Nghiên cứu → Đa chiều

Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh Sơn La


 Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh Sơn La

 
Năm 2017, chỉ số CCHC Par Index của Sơn La có sự bứt phá ngoạn mục, đạt 81,25 điểm, tăng 7,62 điểm so với năm 2016, cao hơn mức trung bình cả nước 3,53 điểm, xếp thứ 19, thăng hạng 14 bậc, lọt vào nhóm 20 tỉnhTốt nhất. Trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Sơn La thăng 3 bậc, đứng thứ 3, sau Phú Thọ và Bắc Giang.
          Năm 2018, Par Index  của tỉnh Sơn La đạt 78,83 điểm, giảm 2,43 điểm so với năm 2017. Điểm số trung bình của cả nước cũng giảm gần 1 điểm, từ 77,72 xuống 76,92. Nhưng điểm số của Sơn La vẫn cao hơn mức trung bình cả nước (76,92 điểm), tiếp tục thăng hạng 02 bậc từ vị trí 19 lên 17. Trong khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc (TD&MNPB), Sơn La đã vươn lên dẫn đầu, tiếp theo là Thái Nguyên, Tuyên Quang, đứng cuối là Lai Châu, Cao Bằng.
         Par Index năm nay được phân hạng theo 4 nhóm: Nhóm A đạt từ 80% trở lên ( so với điếm tối đa 100 điểm). Nhóm B đạt từ 75% đến dưới 80%; Nhóm C đạt từ 70% đến dưới 75%. Nhóm D đạt dưới 70%. Sơn La thuộc nhóm B.
         Cơ cấu Par Index gồm 02 phần. Phần các tỉnh tự chấm và được Bộ nội vụ chủ trì thẩm định, tối đa là 64,5 điểm. Phần điều tra xã hội học 35,5 điểm, trong đó điều tra chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức (Sipas) tối đa 12 điểm, do Tổng công ty bưu chính điều tra; Điểm đánh giá của cán bộ lãnh đạo, quản lý tối đa 22 điểm và điểm mức độ tác động của CCHC đến phát triển kinh tế xã hội tối đa 3,5 điểm, đều  do địa phương điều tra. Điểm tối đa tác động đến người dân, tổ chức và đến phát triển kinh tế xã hội là 16,5 điểm.
         Năm nay, điểm Sơn La tự chấm được Bộ Nội vụ thẩm định đạt 44,62 điểm, thấp hơn 1,66 điểm so với mức trung bình cả nước (46,28 điểm). Nhưng điểm Sipas của Sơn La đạt tới 11,75 điểm, gần đạt tối đa, cao nhất nước, cao hơn gần 2 điểm so với mức bình quân cả nước (9,98). Điểm đánh giá của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sơn La đạt 20,97 điểm, cũng dẫn đầu cả nước, cao hơn gần 3,5 điểm so với mức bình quân các tỉnh(17, 56). Còn điểm tác động đến phát triển kinh tế xã hội của Sơn La đạt 1,5 điểm, thuộc tốp cuối, so với mức bình quân cả nước ( 3,10), thì Sơn La mới bằng 48,38%.
Cơ cấu điểm số của 8 chỉ số thành phần năm 2018 có sự điều chỉnh so với 2017, nên năm nay không só sánh tăng, giảm so với 2017, mà so sánh với mức bình quân cả nước và thứ hạng từng chỉ số trong cả nước. Trong 8 chỉ số thành phần,  Sơn La  có 7 chỉ số cao hơn và 01 chỉ số thấp hơn giá trị trung bình của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, có 01 chỉ số dẫn đầu cả nước là Xây dựng & thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật. Riêng chỉ số Xây dựng và nâng cao chất lượng CBCCVC, năm 2017, Sơn La dẫn đầu, năm nay tụt xuống vị trí 16, vẫn thuộc tốp cao. Có 02 chỉ số có thứ hạng tương đối thấp là Chỉ đạo điều hành Cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

 

 

* Biểu Chỉ số tổng hợp CCHC năm 2018 của 18 tỉnh xếp cao nhất:

 

 Nguồn: moha.gov.vn (Bộ Nội vụ )                

 
                                          Phan Đức
 
 
 

Số lần đọc : 879   Cập nhật lần cuối: 28/05/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9577258

Số người Onlne: 26