nên quan trọng. Để hoàn thành sứ mệnh “người đưa đò” trong thời điểm hiện nay thì một trong những công việc rất cần được các cơ sở giáo dục tập trung lúc này là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 8077/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ nhà giáo nhận thức sâu sắc về vị trí của nghề giáo dục trong xã hội; về sự cần thiết cần phải bồi dưỡng nâng cao chất lượng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo để xây dựng được đạo đức nhà giáo thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng chăm sóc, giáo dục cho học trò, nâng cao thái độ, trách nhiệm trong giảng dạy; thường xuyên bồi dưỡng, nghiên cứu, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; luôn có tinh thần say mê, sáng tạo, cần cù, chịu khó, tích cực học tập, nghiên cứu để cống hiến sức lực, trí tuệ cho từng tiết giảng, bài giảng; khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mỗi nhà trường cần phải tạo ra phong trào tôn vinh rộng rãi trong xã hội và trong các nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục; tích cực đấu tranh, ngăn chặn những nhận thức, hành vi không đúng về nghề dạy học, cùng những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của người thầy cũng như phẩm giá, tư cách của nhà giáo.
Với những nhà giáo gắn bó lâu năm với vùng cao, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, Nhà nước nên có chính sách giúp đỡ họ có điều kiện học tập, nâng cao năng lực học vấn và tay nghề thông qua những chủ trương cụ thể như có sự luân chuyển định kỳ để họ có điều kiện tiếp xúc những thành quả giáo dục thời công nghệ 4.0, có cơ hội thăng tiến…mà ở vùng xa xôi hẻo lãnh không có.
Đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung thực hiện xây dựng môi trường sư phạm để tạo ra những giá trị chân, thiện, mỹ; giúp cho các nhà giáo thêm yêu quý, gắn bó, toàn tâm toàn ý với nghề, có hứng thú trong giảng dạy, tạo tình cảm thân thiết, khơi dậy khả năng lao động sáng tạo của thầy và trò, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhân ngày 20-11 chân thành gửi đến các thầy giáo, cô giáo- các cán bộ quản lý giáo dục- những “kỹ sư tâm hồn”-lời chúc nồng nhiệt và niềm tin yêu thắm thiết! Xin mượn mấy lời của Tổng Bí thư Lê Duẩn để tôn vinh người thầy:"Nghề thầy giáo là nghề nhiều bạn nhất, là nghề có đời sống tình cảm dồi dào và phong phú nhất" (5). "Công việc của người thầy giáo cũng chẳng khác gì với công việc của người làm vườn; đối với hạt giống, những mầm non, phải chăm chút từng ly, từng tý, hết sức kiên nhẫn thận trọng” . “Càng yêu người bao nhiêu, thì càng yêu nghề bấy nhiêu” (6).
 
Chú thích:
(1)-Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 2000, tập 7, trang 32.
(2)-Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 2000, tập 11, trang 330.
(3)-Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 2000, tập 12, trang 402.
(4)-Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, HN, 2016, trang  90.
(5,6)-Viện văn hoá: Lê Duẩn về văn hoá, văn nghệ, NXB VHTT, 1997, tr197, 298.

 

Xem thêm:- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT: Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục; Chỉ thị 8077/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giá; Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung thực hiện xây dựng môi trường sư phạm để tạo ra những giá trị chân, thiện, mỹ.

 

Số lần đọc : 2414   Cập nhật lần cuối: 15/11/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9878095

Số người Onlne: 29