Tư vấn, phản biện → Hoạt động của LHH

Cần có điều khoản thu hút người tài trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi


 Cần có điều khoản thu hút người tài trong Luật Cán bộ, công chức

và Luật Viên chức sửa đổi


 
Luật Cán bộ, công chức sửa đổi (Luật CBCC sửa đổi) và Luật Viên chức sửa đổi (Luật VC sửa đổi) đang được lấy ý kiến để chuẩn bị trình Quốc hội thông qua. Một trong những điểm mới quan trọng của Luật CBCC sửa đổi là thu hút người tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước. Rất đáng tiếc là Luật VC sửa đổi lại không có điểm mới này.
Thực tế, Chính phủ đã có Nghị định số 40/2014/NĐ-CP, ngày 12 tháng 05năm 2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân người hoạt động khoa học công nghệ, có tiêu chí nhà khoa học đầu ngành và nhà khoa học trẻ tài năng cùng với cơ chế, chính sách ưu đãi ở mức khá thu hút. Hai đối tượng này làm việc chủ yếu ở các đơn vị sự nghiệp KHCN công lập. Chính phủ cũng đã có Nghị định số 140/2017/NĐ-CPngày 05 tháng 12 năm 2017 quy định tiêu chí sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ hai đối tượng này. Các đơn vị được áp dụng chính sách là cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trước đó, nhiều tỉnh cũng đã chủ động có cơ chế, chính sách thu hút nhân tài cho hai khu vực cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.  Đối tượng thu hút là sinh viên tốt nghiệp suất sắc, thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II…
Nhìn chung, việc thu hút nhân tài của khu vực sự nghiệp công lập khả thi và phổ biến hơn là khu vực hành chính. Điều này được giải thích bởi hai nguyên nhân. Các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu nhân lực gấp nhiều lần các đơn vị hành chính, khi được tự chủ thì không bị khống chế về biên chế và trả lương, thưởng như đơn vị hành chính. Quan trọng hơn, làm việc ở khu vực sự nghiệp công lập (Bệnh viện, Trường học, Tổ chức khoa học công nghệ…) người tài dễ phát huy hơn là ở môi trường hành chính. Chất lượng, hiệu quả công việc cũng dễ cân đong, đo đếm hơn… Khi nguồn ngân sách giảm dần, thay vào đó là nguồn xã hội thì áp lực làm việc lớn hơn, sự cạnh tranh, sàng lọc cũng lớn hơn. Làm việc ở cơ quan hành chính, làm chuyên viên tham mưu giúp việc cấp lãnh đạo, rất khó phân biệt ai giỏi hơn ai… Áp lực ở khu vực này cũng không lớn, vì nguồn tài chính nuôi bộ máy hoàn toàn là của ngân sách nhà nước…  
Vì vậy, cần bổ sung điều khoản khuyến khích thu hút và trọng dụng tài năng ở các đơn vị sự nghiệp công lập trong Luật VC sửa đổi.
Đưa vào luật rồi còn có nghị định, thông tư hướng dẫn. Việc tổng kết, đánh giá kết quả và hạn chế của việc thu hút tài năng ở hai khu vực hành chính và sự nghiệp công lập thời gian vừa qua là rất cần thiết.
                                                                                        Phan Đức Ngữ (CTV)
 

Số lần đọc : 1782   Cập nhật lần cuối: 23/05/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862173

Số người Onlne: 31