Nghiên cứu → Đa chiều

Chỉ số Papi 2018 của Sơn La


 

 

 

Chỉ số Papi 2018 của Sơn La
 
 
Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (Papi) là công cụ giám sát thực thi chính sách thường niên do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kháo sát, đánh giá và công bố. 
Chỉ số Papi năm 2018  có sự thay đổi so với các năm trước là thêm 02 chỉ số thành phần (Chỉ số quản trị môi trường và chỉ số quản trị điện tử). Tổng số điểm tối đa tăng từ 60 lên 80 điểm. Vì vậy, so sánh Papi năm nay với 2017 chủ yếu là so sánh từng chỉ số thành phần và thứ hạng Papi, còn tổng điểm Papi của từng tỉnh, thành phố có sự thay đổi lớn chủ yếu là do bổ sung hai tiêu chí thành phần.
Papi 2018 được công bố vào sáng thứ 3 ngày 02/4/2019 tại Hà Nội. Papi trung bình cả nước là 43,75 điểm, bằng 54,69% mức tối đa (Năm 2017 là 36,55 điểm, bằng 60,92% mức tối đa). Papi của Sơn La là 43,78, bằng 54,72% mức tối đa (Năm 2017 là 35,63, bằng 59,38% mức tối đa). Năm 2018, Papi tỉnh cao nhất là 47,05 (Lạng Sơn, Bến Tre), bằng 58,81% mức tối đa. Tỉnh thấp nhất là 41,04 (Bình Định), bằng 51,3% mức tối đa.
Thứ hạng Papi năm 2018 của Sơn La thăng 16 bậc từ vị trí 45 (2017) lên vị trí 29/63 tỉnh, TP (2018), từ tốp Trung bình thấp chuyển lên tốp Trung bình cao (Sau tốp cao nhất).
 
Papi và các chỉ số thành phần năm 2018 của Sơn La
 
TT
Papi và các chỉ số thành phần
Điểm số
2018
Tăng, giảm so với 2017
Xếp theo nhóm
Thứ hạng
I.
Papi (Tối đa 80 điểm)
43,78
Tăng cao do bổ sung 2 chỉ số thành phần
Trung bình cao
29
II.
Chỉ số thành phần
(Tối đa 10 điểm/chỉ số)
 
 
 
 
1.
Tham gia của người dân ở cơ sở
5,30
Giảm nhẹ
Trung bình thấp
 
2.
Công khai minh bạch
5,16
Giảm nhẹ
Trung bình thấp
 
3.
Trách nhiệm giải trình với người dân
5,11
Tăng khá
Trung bình cao
 
4.
Kiểm soát tham nhũng khu vực công
6,52
Tăng khá
Trung bình cao
 
5.
Thủ tục hành chính công
7,49
Tăng khá
Trung bình cao
 
6
Cung ứng dịch vụ công
6,95
Tăng nhẹ
Trung bình thấp
 
7.
Quản trị Môi trường
4,49
Tiêu chí mới
Trung bình thấp
 
8.
Quản trị điện tử
2,74
Tiêu chí mới
Thấp nhất
 
                                                 
                                                                                                                          Phan Đức 
 
 
 

Số lần đọc : 1077   Cập nhật lần cuối: 02/04/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 7302475

Số người Onlne: 69