Nghiên cứu → Đa chiều

Chỉ số PAPI 2017 tỉnh Sơn La


 

 

 

 
CHỈ SỐ PAPI 2017 TỈNH SƠN LA
 
PAPI đánh giá bằng sự cảm nhận, trải nghiệm của dân chúng về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Nội dung đánh giá gồm 6 chỉ số thành phần: Tham gia của người dân tại cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công.
          PAPI được đo bằng 6 chỉ số tương ứng với 6 nội dung, gồm 22 tiểu nội dung và 92 chỉ tiêu thành phần. Mỗi chỉ số tính theo thang điểm 10. Tổng số điểm tối đa là 60. Các tỉnh, thành phố được xếp hạng theo 4 nhóm: Cao nhất, Trung bình cao, Trung bình thấp và Thấp nhất.
         PAPI 2017 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển-Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam công bố vào sáng ngày 4/4/2018 tại Hà Nội.

 

Ảnh: Nguồn papi.org.vn 

PAPI năm 2017 trong cả nước  trung bình 36,55 điểm, tăng 0,53 điểm so với 2016. Cơ cấu xếp hạng không thay đổi, vẫn như năm 2016: Nhóm Cao nhất (CN) 16 tỉnh, thành phố, cao nhất là Quảng Bình 39,53 điểm;  Nhóm Trung bình cao (TBC) 16 tỉnh;  Nhóm Trung bình thấp (TBT) 15 tỉnh; Nhóm thấp nhất (TN) 16 tỉnh. Tỉnh thấp nhất là Lai Châu 33,10 điểm. Nhìn chung, khoảng cách điểm giữa các nhóm có xu hướng thu hẹp hơn, tuy nhiên giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất còn tương đối lớn (6,42 điểm). Hơn nữa, còn khoảng cách còn rất lớn so với yêu cầu điểm tối đa, điểm thấp nhất mới đạt  55,16%, trung bình mới đạt 60,91%, điểm cao nhất cũng mới đạt  65,68%.
Hầu hết các chỉ số thành phần  được người dân nhìn nhận tích cực hơn. Cải thiện được ghi nhận ở 5 trong số 6 chỉ số thành phần, gồm ‘Công khai, minh bạch’, ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’, ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’, ‘Thủ tục hành chính”. ‘Cung ứng dịch vụ công’. Riêng chỉ số nội dung ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ sụt giảm nhẹ so với năm 2016. Đặc biệt, năm 2017 chứng kiến sự gia tăng về điểm ở chỉ số ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’, từ 5,8 điểm năm 2016 lên 6,15 điểm năm 2017. Nhưng không có tỉnh nào vượt trội trên tất cả 6 lĩnh vực.
PAPI khu vực TD&MN phía Bắc trung bình 35,78 điểm, tương đương 2016 (35,79). Cao nhất là Thái Nguyên 37,53 điểm, thấp nhất là Lai Châu 33,10 điểm. Trung bình cao có 6 tỉnh, Trung bình thấp có 3 tỉnh, Thấp nhất có 5 tỉnh, không có tỉnh nào vào tốp cao nhất của cả nước (16 tỉnh), trong khi năm 2016 có 2 tỉnh là Phú Thọ và Bắc Giang.
PAPI của Sơn La đạt35,63 điểm, tăng nhẹ so với năm 2016 (35,55 điểm), thấp hơn mức bình quân cả nước 0,92 điểm, và thấp hơn mức bình quân khu vực 0,15 điểm. Về thứ hạng, Sơn La đứng vị trí 45 trong cả nước, thụt 8 bậc. Trong khu vực, Sơn La vẫn giữ vị trí  thứ 9/14 tỉnh.
Các chỉ số thành phần của Sơn  La:  Có 2 chỉ số được cải thiện là ‘Trách nhiệm giải trình’‘Kiểm soát tham nhũng khu vực công’. Hai chỉ số này cao hơn mức bình quân khu vực, 01 chỉ số cao hơn mức bình quân cả nước (Trách nhiệm giải trình), và 01 chỉ số gần tương đương (Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công), tuy nhiên so với mức cao nhất thực tế những tỉnh đã đạt được thì mới đạt 80-90%, còn so với yêu cầu tối đa mới đạt 50-70%. Bốn (4) chỉ số ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’,  ‘Công khai minh bạch’, ‘Thủ tục hành chính công’, ‘Cung ứng dịch vụ công’ cơ bản tương đương hoặc giảm nhẹ so với năm 2016, thấp hơn mức bình quân cả nước và khu vực.
Trong 6 chỉ số thành phần, có 2 chỉ số thuộc nhóm Trung bình cao là Tham gia của người dânTrách nhiệm giải trình trước người dân; 02 chỉ số Trung bình thấp là Công khai minh bạchKiểm soát tham nhũng trong khu vực công; 02 chỉ số thuộc nhóm thấp nhất là TTHCCung ứng dịch vụ công. Không có chỉ số nào thuộc nhóm cao nhất.
Dưới đây là Papi và các chỉ số thành phần của Sơn La có so sánh với cả nước và khu vực.
 
TT
 
Chỉ số
 
Sơn La
 
Cả nước
Khu vực TD&MN
Phía Bắc
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
2016
2017
2016
2017
2016
2017
I
CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN
 
 
 
 
 
 
1
Tham gia của người dân ở cấp cơ sở.
5,40
5,35
5,40
5,37
5,16
5,36
2
Công khai minh bạch
5,48
5,46
5,61
5,68
5,71
5,67
3
Trách nhiệm giải trình với người dân
4,53
5,14
4,95
5,04
4,79
4,90
4
Kiểm soát tham nhũng ở khu vực  công
5,90
6,08
5,90
6,21
5,79
5,94
5
Thủ tục hành chính công
7,10
6,94
7,11
7,15
7,09
7,02
6
Cung ứng dịch vụ công
6,83
6,67
7,02
7,10
6,82
6,89
II
PAPI
 
 
 
 
 
 
1
Điểm trung bình
35,55
35,63
35,98
36,55
35,79
35,78
2
Cao nhất
 
 
39,57
39,52
38,53
37,53
3
Thấp nhất
 
 
32,59
33,10
33,88
33,10
4
Xếp hạng Sơn  La
Trong cả nước và khu vực.
 
 
37
45
9
9
5
Xếp theo nhóm.
Trung bình thấp
Trung bình thấp
Thuộc nhóm thứ 3 trong 4 nhóm: Cao, TB cao, TB thấp, Thấp nhất.
 
                                                                                                              Phan Đức
                                                                                                      Nguồn: Báo cáo Papi 2016, 2017 papi.org.vn
 
 
 

 

 

Số lần đọc : 59   Cập nhật lần cuối: 10/04/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 3951805

Số người Onlne: 16